ຄຳ ເວົ້າແລະຄວາມ ຈຳ ກ່ຽວກັບການສຶກສາສັນຕິພາບ: ປື້ມບັນນານຸກົມສຶກສາສັນຕິພາບ

ຜູ້ຂຽນ (s): Paulo Freire

Upload file

"ອ້າງອີງ"

"ການມີສະຕິຮູ້ສຶກຕົວຈຶ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຍັງຄົງຖືກປິດບັງຢູ່ໃນຕົວເຮົາໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາຍ້າຍໄປທົ່ວໂລກ, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາບໍ່ ຈຳ ເປັນຕ້ອງກ່ຽວຂ້ອງກັບໂລກຄືຈຸດປະສົງຂອງການສະທ້ອນທີ່ ສຳ ຄັນຂອງພວກເຮົາ."

ເລື່ອນໄປທາງເທີງ