ການ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ຫຼັກ​ສູດ​ໂຮງ​ຮຽນ​ມັດ​ທະ​ຍົມ​ປາຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສຶກ​ສາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ໃນ Khyber Pakhtunkhwa (ປາ​ກິ​ສ​ຖານ​)

ການອ້າງອິງ: Amin, S. (2021). ການປະເມີນຫຼັກສູດມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ກ່ຽວກັບການສຶກສາສັນຕິພາບ ໃນ Khyber Pakhtunkhwa. (ພິມຈຳໜ່າຍສະບັບເລກທີ 123-FSS/PHDEDU/F16) [ປະລິນຍາເອກ, ມະຫາວິທະຍາໄລອິດສະລາມສາກົນອິສລາມາບັດ]. ຫໍສະໝຸດປາກິດສະຖານ.

ດາວໂຫລດເອກະສານສະບັບສົມບູນທີ່ນີ້

ບົດຄັດຫຍໍ້

ຫຼັກສູດຂອງໂຮງຮຽນປະຕິບັດບົດບາດສໍາຄັນໃນການເສີມສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈແນວຄວາມຄິດຂອງຄວາມສະຫງົບໃນໄວລຸ້ນໃນໂຮງຮຽນ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະປະເມີນຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະຈຸດອ່ອນຂອງຫຼັກສູດໂຮງຮຽນເພື່ອລວມເອົາຍຸດທະສາດເພີ່ມເຕີມເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍວິໄສທັດຂອງຄວາມສະຫງົບໃນໄວລຸ້ນ. ຮັກສາຢູ່ໃນທັດສະນະຄະຕິຄວາມຮຸນແຮງທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນໃນໄວລຸ້ນໂຮງຮຽນ, ຄວາມຕ້ອງການຂອງມື້ເພື່ອປະເມີນຫຼັກສູດຂອງໂຮງຮຽນກ່ຽວກັບວິທີການຫຼັກສູດກ່ຽວກັບການສອນສັນຕິພາບ. ດັ່ງນັ້ນ, ການຮັກສາຢູ່ໃນສະພາບຄວາມສະຫງົບທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃນແຂວງ Khyber Pakhtunkhwa ຂອງປາກີສະຖານ, ຄວາມຕ້ອງການອັນຮີບດ່ວນຂອງຕົນເພື່ອປະເມີນການປະກອບສ່ວນຂອງຫຼັກສູດຂອງໂຮງຮຽນກ່ຽວກັບຄວາມເຂົ້າໃຈແນວຄວາມຄິດຂອງຄວາມສະຫງົບໃນໄວລຸ້ນໃນໂຮງຮຽນ (Mahmood, 2010). ສໍາລັບຈຸດປະສົງນີ້, ມັນຍັງມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ຈະປະເມີນຫຼັກສູດຂອງໂຮງຮຽນເພື່ອຄົ້ນຫາຄວາມຕ້ອງການເພີ່ມເຕີມແລະສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ການສ້າງສັນຕິພາບໃນໄວລຸ້ນເຊັ່ນດຽວກັນ (Hamid, 2011). ດັ່ງນັ້ນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຕັດສິນໃຈດໍາເນີນການສຶກສານີ້. ການສຶກສາຈໍານວນຫຼາຍແນະນໍາ, "ຕົວແບບປະສົມປະສານຂອງການສຶກສາສັນຕິພາບ" ສໍາລັບການປະເມີນຜົນຂອງຫຼັກສູດໂຮງຮຽນກ່ຽວກັບການສຶກສາສັນຕິພາບ. ສະຫຼຸບວ່າຕົວແບບລວມຂອງການສຶກສາສັນຕິພາບແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນໃນການປະເມີນຄໍາສອນສັນຕິພາບໃນຫຼັກສູດຂອງໂຮງຮຽນ. ດັ່ງນັ້ນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຕັດສິນໃຈເພື່ອຕອບສະຫນອງຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສາໃນແສງສະຫວ່າງຂອງຮູບແບບປະສົມປະສານຂອງສັນຕິພາບ. ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສາຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອປະເມີນຫຼັກສູດໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ກ່ຽວກັບການສຶກສາສັນຕິພາບ ຢູ່ເມືອງ Khyber Pakhtunkhwa. ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສາແມ່ນເພື່ອ: ວິເຄາະຫຼັກສູດຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນປີ 2006 ແລະປື້ມແບບຮຽນຂອງສາມວິຊາ (ພາສາອັງກິດ, Urdu, ແລະ Islamic Studies) ກ່ຽວກັບຮູບແບບປະສົມປະສານຂອງການສຶກສາສັນຕິພາບ, ປະເມີນຫຼັກສູດຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ. ຕໍ່ກັບອົງປະກອບ 'ສັນຕິພາບກັບຕົນເອງ' ຂອງຕົວແບບລວມຂອງການສຶກສາສັນຕິພາບ, ວິເຄາະຫຼັກສູດໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນກ່ຽວກັບອົງປະກອບ 'ສັນຕິພາບກັບຄົນອື່ນ' ຂອງຕົວແບບປະສົມປະສານຂອງການສຶກສາສັນຕິພາບ, ປະເມີນຫຼັກສູດໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ. ຕໍ່ກັບອົງປະກອບຂອງ 'ສັນຕິພາບກັບທໍາມະຊາດ' ຂອງຕົວແບບລວມຂອງການສຶກສາສັນຕິພາບ, ແລະກວດກາທັດສະນະຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບຫຼັກສູດໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນກ່ຽວກັບຮູບແບບປະສົມປະສານຂອງການສຶກສາສັນຕິພາບ. ການອອກແບບສາມຫຼ່ຽມພ້ອມໆກັນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນການສຶກສານີ້. ຫຼັກສູດຫຼັກຂອງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ແລະ ປຶ້ມແບບຮຽນຂອງສາມວິຊາ (ພາສາອັງກິດ, ອູດູ, ແລະອິດສະລາມສຶກສາ), ຄູສອນ, ແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານຫຼັກສູດແມ່ນປະຊາກອນຂອງການສຶກສານີ້. ນີ້​ແມ່ນ​ຫົວ​ເລື່ອງ​ຫຼັກ​ແລະ​ສຸມ​ໃສ່​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​ສັງຄົມ, ສັນຕິພາບ ​ແລະ ຄວາມ​ຂັດ​ແຍ່ງ​ໃນ​ຫຼາຍ​ຂົງ​ເຂດ​ໃນ​ສັງຄົມ​ປາ​ກີ​ສະຖານ. ດັ່ງນັ້ນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຕັດສິນໃຈເລືອກເອົາວິຊາເຫຼົ່ານີ້ໃນການສຶກສານີ້. ແບບສອບຖາມ ແລະ ການວິເຄາະບົດວິພາກວິຈານເນື້ອໃນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມືຄົ້ນຄວ້າໃນການສຶກສານີ້. ຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນນະພາບໄດ້ຖືກວິເຄາະໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງການວິເຄາະການສົນທະນາທີ່ສໍາຄັນໃນຂະນະທີ່ຂໍ້ມູນປະລິມານໄດ້ຖືກວິເຄາະດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ SPSS. ເປີເຊັນ, ຄວາມຖີ່, ຄະແນນສະເລ່ຍ, ການບ່ຽງເບນມາດຕະຖານ, ແລະ chi-square ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມືທາງສະຖິຕິ. ການສຶກສາໄດ້ແນະນໍາຕື່ມອີກວ່າເປົ້າຫມາຍໃນໄລຍະຍາວແລະໄລຍະສັ້ນຂອງໂຄງການການສຶກສາສັນຕິພາບສໍາລັບການກໍ່ສ້າງສັນຕິພາບໃນໂຮງຮຽນຄວນຈະມີຄວາມຊັດເຈນຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຮຽນຮູ້. ຍິ່ງ​ໄປ​ກວ່າ​ນັ້ນ, ລັດຖະບານ​ຜ່ານ​ກະຊວງ​ສຶກສາ​ທິການ​ກໍ່​ຕ້ອງ​ສ້າງ​ກົນ​ໄກ​ປະ​ເມີນ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ສ້າງ​ຄວາມ​ສະຫງົບ​ໃນ​ໂຮງຮຽນ.

 

 

ໃກ້
ເຂົ້າຮ່ວມແຄມເປນ ແລະຊ່ວຍພວກເຮົາ #SpreadPeaceEd!
ກະລຸນາສົ່ງອີເມວຫາຂ້ອຍ:

ເຂົ້າຮ່ວມການສົນທະນາ ...

ເລື່ອນໄປທາງເທີງ