#ອົງການ UNESCO

ຖືສັນຕິພາບເປັນຈຸດໃຈກາງຂອງການສຶກສາໃນອາຊີ-ປາຊີຟິກ

ອົງການ UNESCO ແລະ ສູນການສຶກສາເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈສາກົນ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືນະໂຍບາຍພາກພື້ນ ແລະ ເປີດຕົວ 'ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການສຶກສາເພື່ອສັນຕິພາບ, ສິດທິມະນຸດ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ' ໃນອາຊີ-ປາຊີຟິກ ແຕ່ວັນທີ 5 ຫາ 7 ມິຖຸນາ 2024 ທີ່ບາງກອກ. .

ຖືສັນຕິພາບເປັນຈຸດໃຈກາງຂອງການສຶກສາໃນອາຊີ-ປາຊີຟິກ ອ່ານ​ຕື່ມ "

ປະທານອົງການ UNESCO ​ແລະ ບັນດາ​ຜູ້​ຊ່ຽວຊານ​ດ້ານ​ການ​ສຶກສາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຂ້າ​ລ້າງ​ເຜົ່າ​ພັນ​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນຍາ​ຈະ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ສາກົນ​ຢ່າງ​ໃກ້ຊິດ

ວັນ​ທີ 3-4 ມິຖຸນາ​ນີ້, ກອງ​ປະຊຸມ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ອົງການ UNESCO ​ໄດ້​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ຜູ້​ຊ່ຽວຊານ​ດ້ານ​ການ​ສຶກສາ ​ແລະ ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ຊາດ. ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໄດ້​ເຫັນ​ດີ​ສ້າງ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ບໍ່​ເປັນ​ທາງ​ການ​ຂອງ​ປະ​ທານ UNESCO ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສຶກ​ສາ​ແລະ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ການ​ຂ້າ​ລ້າງ​ເຜົ່າ​ພັນ.

ປະທານອົງການ UNESCO ​ແລະ ບັນດາ​ຜູ້​ຊ່ຽວຊານ​ດ້ານ​ການ​ສຶກສາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຂ້າ​ລ້າງ​ເຜົ່າ​ພັນ​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນຍາ​ຈະ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ສາກົນ​ຢ່າງ​ໃກ້ຊິດ ອ່ານ​ຕື່ມ "

ການຕໍ່ສູ້ກັບເຊື້ອຊາດແລະການຈໍາແນກ: ເຄື່ອງມືຂອງອົງການ UNESCO

ເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການຮຽກຮ້ອງທົ່ວໂລກຕໍ່ຕ້ານເຊື້ອຊາດຜິວພັນໂດຍບັນດາປະເທດສະມາຊິກ, ອົງການ UNESCO ໄດ້ພັດທະນາຊຸດເຄື່ອງມືຕ້ານເຊື້ອຊາດຜິວພັນຂອງອົງການ UNESCO, ຖືກອອກແບບມາເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນຜູ້ວາງນະໂຍບາຍໃນການພັດທະນານິຕິກໍາຕ້ານການແບ່ງແຍກເຊື້ອຊາດເພື່ອຕ້ານການ racism ປະຫວັດສາດແລະໂຄງສ້າງ.

ການຕໍ່ສູ້ກັບເຊື້ອຊາດແລະການຈໍາແນກ: ເຄື່ອງມືຂອງອົງການ UNESCO ອ່ານ​ຕື່ມ "

ສິລະປະເພື່ອການສຶກສາທີ່ຫັນປ່ຽນ: ຄູ່ມືສໍາລັບຄູສອນຈາກເຄືອຂ່າຍໂຮງຮຽນຂອງອົງການ UNESCO

ຄູ່ມືສະບັບນີ້ນຳສະເໜີຮູບແບບການສຶກສາທີ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ດ້ານສິລະປະເພື່ອການຫັນປ່ຽນ, ເປັນວິທີການບຸກເບີກ ແລະ ເຄື່ອງມືຄິດສຳລັບຄູທີ່ສ້າງຂຶ້ນຈາກຂໍ້ມູນທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍຄູສອນຫຼາຍກວ່າ 600 ຄົນຂອງເຄືອຂ່າຍໂຮງຮຽນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງອົງການ UNESCO ຈາກ 39 ປະເທດ.

ສິລະປະເພື່ອການສຶກສາທີ່ຫັນປ່ຽນ: ຄູ່ມືສໍາລັບຄູສອນຈາກເຄືອຂ່າຍໂຮງຮຽນຂອງອົງການ UNESCO ອ່ານ​ຕື່ມ "

ການສຶກສາສິດທິມະນຸດ: ປັດໃຈຄວາມສໍາເລັດທີ່ສໍາຄັນ

ການສຶກສາພົບວ່າ HRE ສາມາດມີຜົນກະທົບທາງບວກຕໍ່ຄວາມຮູ້ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງນັກຮຽນກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບທັດສະນະຄະຕິແລະພຶດຕິກໍາຂອງເຂົາເຈົ້າ. ມັນເປັນຊັບພະຍາກອນທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມດ້ານການສຶກສາທີ່ຊອກຫາສົ່ງເສີມ HRE ໃນທຸກລະດັບຂອງສັງຄົມແລະຜ່ານທັດສະນະການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ.

ການສຶກສາສິດທິມະນຸດ: ປັດໃຈຄວາມສໍາເລັດທີ່ສໍາຄັນ ອ່ານ​ຕື່ມ "

ການ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ວິ​ໄສ​ທັດ​ມະ​ນຸດ​ວິ​ໄສ​ທັດ​ໃຫມ່​ຂອງ​ການ​ສຶກ​ສາ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ຄວາມ​ເປັນ​ຈິງ (ວິ​ດີ​ໂອ webinar ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ມີ​ຢູ່​)

ໃນວັນທີ 20 ພຶດສະພາ 2024, ການສຳມະນາທາງເວັບສະເໝືອນຈິງກ່ຽວກັບ “ການຫັນປ່ຽນວິໄສທັດມະນຸດສະທຳໃໝ່ຂອງການສຶກສາທົ່ວໂລກໄປສູ່ຄວາມເປັນຈິງ” ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຮ່ວມກັນໂດຍແຄມເປນທົ່ວໂລກເພື່ອການສຶກສາສັນຕິພາບ ແລະ NISSEM. webinar ໄດ້ກ່າວເຖິງທ່າແຮງໃນການປະຕິບັດຄໍາແນະນໍາ 2023 ພື້ນຖານກ່ຽວກັບການສຶກສາເພື່ອສັນຕິພາບ, ສິດທິມະນຸດແລະການພັດທະນາແບບຍືນຍົງທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາໂດຍປະເທດສະມາຊິກຂອງອົງການ UNESCO ໃນເດືອນພະຈິກປີ 2023.

ການ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ວິ​ໄສ​ທັດ​ມະ​ນຸດ​ວິ​ໄສ​ທັດ​ໃຫມ່​ຂອງ​ການ​ສຶກ​ສາ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ຄວາມ​ເປັນ​ຈິງ (ວິ​ດີ​ໂອ webinar ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ມີ​ຢູ່​) ອ່ານ​ຕື່ມ "

ລວມທັງການສຶກສາຫັນປ່ຽນໃນການຝຶກອົບຮົມຄູກ່ອນການບໍລິການ: ຄູ່ມືສໍາລັບມະຫາວິທະຍາໄລແລະສະຖາບັນການຝຶກອົບຮົມຄູໃນພາກພື້ນອາຫລັບ

ເອກະສານແນະນຳນີ້ແມ່ນໄດ້ກ່າວເຖິງທຸກໜ່ວຍງານທີ່ຮັບຜິດຊອບການຝຶກອົບຮົມຄູກ່ອນການບໍລິການ (ເຊັ່ນ: ພະແນກສຶກສາພາຍໃນສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ ແລະ ສະຖາບັນສ້າງຄູ) ໃນພາກພື້ນອາຣັບທີ່ສົນໃຈລວມທັງການສຶກສາຫັນປ່ຽນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການຂອງພວກເຂົາ.

ລວມທັງການສຶກສາຫັນປ່ຽນໃນການຝຶກອົບຮົມຄູກ່ອນການບໍລິການ: ຄູ່ມືສໍາລັບມະຫາວິທະຍາໄລແລະສະຖາບັນການຝຶກອົບຮົມຄູໃນພາກພື້ນອາຫລັບ ອ່ານ​ຕື່ມ "

ການສຶກສາສັນຕິພາບໃນສະຕະວັດທີ 21: ເປັນຍຸດທະສາດອັນສໍາຄັນໃນການສ້າງສັນຕິພາບທີ່ຍືນຍົງ

ບົດ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ UNESCO ສະບັບ​ນີ້​ໄດ້​ສ່ອງ​ແສງ​ເຖິງ​ບົດບາດ​ອັນ​ສຳຄັນ​ຂອງ​ການ​ສຶກສາ​ໃນ​ການ​ຮັກສາ​ບັນດາ​ສະ​ຖາ​ບັນ, ມາດຕະຖານ ​ແລະ ມາດຕະຖານ​ທີ່​ຊ່ວຍ​ສ້າງ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຄວາມ​ຂັດ​ແຍ່ງ ​ແລະ ສະກັດ​ກັ້ນ​ການ​ໃຊ້​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ, ​ແລະ ຮັກສາ​ສັນຕິພາບ. ໃນຂະນະທີ່ການສຶກສາເພື່ອສັນຕິພາບມີປະຫວັດສາດອັນຍາວນານເປັນເຄື່ອງມື ແລະຍຸດທະສາດໃນການປ້ອງກັນ ແລະຫັນການຂັດແຍ້ງທີ່ຮຸນແຮງ, ສະພາບລວມນີ້ພະຍາຍາມຍົກສູງຄວາມສໍາຄັນຂອງຕົນເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສໍາຄັນໃນຂອບຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບລັດປະເທດຊາດ, ແລະຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ບໍ່ແມ່ນລັດ.

ການສຶກສາສັນຕິພາບໃນສະຕະວັດທີ 21: ເປັນຍຸດທະສາດອັນສໍາຄັນໃນການສ້າງສັນຕິພາບທີ່ຍືນຍົງ ອ່ານ​ຕື່ມ "

ຫັນ​ວິ​ໄສ​ທັດ​ດ້ານ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ​ໃໝ່​ຂອງ​ການ​ສຶກ​ສາ​ທົ່ວ​ໂລກ​ເຂົ້າ​ສູ່​ຄວາມ​ເປັນ​ຈິງ

ພິເສດໃນວັນທີ 20 ພຶດສະພານີ້ webinar ໄດ້ນໍາເອົາບັນດານັກຊ່ຽວຊານສາກົນມາເຕົ້າໂຮມກັນ ເພື່ອຄົ້ນຫາທ່າແຮງ ແລະສິ່ງທ້າທາຍໃນການຫັນປ່ຽນວິໄສທັດຂອງ UNESCO 2023 ຂໍ້ສະເໜີແນະກ່ຽວກັບການສຶກສາເພື່ອສັນຕິພາບ, ສິດທິມະນຸດ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໄປສູ່ຄວາມເປັນຈິງຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ.

ຫັນ​ວິ​ໄສ​ທັດ​ດ້ານ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ​ໃໝ່​ຂອງ​ການ​ສຶກ​ສາ​ທົ່ວ​ໂລກ​ເຂົ້າ​ສູ່​ຄວາມ​ເປັນ​ຈິງ ອ່ານ​ຕື່ມ "

ອົງການ UNESCO ຝຶກອົບຮົມຄູໃນການສຶກສາເພື່ອສັນຕິພາບ ແລະການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (EPSD) ໃນມຽນມາ

ຫ້ອງການເສົາອາກາດຂອງອົງການ UNESCO ໃນນະຄອນ Yangon, ປະເທດມຽນມາ, ໄດ້ຝຶກອົບຮົມການສຶກສາ, ນັກຮຽນ, ຜູ້ພັດທະນາຫຼັກສູດ, ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານໂຮງຮຽນ 174 ຄົນ ໃນຂະແໜງການສຶກສາເພື່ອສັນຕິພາບ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (EPSD). ການຝຶກອົບຮົມແມ່ນແນໃສ່ເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບວິຊາດັ່ງກ່າວ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດຂອງຄູສອນ ແລະ ຜູ້ປະຕິບັດການສຶກສາໃນ EPSD ໃນມຽນມາ. 

ອົງການ UNESCO ຝຶກອົບຮົມຄູໃນການສຶກສາເພື່ອສັນຕິພາບ ແລະການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (EPSD) ໃນມຽນມາ ອ່ານ​ຕື່ມ "

“ການຮຽນຮູ້ເພື່ອສັນຕິພາບທີ່ຍືນຍົງ” – ວັນການສຶກສາສາກົນ 2024

​ເພື່ອ​ສະ​ເຫຼີ​ມສະຫຼອງ​ວັນ​ການ​ສຶກສາ​ສາກົນ, ອົງການ UNESCO ​ໄດ້​ຈັດ​ຕັ້ງ​ວັນ​ສົນທະນາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສຶກສາ​ເພື່ອ​ສັນຕິພາບ​ໃນ​ວັນ​ທີ 24 ມັງກອນ 2024 ຢູ່​ສຳນັກງານ​ໃຫຍ່​ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ​ໃນ​ນະຄອນ​ນິວຢອກ ດ້ວຍ​ຫົວ​ຂໍ້​ວ່າ “ຮຽນ​ຮູ້​ເພື່ອ​ສັນຕິພາບ​ທີ່​ໝັ້ນຄົງ.” ຄະ​ນະ​ປະ​ກອບ​ມີ​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ​ໂດຍ Tony Jenkins, ຜູ້​ປະ​ສານ​ງານ​ຂອງ​ຂະ​ບວນ​ການ​ທົ່ວ​ໂລກ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ສຶກ​ສາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ. ວິດີໂອຂອງເຫດການແມ່ນມີຢູ່ແລ້ວ.

“ການຮຽນຮູ້ເພື່ອສັນຕິພາບທີ່ຍືນຍົງ” – ວັນການສຶກສາສາກົນ 2024 ອ່ານ​ຕື່ມ "

ລາງວັນ ICT ຂອງອົງການ UNESCO ໃນການສຶກສາ: ຮຽກຮ້ອງການສະເໜີຊື່ເປີດໃຫ້ບັນດາໂຄງການສ້າງການປະສານງານລະຫວ່າງການຮຽນຮູ້ດີຈີຕອນ ແລະ ການສຶກສາສີຂຽວ.

ລາງວັນ UNESCO King Hamad Bin Isa Al-Khalifa ສຳລັບການນຳໃຊ້ ICT ໃນການສຶກສາ ຕອນນີ້ກຳລັງຮັບສະໝັກ ແລະສະເໜີຊື່ຈົນຮອດວັນທີ 5 ກຸມພາ 2024. ຫົວຂໍ້ຂອງສະບັບປີ 2023 ແມ່ນ “ການຮຽນຮູ້ດິຈິຕອນເພື່ອການສຶກສາສີຂຽວ”.

ລາງວັນ ICT ຂອງອົງການ UNESCO ໃນການສຶກສາ: ຮຽກຮ້ອງການສະເໜີຊື່ເປີດໃຫ້ບັນດາໂຄງການສ້າງການປະສານງານລະຫວ່າງການຮຽນຮູ້ດີຈີຕອນ ແລະ ການສຶກສາສີຂຽວ. ອ່ານ​ຕື່ມ "

ເລື່ອນໄປທາງເທີງ