Tony Jenkins: ການສຶກສາກ່ຽວກັບແລະເພື່ອຄວາມສະຫງົບສຸກ

ຍ້ອນວ່າການສຶກສາທັງກ່ຽວກັບແລະເພື່ອຄວາມສະຫງົບ, ສານຂອງການສຶກສາສັນຕິພາບ (ອະດີດ, ປະຈຸບັນ, ອະນາຄົດ) ບໍ່ສາມາດຕັດແຍກອອກຈາກຄວາມເປັນຈິງຂອງຜູ້ຮຽນ. "

-Tony Jenkins (2019)

Annotations

ໃນຕົ້ນຊຸມປີ 1980, ຜູ້ບຸກເບີກການສຶກສາສັນຕິພາບ Betty Reardon ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການພັດທະນາການສຶກສາສັນຕິພາບທີ່ສົມບູນແບບ, ວິທີການທີ່ສົມບູນແບບແລະເຊື່ອມໂຍງທີ່ສຸດສາມາດໃຊ້ໄດ້ ສຳ ລັບການສະແຫວງຫາວັດທະນະ ທຳ ແຫ່ງສັນຕິພາບ, ແລະມີຄວາມເປັນເອກະພາບໃນຂົງເຂດທີ່ປະກອບດ້ວຍຫຼາຍວິທີທີ່ບໍ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້. ການສຶກສາສັນຕິພາບທີ່ສົມບູນແບບແມ່ນຮາກຖານໃນຄູສອນທີ່ ສຳ ຄັນແລະປ່ຽນແປງ. ໂດຍສະເພາະໃນອະນາຄົດແມ່ນສຸມໃສ່ການ, ຊອກຫາເພື່ອ ບຳ ລຸງຄວາມສາມາດໃນສັນຕິພາບພາຍໃນທີ່ ຈຳ ເປັນຕໍ່ການປະຕິບັດການເມືອງພາຍນອກທີ່ ຈຳ ເປັນຕໍ່ການປ່ຽນແປງທາງສັງຄົມແລະການເມືອງ. ການເຂົ້ານີ້ສະ ເໜີ ການສຶກສາສັນຕິພາບຮອບດ້ານເປັນວິທີການທີ່ມີຄວາມ ໝາຍ, ປ່ຽນແປງແລະປ່ຽນແປງໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນການສຶກສາເພື່ອສັນຕິພາບໃນສະພາບການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ; ແນະ ນຳ ບາງພື້ນຖານທິດສະດີແລະພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ; ແລະພິຈາລະນາການກະກຽມທີ່ ຈຳ ເປັນຂອງນັກການສຶກສາ ສຳ ລັບການປະຕິບັດວິຊາຄູຂອງຕົນ.

ການອ້າງອິງ

Jenkins T. (2019) ການສຶກສາສັນຕິພາບທີ່ສົມບູນແບບ. ໃນ: Peters M. (eds) ສາລານຸກົມຂອງການສ້າງຄູ. Springer, ສິງກະໂປ. https://doi.org/10.1007/978-981-13-1179-6_319-1

ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມແລະແບ່ງປັນ ຄຳ ອ້າງອີງນີ້ໂດຍເຂົ້າເບິ່ງລາຍການ Global Campaign for Peace Education ຂອງຕົວເອງ ຄຳ ເວົ້າແລະຄວາມ ຈຳ ກ່ຽວກັບການສຶກສາສັນຕິພາບ: ປື້ມບັນນານຸກົມສຶກສາສັນຕິພາບ. ປື້ມບັນນານຸກົມແມ່ນການລວບລວມຂໍ້ມູນອ້າງອີງຂອງ ຄຳ ເວົ້າທີ່ມີທັດສະນະຂອງທິດສະດີກ່ຽວກັບທິດສະດີ, ການປະຕິບັດ, ນະໂຍບາຍແລະຄູໃນການສຶກສາສັນຕິພາບ. ແຕ່ລະໃບສະ ເໜີ ລາຄາ / ບັນນານຸກົມແມ່ນປະກອບດ້ວຍບົດບັນທຶກສິລະປະທີ່ທ່ານໄດ້ຖືກຊຸກຍູ້ໃຫ້ດາວໂຫລດແລະເຜີຍແຜ່ຜ່ານສື່ສັງຄົມ.

ເປັນຄົນທໍາອິດທີ່ຈະໃຫ້ຄໍາເຫັນ

ເຂົ້າຮ່ວມການສົນທະນາ ...