Dialogus de Pace ut Iustitiae praesentia: Ethica Ratio ut Essentiale Cognitio Finis Pacis Educationis (Pars Prima III)

Invitatio ad Educatores Pacis de Dale Snauwaert et Betty Reardon

Editor 's Introduction

Haec est altera dialogus inter Betty Reardon et Dale Snauwaert in triplici serie dialogi de "Dialogo de Pace sicut Iustitiae praesentia". Haec pensione tertia et quarta inter auctores commutationum includit. Dialogus per totum evulgatus est Et pax Factis, par recensita Acta electronica pacis educationis et iustitiae socialis.

Propositum dialogi secundum auctores;

« Dialogus hic de pace educationis ducitur duabus fundamentis assertionibus: pax tamquam praesentia iustitiae; et ethica ratio ut essentialis doctrina finis pacis educationis. Pacem institutores ubique invitamus ad recensendos et perpendendos dialogos nostros ac provocationes adumbratas, necnon similes dialogos et colloquia cum collegis, qui commune propositum educationis efficax pacis instrumentum communicant. Ita speramus inspirare sermonem de pace colenda, de iuribus humanis et de praeceptis moralibus iustitiae; studeamus simul ut nucleum studiorum paedagogiam ethicae inquisitionis ac moralis rationis tamquam essentialia educationis pacis excolere.

Read pars 1 et pars 3 In serie.

citation: Reardon, B. & Snauwaert, D. (2022). Dialogus de Pace ut Iustitiae praesentia: Ratio Ethica ut Essentiale Discendi Finis Pacis Educationis. Invitatio ad Educatores Pacis a Dale Snauwaert et Betty Reardon. In Factis pax, 16 (2): 105-128.

MMX commutationem

Snauwaert:  Ut suades, iura et obligationes iustitiae, quae ethicam nucleum pacis educationis efformant, exprimi possunt in lingua iurium et officiorum, ideoque, educatores pacis morale officium habent ut opportunitatem iurium humanorum discendi praebeant; doctrinae ambitu consentaneum est cum iustitia. Puncta tua hic magni sunt momenti. Idea iurium humanorum dominatur modus explicandi postulata iustitiae in mundo huius temporis (Bobbio, [1990] 1996; Falk, 2000; Glover, 2000; Gutmann, 2001; Ignatieff, 2001; Jones, 1999; Perry, 1998 : Vincent, 1986). Iura disputatio facta est "Lingua conventus de globali cogitationis moralis" (Ignatieff, 2001), p.53). Iura iustificantur postulationes ad socialem usum bonorum ethicorum in tuto collocandum. Praeterea quaedam iura « fundamentalia sunt », eo quod necessaria sunt ad fruendum omnium aliorum iurium (Shue, 1980, p. 19). A ius est a rationale basis ad a * justificatum eo sensu postulant ut normae cogens praebeat ratio pro postulatione occurrit. Iura pertinent ad actionem vindicandi, quae est actio regulae gubernatae: “Respondere ... est habere causam merendi considerationem ... habere rationem seu causam quae unum in loco ad vindicandum. (Feinberg, 2001, p. 185).

Quatenus huiusmodi iura concipi possunt tutelae contra coercitionem, privationem et inhumanam tractationem. Iura impotentes a potente defendunt (Bobbio, [1990] 1996; Ignatieff, 2001; Jones, 1999; Vincent, 1986). Norberto Bobbio asseverante, iura humana oriuntur e “speciebus condicionibus, quae novarum libertatum contra veteres potestates instructae defendendae sunt (Bobbio, [1990] 1996, p. xi). R. J Vincentius affirmat se esse telum infirmorum contra fortem (Vincent, 1986, p. 17). Hoc sensu iura sunt politica, eo quod media sint certaminum diiudicandae et ut media ad utilitatem hominum tuendam (Ignatieff, 2001). Iura sic definiunt quid cuique debeatur, iustificatur in exigendo/declamando vel defenditur, et, ut sic, unam duarum dimensionum nucleorum iustitiae constituunt.

Reardon:  Duae sunt notiones in his assertionibus de iuribus, quae integrae sunt ad proposita socialia et civilis doctrinae metas educationis pacis: una, notio iurium tamquam bonorum ethicorum, quae in alia commutatione definisti, quam paraphrasin esse: praecipuas vitae utilitates, substantivum vel. abstractum habet rationem ad valorem; et secundo, conclusio enuntiatio de legibus politicis iurium natura fundatis. Metarum studiorum pono ut intenta harum studiorum secundarum ac tertiarum exitus notionum sunt facultates ad bona ethica cognoscendi, definiendi et persequendi, artesque ad res politicas cognoscendas easque exercendas.

Cum loquimini de iuribus singulorum, affirmatio est societas quae ad iura iustificata adimplenda tenetur, sermonem ponit discentem in communi regno secundae generationis humanorum iurium, qui in Conventu internationali de Iuribus socialibus et oeconomicis codificatus est. . Normae seu regulae Conventus ex notionibus fundamentalibus necessitatum ad salutem hominum requisitarum, antea et brevius in UDHR notatae sunt. In ambitu assertionis vestrae affirmamus omnes sodales societatis, singuli et universi, ad has necessitates implendas efficere posse, universalia sint requisita ad vitam tuendam, salutem physicam et socialem.

Consideratio iurium sic conceptorum, essentialiter cognoscens humanas necessitates universales, discentes ad comprehendendum perducere potuit hominem esse unam speciem, quae sortis communis est. Species, generaliter ut humanitas, ut societates, subiectum iurium. Exempli gratia, IR ius humanitatis nuper ad sanum ambitum declaravit. Res humanarum universalium necessariorum cum conceptu singularis humanitatis manifestat bona ethica tam substantiva quam abstracta, quae condiciones ethicas et morales fundamentales extollunt. Praesens fragilitas prosperitatis et futurae salutis hominum, earundem problematicarum politicarum ponunt quod educatio pacis necessariam responsabilitatem ethicam habeat. Qua talis, debet esse tam primarius focus et constans subtextus omnis educationis pacis quaerunt in iuribus humanis et quaslibet et omnes iustitiae formas.

Praecipuus focus et subtextus debitam pacem discendi directe in contextu certarum hodiernarum culturalium, socialium, et politicorum posuit, eoque rudius et magis virulentius quam quaevis facie, ex quo iura humana normae internationales agnoverunt. Pacis educatio provocatur ad discentes in acquirendis artibus politicis moderandis, quibus humana iura ad certaminum solutionem efficaciter applicare possint, ut assertio conclusiva egregiam positionem huius scopus sit articulatio. Omnes institutores pacis hortamur ut sententiam tuam tamquam iustificationem consideres quomodo studeamus ut hanc ethicam ethicam nostri temporis obligationem adimplere possimus.

MMX commutationem

Snauwaert: Pondere iurium et officiorum quae suggeris sunt nucleus proposita educationis pacis, fructuosum esset rationem iurium et officiorum ulterius elaborare. Iura quod vindicatur opinio, ex duobus constat, petitione, et iustificatione. Vindicat necessario contenta. Cum petitur, semper aliquid vindicatur, et hoc quaestionem de contento iurium movet.Quid est justificamur in vindicando? Quin etiam petitiones iustificatae necessario ad alios diriguntur (Forst, 2012). "Ius proprium habere debet ab alio vel ab aliis debitum" (Jones, 2001, p. 53). Iuris igitur elementum praecipuum est identificatio debiti ex iure (Shue, 1980).

Officia vicissim implicant agnitionem agentis qui officium tenet iure generatum. Haec identificatio iustificationem secumfert imponendi officium in certum agens (Jones, 2001). Iura officia necessario secum ferunt et sic agnitionem eorum qui iura praestare debent. Impositio officii in proprium agens contingentem rationem officii, quod est, facultas agentis adimplendi officium, et iustificationem moralem pro impositione officii.

Haec disceptatio de officiorum iure invocatorum suggerit, sicut supra tractavimus, subiectum iustitiae esse fundamentum institutionis societatis (Rawl, 1971). Sicut Thomas Pogge argumentatur, iura sunt "deprecationes morales super societatis ordinationem" (Pogge, 2001, p. 200), et sic sunt res iustitiae socialis. Civitatis officium est primarium, imperii, iuvare, vitare, privare, iura civium tueri. Idea iura quae officia secumferunt, idea fundamentalis iustitiae est. Iura, ut iustificata iura et praesidia, vitalia eius utilitates sic vocant ad structuras institutionales societatis, eius systemata legalia et gubernii, iusta esse.

Necesse est ut cives vicissim officium habeant iustorum institutionum erigendi et sustinendi sustentationem. Hoc officium pertinet ad iniustitiam resistendi. Si iuris nostri tutela ac institutiones sociales, praesertim regimen, officia auxilii ac tutelae debentur, singuli cives praecipuum tenent officium ad iusta instituta socialia et politica sustinenda ac resistendi ac reformandi instituta, leges; consilia, consuetudines et consuetudines, quae huic praesidio non praebent, vel ex intentione ad iura quarundam personarum violanda destinata sunt.

Reardon:  Notiones philosophicae in quibus has assertiones construis fundamentum sunt educationis ratiocinationis ethicae, et variae nuclei artes responsabilium civitatis. Occasiones quoque praebent meditationis linguae, verba utimur ad mundum interpretandum et ad enuntiandum quomodo eum mutare speramus. Procuratio, continentia, officium, structurae institutiones et iustificatio condiciones sunt quae debent esse in vocabulo omnium pacis institutorum, et notiones quas exprimunt — etsi diversis verbis — familiares esse debent et aestimari a civibus cuiuslibet societatis, quae iustitiam quaerunt.

Ad familiaritatem assequendam, munus curriculum pro educatione primaria civium est has notiones interpretari in lingua vulgaris civis. Iustitia si sustineri debet per humanorum iurum effectionem consequendam, notiones fundamentales philosophiae iustitiae necessariae sunt ad familiares et aestimandas a civibus communibus. Iccirco hae observationes cum secundaria schola formantur et ineunte gradu magistri adipiscing in mente sunt. Schola secunda et primi anni educationis adipiscing sunt disciplinae gradus maxime pertinentes ad fines qui hanc commutationem informant. Hi anni sunt quibus iuvenes cives agere incipiunt ad prosequenda bona, quam sperant, societatis manifestabunt, ob implicationes iustitiae intellegendae. Complexitates aperiuntur sicut significationes et usus verborum pertinentium quae conceptus articulati sunt explorandi, claritatem significationis et propositi quaerentes essentialem efficaciam politicam.

Rationis claritas magni momenti est pro argumento totius curriculi consilio ac praesertim in pace educationis confirmatum est. Informare valores ac philosophiam propositi arguitur etiam a designatoribus clare enuntiari. Conceptus - id est ideae et verba quae eas articulant - est primarium medium discursus pacis educationis. Notiones philosophicae, quas in hoc verbo invocatis, medium esse debent quo educatio pacis adhibet ad explorandas implicationes problematicae iustitiae. Cum notationes, quae verba in mentem considerantur, discentes declarant notas et connotatas significationes earum rerum notiones pertinentes et quomodo operantur ad iustitiam cognoscendam.

Complementaritiae necnon contradictiones in nucleis notionibus et significationibus verborum quibus utimur ad eas exprimendas cerni possunt, invocantes implicatiores cogitandi gradum a disiunctionis mediorum. aut aut denda dominatur consideratione quaestiones ethicae in frequentissima colloquio politico. Complementa constituere, possibilitates etiam / et sicut condendi ratio est ad exstinguendum varios modos accessus ad quamlibet quaestionem iustitiae. Multiplicis optiones perpendentes ac bonarum rerum meditationes in seligendis inter electiones agendique rationes sunt usus eminentes in paedagogia pacis educationis. Discens aestimare varias possibilitates agendi et examinare valores infundentes, voluntatem alit agendi, operandi exercendi. Proponendi et perpendendi modos agendi ratio est facultas bene serviendi iis qui se iustitiae esse voluerunt.

Assertio petendi iura requirit agenteuna est ex iis, quae evolutionem facultatum ad efficientiam agentis imperativum pacis educationis reddit. Discens/civis, ut agens cogitans, debet cognoscere et eligere actiones agendi ad cognoscendum postulatum, id est, iustitiam persequi, remedium damni vel accessus ad beneficium comparans, licet alterutrius vel complexus. Actionis efficacia verisimile determinabitur rigore aestimationis alterorum et acumine valorum analysis, et certe in articulatione. content de petitione.

Developing the content de petitione (ad priorem commutationem sicut substantia) - describendo beneficium ad quod petens appetit vel damnum ad quod remedium quaeritur - idem essentialiter processus cognitionis ac definitionis iniustitiarum putatur esse causas et consecutiones Belli Orbis Terrarum II qui producit UDHR; et in subsequentibus decenniis, sicut alia damna identificabantur, signa iurium humanorum internationalium, quae nunc agnoscuntur, etsi non plene observata, per communitatem mundi. UDHR et conventiones et conventiones internationales pernecessaria sunt materia cuiusvis et omnium curriculorum intendit facultatem augendi ad iustitiam persequendam.

Cognoscere signa et historiam evolutionis iurium humanorum notionum humanam rationem affert inquisitioni, per quam content calumpnia concepta. Rationes actualium experientiarum ad hanc historiam humanificandam inservire possunt et in curricula intexi possunt per fabulas quomodo societas venit ad iniurias ut iniustitias emendandas, fabulas quas historias vocamus. Studium casuum actualium illuminant ipsas molestias vel luctationes ad beneficia acquirenda; materia magnarum litterarum et pellicularum, diu bene usus est in curriculis iuribus humanis. Humana experientia est maxime efficax compages ad inquirendum in notionibus postulandis.

Ad illustrationem alicuius quaestionis possibilem, pauca hic proponimus exempla quaerenda. Hae interrogationes proponuntur ut profundiorem experientiam comprehendat quae conscientiae iniustitiae inducit quod petitum de quo agitur. Inquisitio constituens content a reclamationis imprimis quaerendo, "quid actu sentitur vel expertus est petenti?" Deinde ad constituendum causa ulciscaris affirmatio: "Estne damnum vel negatio beneficii petens experientias quae in iuribus humanis internationalibus signis conferuntur? an non, quo pacto argumentetur? Suntne applicabiles leges nationales, locales, vel solitae invocandae? Quomodo hae leges pro petitione disputare possent?? " Hic, ad declarandam iniustitiam pertinet, statuimus ut cognoscatur tamquam violatio iurium, causa qua iustitia exigat detrimentum remedium vel beneficium, dum in agente causam excitant et ad agendum ius implendum. munus personale et officium civile.

Impletio personalium et civilium obligationum ducit civem/discentem ad quaerendum institutionum structurarum ordinantur ad iustitiam cognoscendam, ut ea quae in iuribus humanis signa condendi sunt destinata. Tales facilitates quaerentes cognoscendi quomodo iustitia in publico in ambitu prosequitur cognitionemque rationum institutionalium impertit pro remediatione nocumenti, quae societas cum suis fundamentalibus bonis repugnat.

Paedagogia pax intendere debet ad comprehensionem evolutionis colendam quomodo societates ad cognoscenda damna tamquam repugnantia sensui recti. Quae comprehensio fieri potest in recensendis notionibus ac transcribendis eorum humanorum iurium signis, sicut iura humana mulierum et iuribus pueri, sicut processibus politicis in quibus, civis. agentibus curam suscepit ad iustitiam tamquam civilem officium active persequendum. Complementum etiam / et responsabilitatis et officii, ut argumentor, magis veriorem et sustinebilem iustitiae qualitatem assequi quam iustitia per responsabilitatem nonnisi persecuta. or officium. Iustitia authentica consequitur alios velle iura et beneficia, quae speramus nosmetipsos frui. Maxime ex agnitione trahit aequitatem in communicatione bonorum socialium omnibus membris societatis mutuam prodesse et omnibus modis ad eam persequendam adhibitis. Iustitia vera persequens complementariam invocat moralia/ethica. Mores, seu intus persuasiones de jure et bono, acquiri solent ex familia, doctrina aliisque auctoritatibus auctoritatibus; Ethica autem sumitur ex principiis demonstrabilibus aequitatis, iustitiae et aequitatis. Origines moralitatis/ethicae complementarietatis et applicationis sunt similes officiorum/officiorum.  

Officium et responsabilitas tum partes habent in the iustificationem of petit. Simul possunt praebere amplis argumentis, principiis, signisque ad confirmandum subsidium petitio implenda. Immo justificatio angularis esse debeat pacis et iustitiae paedagogia. Poscit problema analysin integralis ad paedagogiam pacis, sed etiam ac praesertim ad verbum ethicam rationem tam vehementer opus est ac tragice ab eo hodierno colloquio politico. Considerantes multiplices discrimina, quae nunc incumbunt studium iustitiae, quaestiones praecipuarum necessitatum, dignitatis humanae, circumstantiarum iuris, in quibus negantur, nunc a paucis civibus activorum et in paucioribus factoribus adhibitis, praecipuam esse omnium consiliorum necessitatem. dissertatio. Opportunum est ut pax educationis primarium locum habeat in capacitate ethicae ratiocinationis tamquam metam primariam educationis. Nam sine tali facultate cives non sunt verisimile ut responsales et efficaces agentes iustitiae fungantur. Ratio ethica est integra et essentialis educationis paci diuturna auctorum educationis propositum efficaciae politicae. Ethica ratio efficaciae politicae numquam magis opus fuit quam nunc cum ipsa Tellus nos vocat ad agendum ad sanandum multiplicibus nocumentis, quae ad finem totius experimenti humani efficere possunt.

Read pars 1 et pars 3 In serie.
Coniunge Stipendium & adiuva nos #SpreadPeaceEd!
Mitte mihi emails:

Leave a comment

Curabitur sit amet nisl. Inquisita agros sunt praenotati *

Scroll To Top