ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເອກະສານ: ສະບັບພິເສດຂອງວາລະສານການສຶກສາສັນຕິພາບກ່ຽວກັບການ decolonizing ການສຶກສາສັນຕິພາບ, ການຄົ້ນຄວ້າແລະການປະຕິບັດ

Decolonizing ສັນຕິພາບການສຶກສາ, ການຄົ້ນຄວ້າແລະການປະຕິບັດ: ການສະທ້ອນທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍດ້ານພະລັງງານແລະວິທີການຂອງຄວາມຮູ້

ຮຽກຮ້ອງເອກະສານ: ສະບັບພິເສດຂອງວາລະສານການສຶກສາສັນຕິພາບ

ບັນນາທິການແຂກ: Hakim Mohandas Amani Williams, Jenny Ritchie, Staci Martin, Maria José Bermeo, ແລະ Rina Alluri

Hoki wakamuri kia anga wakamua
ເພື່ອກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າ, ຈົ່ງຮູ້ເລື່ອງນີ້: ອະດີດຂອງພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ໃນອະນາຄົດຂອງພວກເຮົາ
(ສຸພາສິດ Maori)

ດ້ວຍໂລກຂອງພວກເຮົາໃນປັດຈຸບັນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍວິກິດການຕ່າງໆ, ຜູ້ປະຕິບັດການສຶກສາສັນຕິພາບແລະນັກວິຊາການກໍາລັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ວິທີການໃຫມ່ຂອງແນວຄວາມຄິດແລະການປະຕິບັດການສຶກສາສັນຕິພາບ. ສຸພາສິດ Maori ທີ່ອ້າງເຖິງຂ້າງເທິງເວົ້າເຖິງຄວາມຊັບຊ້ອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຮາກທາງປະຫວັດສາດ - ລວມທັງມໍລະດົກທີ່ຮຸນແຮງແລະການກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງ - ດ້ວຍການຄິດຄືນໃຫມ່ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບອະນາຄົດທີ່ຍືນຍົງກວ່າທີ່ສ້າງຂຶ້ນຈາກການຍອມຮັບຢ່າງຈິງຈັງກ່ຽວກັບຄວາມບໍ່ຍຸຕິທໍາທີ່ຜ່ານມາ. ຄວາມຮູ້ພື້ນເມືອງແມ່ນຮັບຮູ້ເລື່ອງຂອງການຕໍ່ສູ້, ການປິ່ນປົວບາດແຜຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຕ້ານອານານິຄົມໃນຂະນະທີ່ສ້າງອະນາຄົດທີ່ຍຶດເອົາການປະຕິບັດເກົ່າແກ່ຂອງພວກເຂົາແລະສ້າງໃຫມ່.

ຕອບສະຫນອງຕໍ່ການວິພາກວິຈານ poststructural ແລະ postcolonial ທີ່ຕັ້ງຄໍາຖາມທົ່ວໄປ, normative, ແລະ decontextualized ແນວຄວາມຄິດພື້ນຖານກ່ຽວກັບສັນຕິພາບແລະວິທີການບັນລຸມັນ, ນັກວິຊາການແລະນັກປະຕິບັດໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີວິທີການທີ່ສໍາຄັນເພີ່ມເຕີມທີ່ສູນກາງສະພາບການທ້ອງຖິ່ນແລະອົງການເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນແລະຫັນປ່ຽນຄວາມສໍາພັນທາງອໍານາດບໍ່ສົມມາດທີ່ໄດ້ຖືກຟື້ນຟູໂດຍຜ່ານ. ການສົນທະນາ ແລະການປະຕິບັດທັງໝົດ. ໂດຍການເນັ້ນໃສ່ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບທາງດ້ານໂຄງສ້າງສະເພາະໃນສະພາບການເພື່ອສ່ອງແສງເຖິງວິທີທີ່ປະສົບການທ້ອງຖິ່ນອາດຈະສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມພະຍາຍາມເຫຼົ່ານີ້ຍັງຮັບຮູ້ວ່າປະສົບການທີ່ມີຊີວິດຊີວາເຫຼົ່ານີ້ມີສ່ວນຮ່ວມກັບປະກົດການທົ່ວໂລກເຊັ່ນ: ການເຄື່ອນຍ້າຍ, ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ເຊື້ອຊາດ, ນະໂຍບາຍເສດຖະກິດ neoliberal, ແລະສົງຄາມກາງເມືອງ ແລະພາກພື້ນ. . ໂຄງການການສຶກສາສັນຕິພາບຫຼາຍໂຄງການໄດ້ມີຈຸດໃຈກາງຢ່າງໜັກແໜ້ນກ່ຽວກັບທິດສະດີ ແລະການປະຕິບັດການລ່າເມືອງຂຶ້ນຂອງຍຸກສະໄໝລ່າເມືອງຂຶ້ນ, ແລະໄດ້ກວດກາເບິ່ງວ່າ ມໍລະດົກຂອງອານານິຄົມທັງໃນອະດີດ ແລະປັດຈຸບັນ, ປັດໄຈໄປສູ່ການສ້າງແນວຄວາມຄິດສັນຕິພາບ ແລະຄວາມຮຸນແຮງໃນສະພາບການການສຶກສາແນວໃດ. ໃນຂະນະທີ່ການສຶກສາສາມາດເປັນເສັ້ນທາງໄປສູ່ອະນາຄົດທີ່ດີກວ່າ, ໃນຂະນະດຽວກັນ, ນະໂຍບາຍການສຶກສາ, ລະບົບ, ສື່ມວນຊົນແລະຫຼັກສູດມັກຈະເປັນຜົນຕອບແທນແລະມໍລະດົກຂອງການປົກຄອງຂອງອານານິຄົມ, ແນວຄິດຂອງອານານິຄົມ, ຫຼືລັດທິປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.

ດ້ວຍຄວາມຄິດນີ້, ແລະໃນຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ນີ້ໃນພາກສະຫນາມ, ຕົວຈິງແລ້ວການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສຶກສາສັນຕິພາບ decolonial ຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດ? ການຮັບເອົາແບບແຜນຄວາມຮູ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ທັງເກົ່າ ແລະ ໃໝ່, ຄວາມສຳພັນ, ຂະບວນການຂອງສະຖາບັນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ, ແລະ ໂຄງສ້າງສັງຄົມທີ່ມີສະຕິສະເໝີພາບແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອຮ່ວມກັນສ້າງອະນາຄົດທີ່ຍືນຍົງ.

ການສ້າງແນວຄວາມຄິດຂອງ Bryan Brayboy ກ່ຽວກັບ "ການພົວພັນທີ່ຖືກຕ້ອງ", ສະບັບພິເສດຂອງວາລະສານການສຶກສາສັນຕິພາບໄດ້ເຊື້ອເຊີນການປະກອບສ່ວນຈາກສຽງ, ທັດສະນະ, ປະສົບການ, ແລະການຄົ້ນຄ້ວາທີ່ຫຼາກຫຼາຍທີ່ຊອກຫາຄໍາຖາມແລະຄວາມບໍ່ສະຖຽນລະພາບຂອງອໍານາດແລະການຄອບຄອງ. ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການພິຈາລະນາຄືນໃຫມ່ທີ່ສໍາຄັນຂອງໂຄງສ້າງ epistemic ຂອງການສຶກສາສັນຕິພາບ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການພິຈາລະນາການຜະລິດຄວາມຮູ້ແລະວິທີການ canonized ຂອງການຮູ້ທີ່ໄດ້ຄອບງໍາໃນປັດຈຸບັນການຄົ້ນຄວ້າແລະການປະຕິບັດພູມສັນຖານ. Epistemologies ຈາກຫຼາຍວັດທະນະທໍາໃນທົ່ວໂລກສາມາດຫຼາກຫຼາຍການຄົ້ນຄວ້າການສຶກສາສັນຕິພາບ, ນະໂຍບາຍ, ແລະການປະຕິບັດໄປສູ່ຄວາມສະເຫມີພາບແລະການລວມ, reframe ຂະບວນການສະຖາບັນແລະແກ້ໄຂຄວາມບໍ່ຍຸຕິທໍາປະຫວັດສາດແລະຄວາມເສຍຫາຍ.

ພວກເຮົາຂໍເຊີນເອົາບົດຄັດຫຍໍ້ສຳລັບບົດວິໄຈ ແລະ ຮູບແບບອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ບົດກະວີ ຫຼື ສິລະປະ, ທີ່ສຳຫຼວດລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້, ໂດຍຄຳນຶງເຖິງຕຳແໜ່ງຂອງຜູ້ຂຽນເອງ ແລະ ການແຍກຕົວເປັນອານານິຄົມຂອງຕົນເອງ. ການປະກອບສ່ວນອາດຈະເວົ້າກັບ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຖືກຈໍາກັດໂດຍຫົວຂໍ້ຍ່ອຍຕໍ່ໄປນີ້:

  • ຕຳ​ໜິ​ຕິ​ຕຽນ​ວິ​ວັດ​ທະ​ນາ​ການ​ອຳ​ນາດ​ອາ​ນາ​ນິ​ຄົມ​ໃນ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ການ​ສຶກ​ສາ, ການ​ສຶກ​ສາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ແລະ ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ດ້ານ​ການ​ສຶກ​ສາ, ວາດ​ພາບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສຶກ​ສາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ ແລະ pedagogies ທີ່​ສຳ​ຄັນ;
  • Deconstructing Whiteness, Eurocentrism, ແລະ Amero-centrism ໃນທິດສະດີການສຶກສາສັນຕິພາບ, ການຄົ້ນຄວ້າ, ແລະການປະຕິບັດແລະ embracing ລະບົບຄວາມຮູ້ແລະການປະຕິບັດຂອງກຸ່ມ marginalized ແລະ / ຫຼືການຍົກເວັ້ນໃນປັດຈຸບັນ;
  • Decolonizing ວິ​ທີ​ການ​ຄົ້ນ​ຄ​້​ວາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​, ມີ​ສົມ​ມຸດ​ຕິ​ຖານ​ແລະ​ພື້ນ​ຖານ (epistemologies​, ontologies​, axiologies​, teleologies​)​;
  • ກວດກາຄວາມແຕກແຍກ (ຕົວຢ່າງຂອງເພດ, ເຊື້ອຊາດ, ຊັ້ນຮຽນ, ພົນລະເມືອງ, ແລະອື່ນໆ) ໃນສະພາບການຂອງການຄົ້ນຄວ້າການສຶກສາສັນຕິພາບ, ນະໂຍບາຍ, ແລະການປະຕິບັດ decolonizing;
  • Decolonizing ການຜະລິດແລະການເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້, ບາງທີອາດລວມທັງການວິພາກວິຈານຂອງໂຄງສ້າງເທິງລົງມາຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຈໍານວນຫຼາຍ; ເຊັ່ນດຽວກັນ, ພິຈາລະນາການສຶກສາດ້ານສິດທິມະນຸດທີ່ສໍາຄັນ, ແລະ/ຫຼື ທາງເລືອກອື່ນສໍາລັບ UN/Internationalist paradigms;
  • ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ການ​ຊີ້​ນໍາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ​ແລະ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ;
  • ພິຈາລະນາຄືນຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສັນຕິພາບ ແລະຄວາມຮຸນແຮງໃນສັງຄົມທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຂໍ້ຂັດແຍ່ງ;
  • ໃຫ້ຕົວຢ່າງທີ່ຊັດເຈນຂອງ epistemologies ທີ່ບໍ່ແມ່ນ Eurocentric ແລະ pedagogies ໃນການປະຕິບັດ;
  • ກວດກາບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ່ຽນແທນຈັນຍາບັນທາງໂລກດ້ວຍສາສະໜາທ້ອງຖິ່ນ/ຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ ຫຼື ຄວາມເຊື່ອຂອງປະຊາຊົນກ່ຽວກັບຈັນຍາບັນໃນການສຶກສາສັນຕິພາບ, ຫຼືເຫດຜົນສໍາລັບຄວາມຮຸນແຮງ;
  • ການວິພາກວິຈານແນວຄວາມຄິດແລະການ ນຳ ໃຊ້ thesis decolonization ຕົວຂອງມັນເອງ - ເຊິ່ງ pitfalls ແລະ ironies ນໍາສະເຫນີດ້ວຍຕົນເອງ, ແລະຜູ້ທີ່ຄວນຈະຖືກ decolonizing ແມ່ນຫຍັງ / ໃຜ / ແນວໃດ?

ກະລຸນາສົ່ງບົດຄັດຫຍໍ້ຂອງ 200 ຄໍາແລະຊີວະປະຫວັດຂອງຜູ້ປະກອບສ່ວນ 100 ຄໍາໄປຫາ kopisch@gei.de ໃນຕອນທ່ຽງ (NZST) ຂອງວັນທີ 30 ສິງຫາ 2024. ການຕິດຕໍ່ນີ້ຍັງສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການສອບຖາມ.

ພວກເຮົາຈະແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ທີ່ຖືກຄັດເລືອກພາຍໃນເດືອນກັນຍາ 15, 2024, ແລະກໍານົດກໍານົດເວລາສໍາລັບການປະກອບສ່ວນແມ່ນວັນທີ 15 ມັງກອນ 2025. ອີງຕາມເຫດຜົນຂອງ JPE, ການປະກອບສ່ວນທັງໝົດຈະຜ່ານການກວດສອບ peer review.

ວຽກງານທີ່ສົ່ງຄວນຈະເປັນພາສາອັງກິດ, ລະຫວ່າງ 5000 ຫາ 9000 ຄໍາ (ລວມທັງເອກະສານອ້າງອີງ). ກະລຸນາຈັດຮູບແບບການປະກອບສ່ວນຂອງທ່ານໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄໍາແນະນໍາຂອງ JPE (ລິ້ງຂ້າງລຸ່ມນີ້).

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການກະກຽມຫນັງສືໃບລານຂອງທ່ານສໍາລັບ JPE

ເຂົ້າຮ່ວມແຄມເປນ ແລະຊ່ວຍພວກເຮົາ #SpreadPeaceEd!
ກະລຸນາສົ່ງອີເມວຫາຂ້ອຍ:

ອອກຄວາມເຫັນໄດ້

ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດພີມມາ. ທົ່ງນາທີ່ກໍານົດໄວ້ແມ່ນຫມາຍ *

ເລື່ອນໄປທາງເທີງ