27 Marawi, ຄູສອນ LDS ສໍາເລັດການeducationຶກອົບຮົມການສຶກສາສັນຕິພາບ (ຟີລິບປິນ)

(ຮຽບຮຽງຈາກ: ອົງການຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງຟີລິບປິນ. ວັນທີ 11 ສິງຫາ 2021)

ໂດຍ Lou Ellen Antonio

MARAWI CITY, Lanao del Sur (PIA) mechanisms ກົນໄກສັນຕິພາບຢູ່ໃນໂຮງຮຽນແລະຊຸມຊົນໃນປັດຈຸບັນຈະໄດ້ຮັບການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຫຼັງຈາກຄູສອນ 27 ຄົນຢູ່ໃນເມືອງນີ້ແລະ Lanao del Sur ສໍາເລັດການeducationຶກອົບຮົມການສຶກສາສັນຕິພາບ.

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນການສຶກສາອິດສະລາມ & ພາສາອາຣັບ (ISAL) ແລະຜູ້ປະສານງານການສຶກສາສັນຕິພາບແລະຜູ້ ອຳ ນວຍຄວາມສະດວກຂອງພະແນກໂຮງຮຽນເມືອງຂອງ Marawi ແລະ Lanao del Sur 1 ກະຊວງພື້ນຖານ, ການສຶກສາຊັ້ນສູງແລະເຕັກນິກ - ເຂດປົກຄອງ Bangsamoro ໃນ Muslim Mindanao.

Elfa Ali ຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາສູນກາງ Bae Inomba Blo Bacarat ໄດ້ແບ່ງປັນວິທີການtrainingຶກອົບຮົມເຮັດໃຫ້ລາວກາຍເປັນຜູ້ ອຳ ນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການສຶກສາສັນຕິພາບທີ່ມີປະສິດທິພາບ.

“ ການtrainingຶກອົບຮົມ 3 ວັນກ່ຽວກັບການສຶກສາສັນຕິພາບໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍມີຄວາມຮູ້ແລະທັກສະໃນການແລກປ່ຽນການສຶກສາສັນຕິພາບ. ມັນ ຈຳ ເປັນຕ້ອງມີຄວາມສະຫງົບພາຍໃນຕົວເຮົາເອງກ່ອນທີ່ພວກເຮົາຈະສາມາດແບ່ງປັນກັບຄົນອື່ນໄດ້,” ນາງເວົ້າ.

ອົງການວິໄສທັດໂລກຟີລິບປິນເປັນຫົວ ໜ້າ Trainingຶກອົບຮົມຜູ້Trainຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການສຶກສາສັນຕິພາບເພື່ອສ້າງກຸ່ມຜູ້ ອຳ ນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການສຶກສາສັນຕິພາບຢູ່ໃນລະດັບພະແນກ.

ການtrainingຶກອົບຮົມກວມເອົາ 10 ໂມດູນເຊິ່ງລວມມີການເລີ່ມຕົ້ນແລະເຂົ້າໃຈຕົນເອງ, ປະຫວັດຂອງການຂັດແຍ້ງຢູ່ເກາະມິນດານາວ, ສິ່ງທ້າທາຍສໍາລັບການຫັນປ່ຽນແລະກ້າວໄປສູ່ວັດທະນະທໍາແຫ່ງສັນຕິພາບ. (LELA/PIA-XNUMX/ICIC)

ເປັນຄົນທໍາອິດທີ່ຈະໃຫ້ຄໍາເຫັນ

ເຂົ້າຮ່ວມການສົນທະນາ ...