ການຄົ້ນຄວ້າ

New Peace Education Publication: ນະວັດຕະກໍາໃນສັນຕິພາບ ແລະການສຶກສາ Praxis. Transdisciplinary Reflections and Insights

ການພິມເຜີຍແຜ່ໃຫມ່ນີ້ປະກອບດ້ວຍການສຶກສາສັນຕິພາບ - ການສຶກສາທີ່ສຸມໃສ່ບົດກ່ຽວກັບວິທີ transdisciplinary ກັບການຄົ້ນຄວ້າສັນຕິພາບແລະການສຶກສາ, ການແຊກແຊງໃນການສຶກສາ, ແລະ ontologies ທາງເລືອກໃນວຽກງານສັນຕິພາບແລະການສຶກສາ.

ປະກາດສະບັບໃໝ່ຂອງວາລະສານສາກົນດ້ານການສຶກສາສິດທິມະນຸດ

ວາລະສານ International Journal of Human Rights Education ເປັນວາລະສານອອນໄລນ໌ທີ່ມີການທົບທວນຄືນແບບເປີດແປນ, ອຸທິດຕົນເພື່ອການກວດສອບທິດສະດີ, ປັດຊະຍາ, ການຄົ້ນຄວ້າ, ແລະ praxis ສູນກາງໃນພາກສະຫນາມຂອງການສຶກສາສິດທິມະນຸດ. ເຫຼັ້ມທີ 7, ສະບັບທີ 1 (2023) ມີໃຫ້ແລ້ວ.

ຊັບພະຍາກອນ​ໃໝ່​ກ່ຽວ​ກັບ​ສົນທິສັນຍາ​ຫ້າມ​ນິວ​ເຄລຍ

ຂະບວນການສາກົນເພື່ອຍົກເລີກອາວຸດນິວເຄລຍໄດ້ເປີດຫນ້າເວັບໃຫມ່ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ສັງເກດການຕິດຕາມວຽກງານໃນສົນທິສັນຍາກ່ຽວກັບການຫ້າມອາວຸດນິວເຄລຍ. ຊັບພະຍາກອນອື່ນໆລວມມີເອກະສານ Reaching Critical Will ຂອງ "TPNW ແລະບົດບາດຍິງຊາຍ, ເພດຍິງ, ແລະການຕັດແຍກ."

ການປັບປຸງສະພາບອາກາດ, ຄວາມສະຫງົບ ແລະຄວາມປອດໄພຂອງທ້ອງຖິ່ນ: ຄູ່ມືພາກປະຕິບັດຂັ້ນຕອນໂດຍຂັ້ນຕອນສໍາລັບຜູ້ສ້າງສັນຕິພາບໃນທ້ອງຖິ່ນ

ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງດິນຟ້າອາກາດເປັນທ້ອງຖິ່ນສະເໜີເສັ້ນທາງເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະພາບອາກາດ ແລະສາມາດປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານັ້ນຈາກການເກີດຂຶ້ນ ຫຼືເພີ່ມຂຶ້ນ. ຄູ່ມືພາກປະຕິບັດຕົວຈິງໃໝ່ນີ້, ຜະລິດໂດຍ GPPAC, ແມ່ນຊັບພະຍາກອນວິທີການເອກະສານ, ການປະເມີນ ແລະ ແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍດ້ານຄວາມປອດໄພດ້ານສະພາບອາກາດໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ.

ສະບັບຫຼ້າສຸດຂອງ "ໃນ Factis Pax: ວາລະສານອອນໄລນ໌ຂອງການສຶກສາສັນຕິພາບແລະຄວາມຍຸຕິທໍາທາງສັງຄົມ" ໃນປັດຈຸບັນມີ (ເປີດການເຂົ້າເຖິງ)

ໃນ Factis Pax ແມ່ນວາລະສານທີ່ທົບທວນຄືນ, ອອນໄລນ໌, ເປີດການເຂົ້າເຖິງຂອງການສຶກສາສັນຕິພາບແລະຄວາມຍຸຕິທໍາທາງສັງຄົມ. ສະບັບໃຫມ່ມີໃນປັດຈຸບັນ: Vol. 16, ສະບັບເລກທີ 2, 2022.

​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ຄຸນຄ່າ​ສັນຕິພາບ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ພັດທະນາ​ວິຊາຊີບ​ຄູ​ໃນ​ໂຮງຮຽນ​ອິດສະ​ລາມ​ຂອງ​ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ

ການສຶກສານີ້, ໂດຍ Dana Kristiawan, Carol Carter & Michelle Picard, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ກ່ຽວກັບທ່າແຮງຂອງ Readers Theatre ສໍາລັບການສອນສັນຕິພາບແລະການປ້ອງກັນການຂັດແຍ້ງໃນສະພາບໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ EFL ຂອງອິນໂດເນເຊຍ.

ວາ​ລະ​ສານ​ຂອງ​ການ​ສຶກ​ສາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​: ເປີດ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ການ​ເກັບ​ກໍາ​ຂໍ້​ມູນ​ພິ​ເສດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ທ່ຽງ​ທໍາ​ແລະ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​

ວາລະສານຂອງການສຶກສາສັນຕິພາບແມ່ນສະເຫນີໃຫ້ເປີດເວລາຈໍາກັດໃນການລວບລວມບົດຄວາມພິເສດກ່ຽວກັບຄວາມສະເຫມີພາບແລະການເຂົ້າເຖິງ. 

ເຊັນ​ສັນຍາ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ການ​ສຶກສາ​ສັນຕິພາບ

ການຮ່ວມມືການຄົ້ນຄວ້າໃນການສຶກສາສັນຕິພາບໄດ້ລົງນາມໂດຍ NGO Land of Peace Center for Development ແລະສິດທິມະນຸດ ແລະກຸ່ມນັກຄົ້ນຄວ້າຂອງມາເລເຊຍ. 

ສະບັບໃຫມ່ຂອງ In Factis Pax: Journal of Peace Education and Social Justice just published

ໃນ Factis Pax ແມ່ນວາລະສານອອນໄລນ໌ທີ່ທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບການສຶກສາສັນຕິພາບແລະຄວາມຍຸຕິທໍາທາງສັງຄົມ. ສະບັບໃຫມ່: Vol. 16, ສະບັບເລກທີ 1, 2022.

Friedensstark – ເປັນພອດແຄສການສຶກສາສັນຕິພາບອັນໃໝ່ຂອງມູນນິທິ Berghof

ພອດແຄສໃໝ່ນີ້, ຜະລິດໂດຍມູນນິທິ Berghof, ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການ 'ການສຶກສາສັນຕິພາບທີ່ທັນສະໄໝ' ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກມູນນິທິເຢຍລະມັນເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າສັນຕິພາບ ແລະສຸມໃສ່ການສຶກສາສັນຕິພາບຢູ່ໃນໂຮງຮຽນໃນປະເທດທີ່ເວົ້າພາສາເຢຍລະມັນ.

ໃນການຊອກຫາສັນຕິພາບ: ຊົນເຜົ່າຂອງໂຮງຮຽນຊັ້ນສູງໃນປະເທດອິນເດຍ

ການຄົ້ນຄວ້າປະລິນຍາເອກຂອງ Ashmeet Kaur ທີ່ມີຫົວຂໍ້ວ່າ 'ໃນການຄົ້ນຫາສັນຕິພາບ: ຊົນເຜົ່າຂອງໂຮງຮຽນຊັ້ນສູງໃນປະເທດອິນເດຍ' (2021) ຄົ້ນຫາສະຖາບັນການສຶກສາສັນຕິພາບໃນໂຮງຮຽນຢ່າງເປັນທາງການ.

ເລື່ອນໄປທາງເທີງ