Тынчтыкка билим берүү цитаталары жана мемдер: Тынчтыкка билим берүү библиографиясы

"Цитата"

«Ошентип, билим дайыма такталууда. Ал үчүн, ал болушу керек. Бул "узактык" (сөздүн Бергсон маанисинде) карама-каршылыктардын туруктуу жана өзгөрүшүнүн өз ара аракетинде болот. "

Жылдыруу үчүн Top