ໃຊ້ເວລາສຳຫຼວດ 10 ນາທີ ເພື່ອຊ່ວຍສ້າງນະໂຍບາຍທົ່ວໂລກທີ່ສະໜັບສະໜູນການສຶກສາສັນຕິພາບ

ແຄມເປນທົ່ວໂລກສໍາລັບການສຶກສາສັນຕິພາບ, ໃນການປຶກສາຫາລືກັບອົງການ UNESCO, ກໍາລັງສະຫນັບສະຫນູນຂະບວນການທົບທວນຂອງຄໍາແນະນໍາ 1974 ກ່ຽວກັບການສຶກສາສໍາລັບຄວາມເຂົ້າໃຈສາກົນ, ການຮ່ວມມືແລະສັນຕິພາບ. ພວກເຮົາຊຸກຍູ້ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທ່ານໃນການສໍາຫຼວດນີ້ຢ່າງແຂງແຮງ, ເປັນໂອກາດອັນສໍາຄັນທີ່ຈະປະກອບສ່ວນສຽງຂອງທ່ານເຂົ້າໃນນະໂຍບາຍທົ່ວໂລກທີ່ສະຫນັບສະຫນູນການສຶກສາສັນຕິພາບ.

* ສະບັບ en francais ci-dessous * *en español a continuación*

ໃຊ້ເວລາສໍາຫຼວດ 10 ນາທີເພື່ອຊ່ວຍສ້າງນະໂຍບາຍທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບການສຶກສາສັນຕິພາບ

ອົງການ UNESCO ກໍາລັງດໍາເນີນການສໍາຫຼວດທົ່ວໂລກເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນທີ່ຈະຊ່ວຍປັບປຸງເຄື່ອງມືທາງດ້ານກົດຫມາຍທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບການສຶກສາສໍາລັບຄວາມເຂົ້າໃຈສາກົນ, ການຮ່ວມມື, ສັນຕິພາບ, ສິດທິມະນຸດແລະຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ທີ່ເອີ້ນວ່າ ຂໍ້ແນະ ນຳ 1974.

ພວກເຮົາເຊີນທ່ານເຂົ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການທົບທວນໂດຍໃຊ້ເວລາສໍາຫຼວດ 10 ນາທີ. ແບ່ງປັນມັນກັບເຄືອຂ່າຍຂອງທ່ານແລະຊ່ວຍສ້າງນະໂຍບາຍທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບການສຶກສາ.

ດຽວນີ້ເຖິງເວລາເພື່ອຮັບປະກັນວ່າສຽງຂອງເຈົ້າໄດ້ຍິນ ແລະນັບແລ້ວ.

ກຳນົດເວລາຕອບຮັບແມ່ນວັນທີ 1 ມີນາ 2022.

ການສໍາຫຼວດແມ່ນມີຢູ່ໃນ ENGLISH /  ຝຣັ່ງ / ແອສປາໂຍນ

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວິທີທີ່ອົງການ UNESCO ກໍາລັງສະຫນັບສະຫນູນການແກ້ໄຂຄໍາແນະນໍາ 1974 ໄປຢ້ຽມຢາມຂອງພວກເຮົາ. ເວັບໄຊທ໌ທີ່ອຸທິດຕົນ.

NB – ການສຳຫຼວດນີ້ແມ່ນການຝຶກຊ້ອມການມີຜູ້ຖືຫຸ້ນຫຼາຍຝ່າຍຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ແລະ ການເກັບກຳຫຸ້ນເບື້ອງຕົ້ນເຊິ່ງຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຂະບວນການປຶກສາຫາລືດ້ານເຕັກນິກທີ່ປະຈຸບັນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການ UNESCO. ການປຶກສາຫາລືຢ່າງເປັນທາງການກັບຜູ້ຕາງຫນ້າຂອງປະເທດແມ່ນຍັງຄາດຄະເນໄວ້ລ່ວງຫນ້າແຕ່ໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ມາ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໄລຍະທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງຂະບວນການທົບທວນ, ກະລຸນາປຶກສາກັບເວັບໄຊທ໌ທີ່ອຸທິດຕົນຂ້າງເທິງ.

ເອົາຄວາມລອດ ຮຽນ​ຮູ້​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ປີ 1974​

ກອງ​ເລຂາ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ທົບ​ທວນ​ຄືນ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ປີ 1974​: 1974recommendation@unesco.org


Répondez à une enquête de 10 ນາທີ afin de nous aider à élaborer une politique mondiale en matière d'éducation

L'UNESCO mène une enquête mondiale afin de recueillir des informations qui permettront de réviser un instrument juridique de référence sur l'éducation pour la compréhension, la coopération et la paixneur internationales, les droits de l'Hometale con la durabustaleet ຊື່ de 1974 ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​.

Nous vous invitons à participer au processus de revision en répondant à l'enquête de 10 ນາທີ. Partagez l'enquête à travers vos réseaux et contribuez ainsi à façonner les politiques mondiales en matière d'éducation.

C'est le moment de vous assurer que votre voix soit entendue et ລາງວັນ en compte.

La date limite pour répondre est le 1er mars 2022.

L'enquête est disponible en ພາສາອັງກິດ /  ENGLISH / ພາສາອັງກິດ

Pour plus d'informations sur la façon dont l'UNESCO soutient la revision de la ຄໍາແນະນໍາ de 1974, veuillez visiter notre ໜ້າເວັບdédiée.

NB – Cette enquête est un vaste exercice d'évaluation initiale et multipartite qui contribuera au processus de ເຕັກນິກການປຶກສາຫາລື actuellement soutenu par l'UNESCO. Une consultation formelle avec les representants des pays est également prévue, mais à un stade ultérieur. Pour plus d'informations sur les différentes phases du processus de révision, ທີ່ປຶກສາ veuillez le site web dedié mentionné plus haut.

PARTICIPEZ À L'ENQUÊTE ບວກກັບຂໍ້ມູນ SUR LA RecommandATION DE 1974

Le Secretariat pour la Revision de la Recommandation de 1974 : 1974recommendation@unesco.org


Responda a una encuesta de 10 minutos para ayudar a configurar la política mundial de educación

La UNESCO está llevando a cabo una encuesta mundial para recopilar información que contribuirá a revisar un instrumento jurídico histórico sobre la educación para la comprensión, la cooperación y la paz internacionales contribuirá a revisar un instrumento jurídico histórico sobre la educación para la comprensión, la cooperación y la paz internacionales octenacios comilida y octeniós el de Recomendación de 1974.

Le invitamos a participar en el proceso de revisión. Responda a la encuesta de 10 minutos, compártala con sus redes y contribuya a configurar la política educativa mundial.

Ahora es el momento de asegurar que su voz ທະເລ escuchada y contada.

La fecha límite para responseer a la encuesta es el 1 de marzo de 2022.

La encuesta está disponible en ພາສາອັງກິດ / ຝຣັ່ງເສດ / ESPAOL

Para más información sobre cómo la UNESCO está apoyando la revisión de la Recomendación de 1974, ຢ້ຽມຢາມ nuestro siteo web dedicado.

NB – Esta encuesta es un amplio ejercicio de evaluación inicial y de múltiples partes interesadas que contribuirá al proceso de consulta técnica que realmente apoya la UNESCO. También está prevista una consulta formal con los ຕົວແທນ de los países, pero en una fase posterior. Para más información sobre las diferentes fases del proceso de revisión, ປຶກສາ el sitio web mencionado anteriormente.

PARTICIPE EN LA ENCUESTA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA RECOMENDACIÓN DE 1974

Secretaría para la Revisión de la Recomendación de 1974: 1974recommendation@unesco.org

ເຂົ້າຮ່ວມແຄມເປນ ແລະຊ່ວຍພວກເຮົາ #SpreadPeaceEd!
ກະລຸນາສົ່ງອີເມວຫາຂ້ອຍ:

ເຂົ້າຮ່ວມການສົນທະນາ ...

ເລື່ອນໄປທາງເທີງ