# ເທັກນິກ

ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ເດັກນ້ອຍໃນການປ່ຽນແປງໃນທາງບວກກັບຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າ

ເຂົ້າຮ່ວມ Arigatou International ໃນ webinar ເປັນເອກະລັກນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນສຽງຂອງເດັກນ້ອຍນໍາພາການປ່ຽນແປງໃນວັນທີ 12 ທັນວາ.

ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ເດັກນ້ອຍໃນການປ່ຽນແປງໃນທາງບວກກັບຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າ ອ່ານ​ຕື່ມ "

ຫັນ​ການ​ສຶກ​ສາ​ເພື່ອ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ເປັນ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ທົ່ວ​ໂລກ​ແລະ​ສັງ​ຄົມ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ແລະ​ລວມ​

ການສໍານາ webinar ວັນທີ 16 ເດືອນພະຈິກນີ້, ຈັດໂດຍ Arigatou International, ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງບົດບາດຂອງການສຶກສາໃນການແກ້ໄຂບັນຫາສັງຄົມໃນປະຈຸບັນທີ່ພວກເຮົາປະເຊີນແລະສ່ອງແສງກ່ຽວກັບຄໍາແນະນໍາແລະແນວຄວາມຄິດທີ່ຊັດເຈນເພື່ອຫັນປ່ຽນການສຶກສາ.

ຫັນ​ການ​ສຶກ​ສາ​ເພື່ອ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ເປັນ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ທົ່ວ​ໂລກ​ແລະ​ສັງ​ຄົມ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ແລະ​ລວມ​ ອ່ານ​ຕື່ມ "

ເປັນຫຍັງຄຸນຄ່າດ້ານຈັນຍາບັນຈຶ່ງມີບົດບາດສຳຄັນໃນລະບົບການສຶກສາ (ອິນເດຍ)

ລະບົບການສຶກສາແມ່ນສໍາຄັນໃນການສ້າງຄົນລຸ້ນຕໍ່ໄປຂອງອິນເດຍ, ແລະ pedagogogies ສາມາດພັດທະນາສັງຄົມທີ່ເຂັ້ມແຂງທາງວິຊາການແລະສິນທໍາໂດຍການລວມເອົາຈັນຍາບັນເຂົ້າໄປໃນຫຼັກສູດ.

ເປັນຫຍັງຄຸນຄ່າດ້ານຈັນຍາບັນຈຶ່ງມີບົດບາດສຳຄັນໃນລະບົບການສຶກສາ (ອິນເດຍ) ອ່ານ​ຕື່ມ "

ການສົນທະນາກ່ຽວກັບສັນຕິພາບໃນຖານະທີ່ປະກົດຕົວຂອງຄວາມຍຸຕິທໍາ: ເຫດຜົນດ້ານຈັນຍາບັນເປັນເປົ້າຫມາຍການຮຽນຮູ້ທີ່ສໍາຄັນຂອງການສຶກສາສັນຕິພາບ (ສ່ວນ 3 ຂອງ 3)

ນີ້​ແມ່ນ​ຄັ້ງ​ທີ​ສາມ​ໃນ​ການ​ສົນທະນາ​ສາມ​ພາກ​ສ່ວນ​ລະຫວ່າງ Betty Reardon ແລະ Dale Snauwaert ກ່ຽວ​ກັບ “ການ​ເຈລະຈາ​ສັນຕິພາບ​ໃນ​ຖານະ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຍຸຕິ​ທຳ.” ຜູ້ຂຽນເຊື້ອເຊີນຜູ້ສອນສັນຕິພາບຢູ່ທົ່ວທຸກແຫ່ງເພື່ອທົບທວນແລະປະເມີນການສົນທະນາຂອງເຂົາເຈົ້າແລະສິ່ງທ້າທາຍທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້, ແລະເຂົ້າຮ່ວມການສົນທະນາທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ແບ່ງປັນເປົ້າຫມາຍທົ່ວໄປທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການສຶກສາເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດຕິຜົນຂອງສັນຕິພາບ.

ການສົນທະນາກ່ຽວກັບສັນຕິພາບໃນຖານະທີ່ປະກົດຕົວຂອງຄວາມຍຸຕິທໍາ: ເຫດຜົນດ້ານຈັນຍາບັນເປັນເປົ້າຫມາຍການຮຽນຮູ້ທີ່ສໍາຄັນຂອງການສຶກສາສັນຕິພາບ (ສ່ວນ 3 ຂອງ 3) ອ່ານ​ຕື່ມ "

ການສົນທະນາກ່ຽວກັບສັນຕິພາບໃນຖານະທີ່ປະກົດຕົວຂອງຄວາມຍຸຕິທໍາ: ເຫດຜົນດ້ານຈັນຍາບັນເປັນເປົ້າຫມາຍການຮຽນຮູ້ທີ່ສໍາຄັນຂອງການສຶກສາສັນຕິພາບ (ສ່ວນ 2 ຂອງ 3)

ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທີສອງໃນການສົນທະນາສາມພາກລະຫວ່າງ Betty Reardon ແລະ Dale Snauwaert ກ່ຽວກັບ "ການສົນທະນາກ່ຽວກັບສັນຕິພາບເປັນການປະກົດຕົວຂອງຄວາມຍຸດຕິທໍາ." ຜູ້ຂຽນເຊື້ອເຊີນຜູ້ສອນສັນຕິພາບຢູ່ທົ່ວທຸກແຫ່ງເພື່ອທົບທວນແລະປະເມີນການສົນທະນາຂອງເຂົາເຈົ້າແລະສິ່ງທ້າທາຍທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້, ແລະເຂົ້າຮ່ວມການສົນທະນາທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ແບ່ງປັນເປົ້າຫມາຍທົ່ວໄປທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການສຶກສາເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດຕິຜົນຂອງສັນຕິພາບ.

ການສົນທະນາກ່ຽວກັບສັນຕິພາບໃນຖານະທີ່ປະກົດຕົວຂອງຄວາມຍຸຕິທໍາ: ເຫດຜົນດ້ານຈັນຍາບັນເປັນເປົ້າຫມາຍການຮຽນຮູ້ທີ່ສໍາຄັນຂອງການສຶກສາສັນຕິພາບ (ສ່ວນ 2 ຂອງ 3) ອ່ານ​ຕື່ມ "

ການສົນທະນາກ່ຽວກັບສັນຕິພາບໃນຖານະທີ່ປະກົດຕົວຂອງຄວາມຍຸຕິທໍາ: ເຫດຜົນດ້ານຈັນຍາບັນເປັນເປົ້າຫມາຍການຮຽນຮູ້ທີ່ສໍາຄັນຂອງການສຶກສາສັນຕິພາບ (ສ່ວນ 1 ຂອງ 3)

ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທໍາອິດໃນການສົນທະນາສາມພາກລະຫວ່າງ Betty Reardon ແລະ Dale Snauwaert ກ່ຽວກັບ "ການສົນທະນາກ່ຽວກັບສັນຕິພາບເປັນການປະກົດຕົວຂອງຄວາມຍຸດຕິທໍາ." ຜູ້ຂຽນເຊີນນັກການສຶກສາດ້ານສັນຕິພາບຢູ່ທົ່ວທຸກແຫ່ງເພື່ອທົບທວນແລະປະເມີນການສົນທະນາຂອງພວກເຂົາແລະສິ່ງທ້າທາຍທີ່ໄດ້ກ່າວມາ, ແລະເຂົ້າຮ່ວມການສົນທະນາແລະການສົນທະນາທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ແບ່ງປັນເປົ້າຫມາຍທົ່ວໄປຂອງການເຮັດໃຫ້ການສຶກສາເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດຕິຜົນຂອງສັນຕິພາບ.

ການສົນທະນາກ່ຽວກັບສັນຕິພາບໃນຖານະທີ່ປະກົດຕົວຂອງຄວາມຍຸຕິທໍາ: ເຫດຜົນດ້ານຈັນຍາບັນເປັນເປົ້າຫມາຍການຮຽນຮູ້ທີ່ສໍາຄັນຂອງການສຶກສາສັນຕິພາບ (ສ່ວນ 1 ຂອງ 3) ອ່ານ​ຕື່ມ "

ໃຫ້ໂອກາດສໍາລັບໂຄງການທີ່ນໍາພາໂດຍເດັກ. ສະໝັກພາຍໃນວັນທີ 31 ມີນາ 2022

The Children's Solutions Lab (CLS) ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນໄວຫນຸ່ມໃນການດໍາເນີນການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຜົນກະທົບຕໍ່ເດັກນ້ອຍໃນຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍຜ່ານການແກ້ໄຂໂດຍອີງໃສ່ການສຶກສາແລະສັນຕິພາບການສຶກສາ. ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນຂອງຜູ້ໃຫຍ່, ບັນດາກຸ່ມເດັກນ້ອຍໄດ້ຖືກເຊີນໃຫ້ສະເໜີແນວຄວາມຄິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ສະໝັກເອົາໜຶ່ງໃນການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈຸນລະພາກຂອງພວກເຮົາ (ຕັ້ງແຕ່ 500 USD ຫາ 2000 USD) ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃຫ້ເດັກ. ມື້​ກໍາ​ນົດ​ສົ່ງ​ຄໍາ​ຮ້ອງ​ສະ​ຫມັກ​: ເດືອນ​ມີ​ນາ 31​.

ໃຫ້ໂອກາດສໍາລັບໂຄງການທີ່ນໍາພາໂດຍເດັກ. ສະໝັກພາຍໃນວັນທີ 31 ມີນາ 2022 ອ່ານ​ຕື່ມ "

ຫຼັກສູດໂຮງຮຽນປະຖົມໃNew່ໃນປະເທດສະເປນເພື່ອລວມເອົາການສຶກສາສັນຕິພາບ

ຄວາມສະເີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ, ການສຶກສາເພື່ອສັນຕິພາບ, ການສຶກສາເພື່ອການບໍລິໂພກທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ແລະການສຶກສາເພື່ອສຸຂະພາບ, ລວມທັງສຸຂະພາບທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບທາງເພດ, ແມ່ນບາງຫຼັກການສ້າງຫຼັກສູດຫຼັກສູດການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມໃthat່ທີ່ລັດຖະບານສະເປນ ກຳ ລັງກະກຽມ ສຳ ລັບ 2022/21 ປີການສຶກສາ.

ຫຼັກສູດໂຮງຮຽນປະຖົມໃNew່ໃນປະເທດສະເປນເພື່ອລວມເອົາການສຶກສາສັນຕິພາບ ອ່ານ​ຕື່ມ "

ຄູສ້າງການຫັນປ່ຽນເພື່ອການສ້າງສັນຕິພາບແລະຄວາມຕ້ານທານ (ເຊເນການ)

Arigatou International Geneva ອຳ ນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຝຶກອົບຮົມເປັນເວລາ XNUMX ວັນຂອງກອງປະຊຸມຂອງຄູຝຶກໃນເມືອງ Dakar, Senegal ສຳ ລັບການສຶກສາຊັ້ນສູງກ່ຽວກັບການສ້າງສັນຕິພາບແລະຄວາມຢືດຢຸ່ນແລະການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຢ່າງຮຸນແຮງ ສຳ ລັບປະເທດອາຟຣິກກາ.

ຄູສ້າງການຫັນປ່ຽນເພື່ອການສ້າງສັນຕິພາບແລະຄວາມຕ້ານທານ (ເຊເນການ) ອ່ານ​ຕື່ມ "

ມະຫາວິທະຍາໄລ Emory ເປີດຕົວແຜນງານການຮຽນຮູ້ທາງສັງຄົມ, ອາລົມແລະດ້ານຈັນຍາບັນທົ່ວໂລກ

ມະຫາວິທະຍາໄລ Emory, ຮ່ວມມືກັບ The Dalai Lama Trust ແລະມູນນິທິ Vana ຂອງອິນເດຍ, ຈະເປັນເຈົ້າພາບຈັດງານເປີດຕົວໂຄງການ SEE Learning (ສັງຄົມ, ອາລົມແລະຮຽນຮູ້ດ້ານຈັນຍາບັນ) ຂອງ Emory ໃນນະຄອນຫຼວງນິວເດລີ, ປະເທດອິນເດຍ, ໃນວັນທີ 4-6 ເມສານີ້. SEE Learning ໃຫ້ນັກການສຶກສາມີກອບທີ່ສົມບູນແບບ ສຳ ລັບການປູກຝັງທັກສະທາງດ້ານສັງຄົມ, ອາລົມແລະຈັນຍາບັນທີ່ສາມາດ ນຳ ໃຊ້ເຂົ້າໃນການສຶກສາລະດັບ K – 12 ພ້ອມທັງການສຶກສາຊັ້ນສູງແລະການສຶກສາວິຊາຊີບ.

ມະຫາວິທະຍາໄລ Emory ເປີດຕົວແຜນງານການຮຽນຮູ້ທາງສັງຄົມ, ອາລົມແລະດ້ານຈັນຍາບັນທົ່ວໂລກ ອ່ານ​ຕື່ມ "

Dale Snauwaert ກ່ຽວກັບພື້ນຖານດ້ານຈັນຍາບັນແລະສິນ ທຳ ຂອງການສຶກສາສັນຕິພາບ

"ການສຶກສາສັນຕິພາບແມ່ນຖືກສະແດງໂດຍຄວາມເຊື່ອໂລກາພິວັດທີ່ວ່າຊຸມຊົນດ້ານສິນ ທຳ ປະກອບມີມະນຸດທຸກຄົນ, ວ່າມະນຸດທຸກຄົນມີຖານະທາງສິນ ທຳ, ສະນັ້ນສົງຄາມແລະສັນຕິພາບ, ຄວາມຍຸດຕິ ທຳ ແລະຄວາມບໍ່ຍຸດຕິ ທຳ ແມ່ນການພິຈາລະນາດ້ານສິນ ທຳ ຂອງໂລກ." - Dale Snauwaert

Dale Snauwaert ກ່ຽວກັບພື້ນຖານດ້ານຈັນຍາບັນແລະສິນ ທຳ ຂອງການສຶກສາສັນຕິພາບ ອ່ານ​ຕື່ມ "

ການສ້າງສັນຕິພາບດ້ວຍການດູແລແລະຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈ

ພວກເຮົາ ດຳ ລົງຊີວິດຢູ່ໃນໂລກທີ່ລັດທິທະຫານນິຍົມຖືເອົາການຕອບໂຕ້ທາງດ້ານການເມືອງຕໍ່ການຂັດແຍ້ງໂດຍຜູ້ ນຳ ໂລກ. Nel Noddings ຄົ້ນຫາວິທີທີ່ສະຖານະການນີ້ເປັນຕົວແທນຂອງລະຫັດສິນ ທຳ ທີ່ຂັດແຍ້ງກັນທີ່ໄດ້ປະຕິບັດງານໃນຊ່ວງເວລາຂອງສົງຄາມແລະຄວາມສະຫງົບສຸກແລະວິທີການແລະເຫດຜົນທີ່ສະຖານະການດັ່ງກ່າວຊະນະແລະຫລອກລວງແນວຄິດແລະການກະ ທຳ ທາງການເມືອງແລະແຊກຊຶມເຂົ້າໃນໂຄງການສຶກສາຂອງພວກເຮົາ. ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງສິນ ທຳ ທີ່ຂີ້ຕົມຂອງພວກເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ຢູ່ໃນລະດັບທາງດ້ານການເມືອງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ພາຍໃນທັດສະນະຂອງຊຸມຊົນຕໍ່ສົງຄາມແລະວິທີທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດວຽກເພື່ອສ້າງສັນຕິພາບໃນຊີວິດປະ ຈຳ ວັນຂອງພວກເຮົາ. ບົດຂຽນຕົ້ນສະບັບນີ້ໂດຍ Ann Mason ເຊີນການ ສຳ ຫຼວດຄົ້ນຄ້ວາແລະການຂຽນຂອງ Nel Noddings ໃນການພັດທະນາການສຶກສາສັນຕິພາບແລະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດຂອງນາງສະທ້ອນເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ສະແດງອອກໂດຍສຽງທີ່ ສຳ ຄັນອື່ນໆເພື່ອສັນຕິພາບ.

ການສ້າງສັນຕິພາບດ້ວຍການດູແລແລະຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈ ອ່ານ​ຕື່ມ "

ເລື່ອນໄປທາງເທີງ