News & Highlights

Епископ Десмонд Тутуга таазим

1999-жылы Гаага конференциясында епископ Тутунун тең негиздөөчүлөрү Магнус Хаавелсруд жана Бетти Рирдондун катышуусунда Тынчтыкка билим берүү боюнча Глобалдык кампанияга дем берген баалуулуктардын айкын көрсөткүчү эмне болушу мүмкүн? Десмонд Туту тынчтыктын педагогдору өстүрүүгө умтулган адилеттүү тынчтыкка болгон бекем берилгендиктин ишке ашырылышы болгон. [окууну улантуу…]

News & Highlights

Эскерүү: Филлис Котит

Филлис Котите, Тынчтыкка билим берүү боюнча глобалдык кампаниянын көптөн бери мүчөсү жана ЮНЕСКОнун салымчысы, өткөн аптада Парижде көз жумду. Ал тынчтыкты орнотуу жана зомбулуксуз билим берүү, ошондой эле чыр-чатактын алдын алуу боюнча программалардын жактоочусу жана салымчысы болгон. [окууну улантуу…]

News & Highlights

Ольга Воркунованын эстелигине, аткаруучу. ИПРАнын тынчтык билим беруу комиссиясынын секретары

Ольга тынчтыкты жана тынчтыкты изилдөөгө абдан берилген жана ошондой эле орус жана батыштын тынчтык изилдөөчүлөрүнүн ортосунда чоң көпүрө куруучу болгон. [окууну улантуу…]

News & Highlights

Жашасын адам укуктары боюнча билим: Шуламит Кенигдин эскерүүсүндө

Шуламит Кениг, Адам укуктарын үйрөнүү үчүн Элдик Кыймылдын негиздөөчүсү, юридикалык укуктардын этикасы эле эмес, кам көрүү этикасы катары адам укуктары боюнча билим берүүнүн пионер жактоочусу болгон.
[окууну улантуу…]

News & Highlights

Memoriam-да: Fr. Элисео Меркадо мл, Филиппиндердин Минданао шаарынан келген Тынчтыктын агартуучусу

Fr. Меркадо 1990-жылдары тынчтыкты орнотуу жаатында жигердүү иштей баштаган. 1992-жылы Котабато шаарындагы Нотр-Дам университетинин президенти болуп, ал Тынчтыкка Билим берүү Институтун негиздеген. [окууну улантуу…]

News & Highlights

АБДУЛ АЗИЗ ДЕГЕН: Тынчтыктын агартуучусу, Собор куруучу, Жан бийчиси

Патриция Мише бул аздектелген таазимде Абдул Азиз Саидди беш жыл бою дос, кесиптеш жана жан насаатчы катары билгендигин чагылдырат. Ал өзүнүн интеллектуалдык, эмоционалдык жана руханий билимдерди өзүнө сиңирип, башкаларга таанып, ойготкон сейрек адамдардын бири болгонун байкайт. [окууну улантуу…]

News & Highlights

Висент Мартинес Гузман - Эс тутумда

Испаниядагы жана дүйнө жүзүндөгү тынчтык коомчулугунун таянычы Висент Мартинес Гузман былтыр 23-августта дүйнөдөн кайтты. 2018-жылы Висент философия жана тынчтыкты изилдөө жаатында жемиштүү жазуу мурасын калтырды, ошондой эле тынчтык, чыр-чатактар ​​жаатында күчтүү эл аралык академиялык программаны улантууда. жана өнүгүүнү изилдөө. [окууну улантуу…]

News & Highlights

Мортон Дойч, Чыр-чатактарды жөнгө салуу боюнча пионер, биргелешкен билим берүү жана социалдык адилеттүүлүк, 97 жашында өтүп кетти

Мугалимдер колледжинин профессору Мортон Дойч, дүйнөдөгү эң алдыңкы социалдык психологдордун бири жана чыр-чатактарды жөнгө салуу, биргелешип окутуу жана социалдык адилеттүүлүк тармактарынын баштоочусу, 97 жашында көз жумган. Дойчтун идеялары үй-бүлөлүк чыр-чатак, билим берүү, өнөр жай жана эмгек жаатында колдонулган сүйлөшүүлөр жана эл аралык мамилелер, ошентсе да жалпы ишти табуунун негизи катары адамдардын өз ара байланышына басым жасоо менен. [окууну улантуу…]