ЖАШТАРДЫН ИЗИЛДӨӨ ОТЧЕТУ: Жаштардын билими жана тынчтыкка болгон кызыгуусу

Жаштардын Тынчтык билимине кызыгуусу

Жылы апрель 2021, Тынчтык үчүн билим берүү Global Campaign (GCPE) жогорку мектеп жана колледж курагындагы жаштардын арасында тынчтык жана социалдык адилеттүүлүккө билим берүү жөнүндө маалымдуулукту жана кызыгууну жакшыраак түшүнүү үчүн жаштарга багытталган сурамжылоо жүргүздү. Бул отчет Глобалдык кампаниянын корутундуларынын жана талдоосунун натыйжасы болуп саналат. Акыр-аягы, GCPE бул отчет жаштардын катышуусун жогорулатуу аракетинде тынчтык билим берүү боюнча жаштардын маалымдуулугу жана кызыгуусу жөнүндө түшүнүк берет деп үмүттөнөт.

Жаштардын Тынчтык жана Социалдык Адилеттик Билими боюнча Сурамжылоосун Джорджтаун университетинин Адилеттүүлүк жана тынчтыкты изилдөө программасынын студенттеринен турган Тынчтыкка билим берүү боюнча глобалдык кампаниянын жаштар командасы жүргүздү. Команданын мүчөлөрү: Китон Нара, Кайлан Джонстон, Мод Питерс, Хизер Хуанг жана Гэбби Смайли. Отчет жана талдоо программанын менеджери Микаэла Сегал де ла Гарза жана Тынчтыкка билим берүү боюнча глобалдык кампаниянын координатору Тони Дженкинс тарабынан көзөмөлдөнгөн.

Тынчтыкка билим берүү боюнча глобалдык кампаниянын жаштар командасы тынчтыкка билим берүү жаштар тармагын өнүктүрүүнү изилдөө үчүн респонденттерди сурамжылоодо.

Негизги жыйынтыктар жана сунуштар төмөндө келтирилген. Кошумча маалымат жана талдоо үчүн толук отчетту жүктөп алыңыз.

Толук отчетту жүктөп алыңыз

Негизги натыйжалар

 • Тынчтык боюнча билим берүү долбоорлору жана программалары боюнча респонденттер зордук-зомбулуктун алдын алууга, адам укуктарына, глобалдык өнүгүүгө, глобалдык жарандыкка жана гендердик зомбулукка кызыгуунун эң жогорку деңгээлин көрсөтүштү.
 • Респонденттер медитацияда жана калыбына келтирүүчү практикада эң аз маалымдуулукту көрсөтүшкөн.
 • Социалдык адилеттүүлүккө, айрыкча гендердик зомбулукка, терроризмге жана расалык зомбулукка болгон кызыгуу күчтүү болгон, алардын бардыгы демографиялык топтордун маанилүү субъекттери катары аныкталган.
 • Дүйнөлүк колледж курагындагы демография үчүн - тынчтыкты изилдөө программаларына жазылган жана жазылбаган - саясий поляризация социалдык адилеттүүлүк долбоорлоруна жана программаларына кызыгуу үчүн эң жогорку бааланган предмет болгон.
 • Жаштарга багытталган тренингге болгон кызыгууну аныктоодо сурамжылоо респонденттердин чыгармачыл чөйрөлөргө (б.а. чыгармачыл билдирүү аркылуу жаңы идеяларды алып келүү мүмкүнчүлүктөрүнө) болгон кызыгуусунун эң жогорку деңгээлин көрсөткөнүн көрсөттү.

сунуштар

 • Респонденттердин көпчүлүгү жашына, жайгашкан жерине же тынчтыкты изилдөө программаларына жазылганына карабастан, мектептен тышкары тынчтыкка билим берүү программалары жана долбоорлору жөнүндө билишкен. Белгилүү кызыгууларга карабастан, мектептерде формалдуу тынчтык билиминин жетишсиздиги бар.
  сунуш кылуу: Окуучулардын кызыкчылыктарына жооп берген мектептерде тынчтык билим берүү мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүүнү колдоо; студенттерди тынчтык боюнча билим берүү программаларын жактап чыгуу үчүн жөндөмдүүлүктөргө ээ кылуу (респонденттердин бир нерсеге катуу кызыгуусу).
 • Тынчтыкка билим берүү коомго мүнөздүү жана жаштарды дал ушул жамааттык аспект кызыктыргандай көрүнөт.
  сунуш кылуу: Мектептерде окуучуларды тынчтыкка үйрөтүүчү клубдарды түзүү жана ошол эле учурда коомчулук менен байланыштарды бекемдөө үчүн мейкиндикти түзүү; коомдук борборлорго тынчтык билим берүү; мектептен кийинки тынчтык билим берүү программаларын камсыз кылуу.
 • Жаштарга алардын билим алуусунун активдүү катышуучусу болууга мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылуу эң маанилүү.
  сунуш кылуу: Тынчтык боюнча билим берүү программалары жана мазмуну мугалимдердин/окутуучулар курамынын гана эмес, студенттердин социалдык адилеттүүлүк кызыкчылыктарына жооп берүү үчүн иштелип чыгышы керек.
 • Социалдык медиа платформалары жаштардын программалоосу жана коомчулуктун катышуусу үчүн абдан маанилүү. Респонденттердин арасында эң көп колдонулган инструмент катары Instagram, Facebook, Twitter жана маалымат бюллетендери чыкты.
  сунуш кылуу: Жаштарды кызыктырган социалдык медиа платформаларды түзүү; Тынчтык билиминин алкагында алар кызыккан конкреттүү темаларга жаккан постторду түзүү; респонденттер, орточо алганда, жаштарга багытталган окутуу үчүн чыгармачыл мекемелерге кызыгуунун эң жогорку деңгээлин көрсөтүштү жана социалдык медиа бул үчүн эң сонун каражат болуп саналат.
 • Көптөгөн респонденттер жаштарга багытталган жаңы тармакка кызыгуу көрсөтүштү, бирок тынчтыкты изилдөө программасына катталуу көбүнчө кызыгуунун жогору экенин көрсөтүп турат.
  сунуш кылуу: Тартууга жана бири-бири менен байланыш түзүүгө кызыккандар үчүн жаңы жаштарга багытталган тармакты иштеп чыгуу.

Тынчтык билим берүү жактоочусу

GCPE студенттердин өзүнүн окуу планын жана билимин жактай алган өзгөчө кызыгуусуна ээ. Жаштардын чечимдерди кабыл алуу процессине катышуусу абдан маанилүү, ошондуктан респонденттерден өздөрүнүн мектептеринде жана жамааттарында тынчтык билимин колдоо үчүн алардын көндүмдөрүн үйрөнүүгө болгон кызыгуулары суралган. Жалпысынан респонденттер тынчтык билимин пропагандалоо көндүмдөрүн үйрөнүүгө болгон кызыгуунун жогорку деңгээлин көрсөтүштү, топтор боюнча орточо жооп 3.6 жана 5 кызыгуунун эң жогорку деңгээли. Бул тенденциялар төмөнкү графикте көрсөтүлгөн:

Кампанияга кошулуңуз жана бизге #Тынчтыкты жайылтууга жардам бериңиз!
Сураныч, мага электрондук каттарды жөнөтүңүз:

1 thought on “ЖАШТАРДЫ ИЗИЛДӨӨ ОТЧЕТ: Жаштардын билими жана тынчтыкка болгон кызыгуусу”

 1. Саясий этикадагы моралдык кризистин жана диний конфликттердин контекстинде өзөктүк куралдын таралышынын азыркы татаал шартында глобалдык коопсуздук үчүн бир добуштан тыянак чыгарууну эңсеген дүйнө жетекчилигинин жана бардык алдыңкы диний инструкторлордун алдында көптөгөн татаал суроолор турат.

  Азыркы учурда академиялык чөйрө, институттар жана башкаруу органдары көйгөйлөрдү ишке ашырууга гана арналган; анын терс жактарына көңүл бурбай, бүткүл дүйнөнүн алдында татаал чакырык катары күндөн-күнгө күчөп баратат. Ааламдашуунун жана тез техникалык өзгөрүүлөрдүн таасиринде, бүгүнкү күндө биз коррупция менен теңсиздиктин экономикалык тынчсызданууну көтөрүп, коомдук биримдикке, адам укуктарына жана тынчтыкка доо кетирип, жалпы элдин ишенимине тоскоол болуп жатканын көрөбүз.

  Мындай шарттарда SDG 4.7нин негизги баалуулуктарына негизделген билим берүү 2030-жылга чейин Күн тартибине жетишүү үчүн комплекстүү иш-аракет үчүн зарыл болгон заманбап саясий жана профессионалдык инструменттерди кайра аныктоонун эң мыкты куралы болуп саналат. Мындан тышкары, биздин SDG 4.7 алдыга жылдыруу идеябыз дүйнөлүк коомчулукка тынчтыкты жана зордук-зомбулуксуздукту илгерилетүү жана туруктуу өнүгүүгө маданияттын салымын баалоо үчүн SDG 16.aны кабыл алууга жетектөөчү негизги идеологияны терең камтыйт. Чындыгында, тынчтык жана глобалдык биримдик болбосо, дүйнөлүк лидерлер SDG максаттарынын ийгилигине убакыттын өтүшү менен чындап көңүл бурушу мүмкүн эмес.

  Азыркы учурда 10 жаштан 29 жашка чейинки жаш муундарыбыздын абийири өзгөчө аялуу, зордук-зомбулуктун бардык түрүнө колдонулуп жатат жана биздин келечек муундун жакшырышы үчүн жана иш жүзүндө ЯДРОЛУК ЖАРАЙЛУУнун алдын алуу үчүн «бир добуштан корутундуга» муктаж болгон эң чоң глобалдык чакырык болуп саналат. факт.

  Мындан тышкары, биздин диний окууларыбыздын ортосундагы ажырым жана айырмачылык согуштун жана терроризмдин негизин ого бетер курчутуучу расизм жана фанатизм бизнеси үчүн коопсуз негиз болуп саналат, ал эми өзөктүк куралды жайылтуунун өлүмгө алып баруучу аспектилерин өздөрүнүн саясий позицияларына жана позицияларына ылайык көрмөксөнгө салууда. Ошентип, согуштун жана терроризмдин негизи азыркыга чейин тынчтыктын жана маданий көп түрдүүлүктүн белгиси менен күрөшүп келе жаткан дүйнөлүк лидерлик жана бардык алдыңкы диний окуулар үчүн жеңилгис. Ошондон кийин мындай шарттарда дүйнөнүн акчасы жана курал күчү өздөрүнүн күнөөлөрүн диний нарциссизмдин артына жашырган расизм, радикалдашуу жана терроризм ойлору менен күрөшүүгө жетишсиз.

  Бул эч кандай баа менен четке кагуу мүмкүн эмес, чыныгы фактылар. Ушуга байланыштуу дүйнө коомчулугу ыймандын (диний окуулардын) лабиринттерине суктанган жаш муундарыбыздын абийирин жаңыртып, алардын кесиптик чеберчилигин өстүрүү менен бирге, жер бетиндеги гламур жана өлүмгө дуушар кылуучу интеллектуалдык күчтүн (адабияттын) инновациясына муктаж. Бул биздин "БУУ-SDG 4.7" аныктамасы, иш жүзүндө "UN-SDG16.a" жетишүү үчүн дүйнөлүк коомчулукка жардам берүү үчүн бирден-бир жолу болуп саналат.

  Учурда дүйнө жүзүндөгү улуу жазуучулардын романдары жана адабияттары “кыскартылбаган мектеп басылышына” сунушталган жаңы муундун абийирин биз куруубуз керек болгон маданий көп түрдүүлүктү өркүндөтүү үчүн алардын кыялданбаган дүйнөгө багыттоодо. "адилеттүү дүйнө". Албетте, бул өткөн жана азыркы кырдаалга байланыштуу улуу идеологияларды билдирет, бирок туура чечим жок, биз иш жүзүндө маданий көп түрдүүлүгүн алдыга жылдыруу керек. Бул чек ичинде адеп-ахлактык жактан өсүү үчүн оюн-зоок катары кызмат кылат, ошондой эле студенттердин баарлашуу жөндөмүн өнүктүрүүгө жардам берет. Бул жерде биз сунуштап жаткан нерсе – бул идеяны көңүл ачуу үчүн да, агартуу үчүн да адабияттын ырайымдарын өнүктүрүү аркылуу кеңейтүү, анткени бүгүнкү күндө профессионалдык, саясий жана илимий кыраакылыктын жетишкендиктери Жаратылыш процессинен тышкары кайра жанданып, адамзаттын жана руханияттын ырайымдары төмөндөп баратат. коркунучтуу туңгуюкка жана расизмге, радикалдашууга, сабырсыздыкка жана башка гуманитардык кризиске негиз түзүп, бардык маданияттар, нормалар жана үрп-адаттар ортосунда ишенимди бекемдөө жолунда тоскоолдук болуп саналат, биз бардык туруктуу маданияттын ийгилиги үчүн салым кошуу үчүн маданий көп түрдүүлүктү алга жылдырышыбыз керек. өнүктүрүү максаттары.

  Биздин долбоор көңүл ачуу жана аян аркылуу агартуунун негизин жеткирүү үчүн атайын академиялык борборлор үчүн иштелип чыккан. Бул англис адабияты менен бир нече сөздүн ичинде эффективдүү түшүндүрмө жана маанилүү изилдөө менен окурмандар үчүн убакытты кыскартуу үчүн экспериментти түзөт. Биздин башкаруу принцибибиз илим менен ишенимди диний чектерден, чектерден жана айырмачылыктардан тышкары бүткүл адамзатты бириктирүү үчүн бириктирет; ошондой эле саясий көз караштар натыйжалуу жашоонун илимий негиздерин жарыктандыруу жана позитивдүү ой жүгүртүүлөр жана жакшы сапаттар адамдардын жашоосун жана акыр аягында коомдун жыргалчылыгын кантип жогорулатарын көрсөтүү үчүн.

  Биздин ниетибиз диний бөлүнүүлөр жана атаандаштыктар менен бөлүнгөн адамзаттын бар экендигин бириктирүү гана эмес, ошондой эле биздин тукум кууп өткөн ой тутумубуздан тышкары бир идеяга, түшүнүккө жана концепцияга ишенимибиздин бардык аныктамаларын илгерилетүү, илим менен диалогду өнүктүрүү. рухий жактан жок кылат. Чынын айтсам, ал атаандаштык, талаш-тартыш же талаш-тартыш үчүн эмес, тынчтыктын негизинде биздин жашообузду бириктирүү үчүн иштелип чыккан.

  Менин оюмча, баарыңар биздин сунуш кылган идеологияны кабыл алууга көңүл бурсаңар кубанычта болот эле, анткени биз иш жүзүндө максаттарыбызга жетүүбүз керек. Рахмат

талкууну Каттоо ...

Жылдыруу үчүн Top