Тынчтык үчүн университет Тынчтык билим берүү боюнча ассистент-профессор издейт

Кызмат аты: Ага окутуучу
Бөлүмдүн аталышы: Тынчтык жана конфликттерди изилдөө
Кызматтын жетекчиси: Бөлүм башчысы
Позициянын жайгашкан жери: Коста -Рика - штаб
Дайындоонун узактыгы: Бир жыл (жаңылануучу)

Тынчтык үчүн университет жөнүндө

Курстардын деталдуу сүрөттөлүшү жана биздин академиялык программалар жөнүндө көбүрөөк маалымат алуу үчүн төмөнкү дарекке кириңиз:  http://www.upeace.org/academic

Квалификациялар жөнүндө билдирүү

Кызмат үчүн негизги квалификациялар:

 1. илимдин кандидаты. Тынчтык билим берүү тармагында. Тынчтык таануу боюнча докторлук даража талапкер Тынчтык билим берүү боюнча тиешелүү тажрыйбасын көрсөтсө гана каралат (тынчтык педагогикасы жана практикасы)
 2. Тынчтык билими, Глобалдык жарандык, Конфликт жана тынчтыкты изилдөө жана Гендер боюнча университет деңгээлинде окутуу тажрыйбасы
 3. Аспирантура деңгээлинде окутуу мүмкүнчүлүгү
 4. Бириккен Улуттар Уюмунун системасын билүү
 5. Изилдөө жүргүзүү жөндөмдүүлүгү
 6. Англис жана испан тилдеринде эркин сүйлөйт. Башка тилди билүү эң керектүү байлык
 7. Көп маданияттуу топторго көмөктөшүү тажрыйбасы

 билим

 1. Профессор Тынчтык билими, Гендер жана Тынчтык изилдөөлөрү боюнча билимдүү болушу керек
 2. Башка UPEACE программаларында курстарда камтылган бир же бир нече тандалган темалар жана аймактар ​​менен алектенүү мүмкүнчүлүгү;
 3. Өзгөчө маанилүү Тынчтыкка билим берүүнүн бир нече багыттары боюнча билим, анын ичинде теориялар жана практикалар (педагогика, калыбына келтирүүчү ыкмалар, көндүмдөр жана билим берүү шарттарында зарыл болгон социалдык-эмоционалдык окутуу методологиялары).
 4. Тынчтык жана Конфликт изилдөөлөрүндө гендердик концепцияларды жана инклюзивдүүлүк, адилеттүүлүк жана туруктуу тынчтыкты куруунун ортосундагы маанилүү байланыштарды билиши керек.
 5. Гендердик негизги агым, феминисттик теориялар жана деколониялык теориялар боюнча теориялык жана жумушчу билимге ээ болушу керек

Мүмкүнчүлүктөр жана көндүмдөр

 1. Кеңеш берүү жана окутуу көндүмдөрү, анын ичинде катышуу методологиялары жана башка инновациялык ыкмалар
 2. Тармактык көндүмдөр
 3. Диссертацияларга жана диссертацияларга жетекчилик кылуу
 4. Компьютердик билимдер (мультимедиа жөндөмдөрү керек)

жеке жарактуулугу

 1. Инсандар аралык мамилелерди жана биргелешкен командалык ишти башкаруу көндүмдөрү
 2. Университеттин мандатына шайкеш келген баалуулуктарды жана этиканы күчтүү сезүү
 3. Студенттик калктын жана кызматкерлердин көп түрдүүлүгү менен көп маданияттуу же маданияттар аралык шарттарда тажрыйба

Аюб Description

Кызмат үчүн жалпы жоопкерчиликтер:

Профессор кафедранын башка кызматкерлери менен бирге иш алып барат:

 1. Академиялык программаларда он эки кредитти иштеп чыгуу жана үйрөтүү
 2. UPEACEнин кеңири академиялык программасын иштеп чыгууда жана жеткирүүдө талап кылынган башка UPEACE окутуучулары менен кызматташат
 3. Башка ведомстволук иштерди колдоо
 4. Бөлүмдүн башчысы менен кеңешүү менен Тынчтыкка билим берүү программасын жалпы жоопкерчилик менен координациялоо.
 5. Тынчтык билим берүү программасын жана студенттерди колдоо

Кызмат үчүн конкреттүү жоопкерчиликтер:

Толук убакыт кызмат орду боюнча:

 1. Программаны иштеп чыгууда жана башка академиялык бөлүмдөрдүн иш-чараларында, мисалы, ар кандай академиялык комитеттерде кызмат кылууда талап кылынгандай, кафедра башчысына колдоо көрсөтүү.
 2. Тынчтык билими, Гендер жана Тынчтыкты куруу программаларынын алкагында жана башка университеттин программалары жана бөлүмдөрү менен биргеликте 12 кредитти үйрөтүңүз.
 3. Онлайн программасы боюнча курстарды окутуу мүмкүнчүлүгү
 4. Академиялык саясатты жана жоболорду иштеп чыгууга жана UPEACEнин академиялык мазмунунун сапатын камсыздоого катышуу
 5. Студенттерге алардын окуу жана башка иштери боюнча кеңеш берүү
 6. Алты студентти диссертациялар жана алты стажировка же капташ долбоорлору боюнча көзөмөлдөңүз.
 7. UPEACEдин миссиясына жана мандатына ылайыктуу изилдөөлөрдү жүргүзүү
 8. Аутрич иш-чараларын иштеп чыгууга жана ишке ашырууга салым кошуу.
 9. Чыгармачыл жана кызыктуу академиялык иш-чараларды жана иш-чараларды иштеп чыгуу жана ишке ашыруу аркылуу UPEACE коомчулугуна салым кошуңуз
 10. Жылына жок дегенде бир макала же китеп бөлүмүн рецензиялоо журналында жарыялаңыз
 11. Ph.D доктору үчүн экзаменчи болуп иштейт. Тынчтык билими/Гендер/Тынчтыктын изилдөөлөрү боюнча тезистер тапшырылышы керек

Акыркы эмгек акы сунушу квалификацияга жана тажрыйбага жараша жүргүзүлөт. Жардамчы-профессордук кызматтын биринчи жылынын эмгек акысы айына 2,800-3,400 АКШ долларын түзөт. Эмгек акы эл аралык кызматкерлердин эл аралык миссиясынын статусуна ылайык салыктан бошотулат.

колдонуу

Сураныч, (1) резюмеңизди, (2) бул кызматка болгон кызыгууңузду түшүндүргөн коштомо катты жана сиздин окуу жана илимий кызыкчылыктарыңыз бөлүмгө жана UPEACE коомчулугуна кандай салым кошоорун жана (3) үч шилтеме үчүн байланыш маалыматын тапшырыңыз. Сиздин шилтемелер менен сиз финалист катары тандалган учурда гана байланышат. Сиздин арыз электрондук форматта төмөнкү электрондук почтага гана жөнөтүлүшү керек: jobshr@upeace.org. темага кайрылыңыз Позициясы №4900.

Өтүнмөнүн материалдарын берүү мөөнөтү аяктайт 15 July 2022. Арыз берүүнүн мөөнөтү аяктагандан кийин, тандоо кеңеши бардык арыздарды карап чыгат жана тандоо процессинин кийинки этабын уланта турган талапкерлер менен гана байланышат. Бул кыска тизмедеги талапкерлер менен мурун байланышат 1 August 2022.

Көбүрөөк маалымат алуу жана колдонуу үчүн төмөнкү дарекке кайрылыңыз: https://www.upeace.org/files/HR/Position%204900-Assistant%20Professor%20Peace%20Education.pdf

жакын
Кампанияга кошулуңуз жана бизге #Тынчтыкты жайылтууга жардам бериңиз!
Сураныч, мага электрондук каттарды жөнөтүңүз:

талкууну Каттоо ...

Жылдыруу үчүн Top