CAN жана PAX "Кооптуу кайтаруулар: өзөктүк курал өндүрүүчүлөр жана аларды каржылоочулар"

2022-жылдагы “Коркунучтуу кайтып келүү: Ядролук куралды өндүрүүчү жана аларды каржылоочулар” отчетунда 306-жылдын январынан 746-жылдын июлуна чейин 24 каржы институту өзөктүк куралды өндүрүүгө активдүү катышкан 2020 компанияга 2022 миллиард доллардан ашык каражат бергенин деталдаштырат.