ອົງການ UNESCO ຝຶກອົບຮົມຄູໃນການສຶກສາເພື່ອສັນຕິພາບ ແລະການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (EPSD) ໃນມຽນມາ

(ຮຽບຮຽງຈາກ: ອົງການ UNESCO. ວັນທີ 13 ພະຈິກ 2023.)

By Emily De

"ການສຶກສາເພື່ອສັນຕິພາບແລະການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນທີ່ສຸດບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ຄວນຮຽນຮູ້, ແຕ່ບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຈະຢູ່ກັບ."

UNESCO EPSD ຄູຝຶກ

ໃນເວລາພຽງ 14 ເດືອນ—ຫຼືນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນກັນຍາ 2022—174 ນັກການສຶກສາ, ຄູສອນນັກຮຽນ, ຜູ້ພັດທະນາຫຼັກສູດ, ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານໂຮງຮຽນ (ຫຼາຍກວ່າ 70% ຂອງແມ່ຍິງ) ໄດ້ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການສຶກສາເພື່ອສັນຕິພາບ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (EPSD), ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນ. ໂດຍຫ້ອງການເສົາອາກາດຂອງອົງການ UNESCO ທີ່ນະຄອນຢາງກຸ້ງ. ຈໍານວນທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈນັ້ນ, ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຫຼັກການທີ່ສໍາຄັນຂອງອົງການ UNESCO: ໃນການສົ່ງເສີມໂລກທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງແລະສັນຕິພາບຫຼາຍກວ່າເກົ່າໂດຍຜ່ານການສຶກສາ, ຄູສອນມີບົດບາດສໍາຄັນ. ດ້ວຍເຫດຜົນນີ້, ການຝຶກອົບຮົມ EPSD ຂອງອົງການ UNESCO ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນຄູອາຈານໃນການປູກຈິດສໍານຶກຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບວິຊາດັ່ງກ່າວ, ແລະໃນການສ້າງຄວາມສາມາດຂອງຄູອາຈານແລະຜູ້ປະຕິບັດດ້ານການສຶກສາໃນ EPSD ໃນມຽນມາ. 

ຫ້າໂມດູນອອນໄລນ໌ຂອງຫຼັກສູດຕົນເອງໄດ້ສະຫນອງຊັບພະຍາກອນທີ່ສໍາຄັນແລະຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ກໍານົດ EPSD, ສິ່ງທີ່ປະກອບເປັນຄວາມສາມາດຂອງ EPSD, ເຫດຜົນແລະວິທີການປະສົມປະສານບົດຮຽນສັນຕິພາບແລະຄວາມຍືນຍົງແລະກິດຈະກໍານອກຫຼັກສູດໃນຫຼັກສູດ, ແລະວິທີການປະຕິບັດ 'ໂຮງຮຽນທັງຫມົດ'. . ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຍັງໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ແນວຄວາມຄິດກັບຄູຝຶກ ແລະ ບັນດາຜູ້ຮຽນຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ໄດ້ຮັບການຕອບຮັບໂດຍກົງຈາກຄູຝຶກໃນການມອບໝາຍໜ້າທີ່ຂອງຕົນ.

ເມື່ອສໍາເລັດຫຼັກສູດແລະໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນຂອງພວກເຂົາ, ຄູສອນໄດ້ຮັບໂອກາດທີ່ຈະເພີ່ມປະສົບການຂອງເຂົາເຈົ້າແລະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຮຽນຮູ້ທີ່ເລິກເຊິ່ງກວ່າໂດຍຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ virtual ຫຼືດ້ວຍຕົນເອງໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງ UNESCO EPSD.

ການຝຶກອົບຮົມໄດ້ເນັ້ນໃສ່ບົດບາດຂອງໂຮງຮຽນໃນການສົ່ງເສີມການປະຕິບັດທີ່ດີ ແລະຮັບໃຊ້ເປັນສະພາບແວດລ້ອມການຮຽນຮູ້ເພື່ອຄວາມຍືນຍົງ. ​ໂດຍ​ກ່າວ​ເຖິງ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ຄວາມ​ສາມາດ​ຂອງ​ຄວາມ​ຮູ້​ທີ່​ຕົນ​ໄດ້​ຮັບ​ຈາກ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ນັ້ນ, ຄູ​ສອນ​ຈາກ​ໂຮງຮຽນ​ຊຸມ​ຊົນ​ຈາກ​ລັດ Kayah ກ່າວ​ວ່າ.

"ຂ້ອຍສຶກສາອົບຮົມນັກຮຽນຂອງຂ້ອຍກ່ຽວກັບການປະຕິບັດທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບເຊັ່ນ: ການໃຊ້ແຜ່ນເປົ່າຄືນໃຫມ່, ປິດໄຟໃນເວລາທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ, ແລະສົ່ງເສີມການແຍກຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ໃຊ້ຄືນໃຫມ່ແລະຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້. ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ແລະ​ຕົວ​ແທນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ສໍາ​ລັບ​ຊຸມ​ຊົນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.”

ຍ້ອນວ່າ EPSD ສົ່ງເສີມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ເໝາະສົມກັບທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ, ມັນຊຸກຍູ້ໃຫ້ຄູຄໍານຶງເຖິງສະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ພ້ອມທັງທ່າແຮງສໍາລັບຄໍາໝັ້ນສັນຍາ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຄູ​ອາ​ຈານ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ຕົວ​ຈິງ​ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ຢາງ​ກຸງ​ໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ​ວ່າ,

“ສິ່ງໃໝ່ທີ່ຂ້ອຍໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກກອງປະຊຸມ EPSD ນີ້ແມ່ນວິທີການທັງໝົດຂອງໂຮງຮຽນ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າເນື້ອຫາຕ້ອງມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບສະພາບການທ້ອງຖິ່ນເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດປະຕິບັດສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຮຽນຮູ້ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ. ໂຮງຮຽນຕ້ອງບໍ່ພຽງແຕ່ສໍາລັບນັກຮຽນ, ແຕ່ຍັງສໍາລັບສັງຄົມຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໃນກິດຈະກໍາຂອງໂຮງຮຽນ, ສັງຄົມສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໃນບາງສ່ວນ. ສັງຄົມເອງກໍ່ຕ້ອງເປັນໂຮງຮຽນຂອງນັກຮຽນເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການປະຢັດນໍ້າຝົນ, ວິທີ Recycle ສິ່ງຂອງ ແລະ ອື່ນໆ. ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຮູ້​ບຸນ​ຄຸນ​ອາຈານ​ຂອງ​ວິຊາ​ນີ້​ແທ້ໆ ທີ່​ໄດ້​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ແຜນການ​ສອນ​ທີ່​ມີ​ຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່​ຊີວິດ​ຂອງ​ນັກ​ສຶກສາ, ຊີວິດ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຊາດ.”

ອໍານວຍການຈາກໂຮງຮຽນສາມັນຈາກພະແນກ Ayeyarwady ຍັງໄດ້ເປັນພະຍານວ່ານາງຈະນໍາໃຊ້ EPSD ໃນໂຮງຮຽນຂອງນາງ, ໂດຍກ່າວວ່າ, 

"ຂ້າພະເຈົ້າຈະຈັດການຝຶກອົບຮົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ EPSD ສໍາລັບການບໍລິຫານໂຮງຮຽນແລະຄູອາຈານແລະຈະຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດສີ່ເສົາຄ້ໍາຂອງ EPSD - ສະພາບແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ, ແລະວັດທະນະທໍາ - ໃນການສອນປະຈໍາວັນຂອງພວກເຮົາແລະການປະຕິບັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນໂຮງຮຽນ."

ການຫັນປ່ຽນວິທີການຄິດ ແລະ ການກະທຳແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງການເດີນທາງໄປສູ່ໂລກທີ່ຍືນຍົງ, ແລະ ຄູສອນມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຝຶກຝົນຄວາມສາມາດທີ່ຈຳເປັນເພື່ອໄປເຖິງບ່ອນນັ້ນ. UNESCO ຍັງຄົງມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະສະຫນັບສະຫນູນຄູອາຈານທ້ອງຖິ່ນແລະການສຶກສາໃນການກໍ່ສ້າງຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແລະການສືບຕໍ່ຂອງການພັດທະນາ EPSD ເປັນມືອາຊີບຂອງເຂົາເຈົ້າ. ການຝຶກອົບຮົມຂອງ EPSD ໄດ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ຄູໄດ້ຮັບພື້ນຖານອັນໜັກແໜ້ນໃນຄວາມຍືນຍົງ ເພື່ອຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງໂລກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອຄູສອນໃຫ້ນັກຮຽນຂອງເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄຸນຄ່າທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການເພື່ອບັນລຸຄວາມຍືນຍົງ, ແລະ ສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ຜູ້ຮຽນໄວໜຸ່ມປະຕິບັດຕົວຈິງ. 'ຕົວແທນການປ່ຽນແປງ', ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງພວກເຂົາ. 

ສໍາລັບການເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນ EPSD ແລະຫຼັກສູດອອນໄລນ໌, ໄປຢ້ຽມຢາມ ເວທີຄູ UNESCO ມຽນມາ.

ເຂົ້າຮ່ວມແຄມເປນ ແລະຊ່ວຍພວກເຮົາ #SpreadPeaceEd!
ກະລຸນາສົ່ງອີເມວຫາຂ້ອຍ:

ອອກຄວາມເຫັນໄດ້

ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດພີມມາ. ທົ່ງນາທີ່ກໍານົດໄວ້ແມ່ນຫມາຍ *

ເລື່ອນໄປທາງເທີງ