Тынчтыкты курууда мугалимдердин ролу

логотипЮНИСЕФ: Билим берүү жана тынчтыкты куруу боюнча изилдөө консорциуму
10-5-2015

ЮНИСЕФтин тынчтыкты үйрөнүү жөнүндө көбүрөөк маалыматты атайын программанын веб-сайтынан таба аласыз: Learningforpeace.unicef.org

Мугалимдердин билим берүүнүн натыйжаларындагы ролу, отчеттуулук жана башкаруу маселелерине байланыштуу дебаттардын контекстинде, бул Literature Review алардын тынчтык орнотуунун активдүү агенттери болуу мүмкүнчүлүктөрүн изилдейт. Тактап айтканда, обзор мугалимдерге жана тынчтыкты курууга байланыштуу адабияттар чектелүү экендигин түшүнүп, тынчтыкты, элдешүүнү, коомдук биримдикти жана зомбулукту азайтуудагы алардын ролун изилдөөгө багытталган. Кароо негизинен мугалимдерди глобалдык, улуттук жана жергиликтүү саясаттын контексттеринде жана структураларында жайгашкан активдүү агенттер катары эсептеген (Naylor and Sayed, 2014) негизделген.

Негизги жыйынтыктар

  • Мугалимдер ар кандай билим берүү тутумунун ийгилигинин негизи экендиги таанылса да, мугалимдер кандай ролду ойношот жана аны кандайча аткарышат, ар башка адабияттарда айырмаланып турат. Трансформациялоочу агенттер катары бул сын-пикирде мугалимдер өз агенттиктерин өзгөрүүлөргө каршы туруу, ошондой эле өзгөрүүлөрдү жеңилдетүү, тынчтыкты курууга көмөктөшүү жана чыр-чатактарды баштоо үчүн кандайча колдоно ала тургандыгы талкууланат - мугалимдик агенттиктин эки тараптуу мүнөзү алардын тынчтыкты орнотуу ролдорунда байкалып турду.
  • Мугалимдер зордук-зомбулуктун курмандыгы жана курмандыгы болушу мүмкүн. Мугалимдин өзүлөрүнүн чыр-чатакты башынан өткөргөн жана таасирин тийгизген агенттер катары таанылышы жаңжалдан кийинки контекстте мугалимдердин кош ролун түшүнүү зарылдыгын көрсөтөт.
  • Мугалимдердин башкаруусу кароонун маанилүү компоненти болуп саналат, мугалимдерди камсыз кылуу жана чыр-чатактан кийинки кырдаалда жайылтуу боюнча иш-аракеттерди, тактап айтканда, квалификация, аялдарды жалдоо, тарыхый жактан четтелген топтордун мугалимдерин дайындоо, контракттык мугалимдердин ролу жана тейлөө шарттары .
  • Адабият боюнча мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу, теңдикти, тынчтыкты жана коомдук биримдикти камсыз кылуу үчүн мугалимдерди колдоодо өтө маанилүү деп эсептелет.
  • Мугалимдерге билим берүү тутумунун негизги агенттери катары, коомдук биримдиктин агенттеринин ролу жүктөлөт, алар аркылуу жарандык чыр-чатактар ​​мурастарын этностук, расалык же диний биримдикти жайылтууга каршы жумшартылган жагдайларда чечишет.
  • Окуу программасынын негизги механизми болгон окуу китептери өзүнчө колдонулбайт жана алардын мазмунун мугалимдер менен студенттер ортомчулук кылышып, конкреттүү социалдык жагдайларда жана класстарда маани түзүшөт. Окуу китептеринин мазмунунун жана мугалимдердин позицияларынын жана тажрыйбаларынын ортосундагы келишпестик же дал келбөөчүлүк мугалим менен окуу китебинин ортосунда кандайдыр бир деңгээлде сүйлөшүүлөргө алып келет.
  • Мугалимдердин окутуу ыкмасы, тынчтык келечегин жеңилдеткен же жашырган билимди, билгичтикти жана мамилени жеңилдетүүдө кандай сабак берсе, ошондой эле маанилүү.
  • Мугалимдер мектеп жамаатынын жана мектеп жайгашкан жалпы жамааттын бир бөлүгү. Расмий мектеп жамааты жөнүндө сөз болгондо, Жүрүм-турум кодекси отчеттуулукта маанилүү ролду ойнойт жана мугалимдердин Жүрүм-турум кодекстерин курууга катышуу үчүн ата-энелердин жана кеңири коомчулуктун ролу барган сайын күчөтүлүүдө.
  • Кароо адабияттардагы дилеммаларды жана чыңалууларды аныктап, аларды туруктуу тынчтыкты курууга Изилдөө Консорциумунун '4R' ыкмасынын (Novelli et al, 2015) көз карашы менен карап, мугалимдер кантип тынчтыктын жигердүү агенттерине айлана алышат аларды.

Окуу Толук Review

Окуу кыскача

(Макаланын түп нускасына өтүңүз)

Комментарий биринчи болуп

талкууну Каттоо ...