Туруктуу Тынчтык: Джеффери Сакстын “Туруктуу Өнүгүү доору”

Тынчтыкка тарбиялоо көз карашынан баяндама жана диалог

Дэйл Т. Снауэрт
Толедо университети
Dale.snauwaert@utoledo.edu

Джефери Сакстын туруктуу өнүгүү теориясы, анын укмуштуудай баамдаган, оригиналдуу жана шыктандыруучу китебинде баяндалган, Туруктуу өнүгүү доору (New York: Columbia University Press, 2015), тынчтыктын кеңейтилген концепциясы, адам укуктары жана глобалдык адилеттүүлүк жана тынчтыкка билим берүү үчүн ар тараптуу аналитикалык жана ченемдик негиздерди сунуш кылат. Анын теориясы ошондой эле айлана-чөйрөнүн, экономикалык, социалдык жана саясий кризистин татаал шарттарында ченемдик сот жана аналитикалык ой жүгүртүү мүмкүнчүлүктөрүнүн өнүгүшүн баса белгилеген тынчтык билиминин концепциясын билдирет (Sachs, 2015). Сакстын анализинин татаалдыгын эске алып, менин кыскача баяндамамда төмөнкүдөй идеялар менен гана чектелип калам: аналитикалык негиз катары туруктуу өнүгүү жана тынчтыкка тарбиялоо актуалдуулугу; кеңейтилген, тереңдеген жана бирдиктүү тынчтык концепциясы; глобалдык адилеттүүлүктүн адам укуктарына негизделген концепциясы; жана тынчтыкка тарбиялоо, саясий натыйжалуулук жана чагылдыруучу тынчтыкты үйрөнүү. Бул талкуу а түшүнүгүн сунуш кылат туруктуу адилеттүүлүк тынчтык билим берүүнүн маанилүү өзөгү катары.

Туруктуу өнүгүү: Аналитикалык алкак жана Тынчтыкка Билим берүү

Катары туруктуу өнүгүү Аналитикалык келечек (аналитикалык изилдөө чөйрөсү катары) “... адамдардын жана табигый тутумдардын татаал жана сызыктуу өз ара байланыштарын түшүндүрүп, алдын ала айтууга аракет кылат (Sachs: 6-7)”. Бул өз ара аракеттенип жаткан төрт татаал системаны түшүнүүнү камтыйт: глобалдык экономика, социалдык системалар, жер системалары жана саясий башкаруу. Туруктуу өнүгүүнү Сакс Бириккен Улуттардын Туруктуу Өнүгүү Максаттарына (SDGs) шайкеш келтирип, “социалдык жактан камтылган жана экологиялык туруктуу [экономикалык] өсүш (3-б., оригиналдуу басым). ” Төмөнкү графикада Сакстын татаал өз ара аракеттенүүчү тутумдарды камтыган туруктуу өнүгүү концепциясы чагылдырылган:

 

Сакс талкуулагандай, Өнөр жай доору пайда болгондон бери экономикалык өндүрүмдүүлүктө болуп көрбөгөндөй өсүш болду. Мисалы, Дүйнөлүк дүң продукт киши башына болжол менен бирдей эле, болжол менен 500 АКШ долларына чейин, 1800-жылга чейин, 1,000-жылы 6,000ден 2000ге чейин көтөрүлө баштайт. Экономикалык өсүш буу кыймылдаткычынан башталган тез технологиялык өзгөрүүлөргө түрткү берди. көмүрдүн кеңири запасы, натыйжалуу айыл чарба технологияларын жана азык-түлүк менен камсыздоону өнүктүрүү, калктын өсүшү, ден-соолуктун жакшырышы, билим берүү мүмкүнчүлүктөрү, транспорттук тутумдар жана акыркы он жылдыктарда санариптик байланыш жана санариптик технологиялык революция жана башкалар. Дүйнөлүк экономикалык өнүгүүнүн мындай кеңейиши 1750-жылы Англияда башталып, Европада, Америкада жана Азиянын айрым бөлүктөрүндө жайылган "диффузия процесси" шартында жүрдү. Экономикалык өндүрүмдүүлүктүн диффузиясы дүйнөнүн ар кайсы бөлүктөрүн, айрыкча Африканы жана Азиянын көпчүлүгүн эске албаганда, бир калыпта болгон жок. Бул бирдей эмес жана четтетилген өнүгүү схемасын, анын ичинде социалдык шарттарды, гендердик теңсиздикти, тарыхты, географияны, маданиятты, демографияны, экономикалык структураны, энергетикалык ресурстарды, жагымдуу табигый транспорттук проспекттерди (мисалы, жээктер, дарыя тутумдары ж.б.) эске алат, билим берүү мүмкүнчүлүктөрү мамлекеттик саясат жана тышкы кийлигишүү (мисалы, колониализм) жана башкалар.

Дүйнөлүк экономикалык өсүштүн тегиз эмес диффузиясынын кесепети - кеңири жайылган дүйнөдөгү жакырчылыктын, өтө жакырчылыктын жана теңсиздиктин айынан, олуттуу социалдык обочолонууга жана адилетсиздикке алып келет. 3 миллиарддан ашуун адам күнүнө 2.50 доллардан аз акча менен жашаган жакырчылыкта (сатып алуу жөндөмүнүн паритети, МЖӨ). 1.3 миллиарддан ашуун адам күнүнө 1.25 доллардан аз акча менен жашаган "өтө жакырчылыкта". Дүйнө калкынын 80% күнүнө 10 доллардан аз акчага жашайт. Дүйнө жүзүндө 1 миллиард бала жакырчылыкта жашап жатышат. Күн сайын 22,000 бала жакырчылыктын айынан көз жумат. Дүйнө жүзү боюнча 805 миллион адам тамак-ашка жетишпейт. 750 миллиондон ашык адам таза ичүүчү сууга жетиштүү деңгээлде жетишпейт. Күнүнө 2,300 адам алдын алуучу оорулардан көз жумат; диарея жана пневмония жылына 2 миллион баланын өмүрүн алат. Болжол менен 1.6 миллиард адам электрсиз жашайт. Туруктуу өнүгүү жакырчылыкты жана өтө жакырчылыкты аналитикалык жактан мүмкүн болушунча жана шашылыш сот адилеттиги катары кыскартууну талап кылат. Мындан тышкары, АКШ сыяктуу эң жемиштүү жана бай өлкөлөрдө дагы, социалдык четтөө менен байланышкан олуттуу экономикалык теңсиздик бар - экономикалык өнүгүү социалдык жактан камтылышы керек жана болушу мүмкүн (2-5-бөлүмдөр).

Социалдык-экономикалык өнүгүүнү жүзөгө ашыруу, бирок планеталардын чектеринде түшүнүктүү болгон Жердин биосистемасы менен, айрыкча анын көтөрүмдүүлүк кубаттуулугу менен катуу таасир этет. Экономикалык өндүрүмдүүлүктүн өсүшү, негизинен, таштанды отундарды күйгүзүү жана калктын тез өсүшү жана эң бай коомдордун арасында керектөөнүн жогорку деңгээли жаратылыш айлана-чөйрөсүнө болуп көрбөгөндөй зыян келтирди, анын ичинде булгануу, климаттын өзгөрүшү, биогеохимиялык агымдар, биосферанын бүтүндүгү, океандын кислотасы, жана биологиялык ар түрдүүлүктүн жоголушу, зыяндын арасында. Башка сөз менен айтканда, экономикалык өнүгүү Жердин планеталардын чектерине жетүүдө, ал эми кээ бир учурларда, ашып кетүүдө; биосферанын коопсуз иштөө чектери. Туруктуу өнүгүү - бул анын коопсуз эксплуатациялык чектери, чектери боюнча аныкталган биосферанын жүк көтөрүмдүүлүгүнүн чегинде турган социалдык жактан камтуучу экономикалык өнүгүү (6, 10-13-бөлүмдөрдү караңыз).

Мындан тышкары, социалдык жактан камтылган экологиялык туруктуу экономикалык өнүгүү акыйкат башкарууга байланыштуу. Туура башкаруу натыйжалуу жана адилеттүү мамлекеттик саясатты, ошондой эле компетенттүү, отчеттуулукту жана ачык-айкын өкмөттү орнотууга байланыштуу. Ушул көз караштан алганда, мамлекеттик саясат эң мыкты илим менен маалымдалышы керек, ошондой эле акыйкаттыктын акылга сыярлык принциптери менен жөнгө салынышы керек. Бул туруктуу өнүгүүнүн аналитикалык жана ченемдик ченемдери жөнүндө, бирок төмөндө келтирилген ченемдик ченемдер жөнүндө сөз кылат.

Аналитикалык алкак катары туруктуу өнүгүү бизге бири-бирине көз каранды системалардын татаал өз ара байланышын түшүнүү каражатын берет. Аналитикалык иликтөөлөрдүн негизи катары туруктуу өнүгүү бизди түшүнүүгө жана "... адам менен табигый тутумдардын татаал жана сызыктуу өз ара байланыштарын түшүндүрүп, алдын-ала айтууга мүмкүндүк берет" (Sachs: 6-7). Бул сурап-билүү "ой жүгүртүүнүн татаалдыгын" талап кылат, бул "өз ара аракеттенүүлөрдүн [негизин түзүүчү компоненттердин өзүнөн оңой эле байкалбай турган жүрүм-турумдарды жана мыйзам ченемдүүлүктөрдү пайда кылат" (7-бет). Мындан тышкары, Сакс туруктуу өнүгүүгө жетишүү үчүн "дифференциалдык диагноз" жана талдоо зарыл деп эсептейт; бул татаал ой жүгүртүүнүн жагы. Дифференциалдык диагноз ар бир коомдун дүйнөдөгү салыштырмалуу абалын жана позициясын, анын ичинде өнүгүүгө тиешелүү бир нече факторлорду: социалдык шарттарды, тарыхты, географияны, маданиятты, калкты, экономикалык структураны, энергетикалык ресурстарды, транспорттун ыңгайлуу проспекттерин жекече баалоону талап кылат (мис. , жээктер, дарыя тутумдары ж.б.), билим берүү мүмкүнчүлүктөрү мамлекеттик саясат жана күчтүү тышкы империалисттик бурмалоолор (колониализм) жана башкалар. Эгерде биз социалдык камтыган туруктуу өнүгүүгө жетише турган болсок, анда татаал системалардын "пайда болгон касиеттерин" жана алардын өз ара байланышын түшүнүү керек. Ушул өңүттөн алганда, бирдиктүү, татаал ой жүгүртүү саясатты иштеп чыгуучулар арасында өнүгүү үчүн зарыл потенциал жана жарандар дагы.

Sachs туруктуу өнүгүүнүн күчтүү көп өлчөмдүү концепциясын баяндайт, бирок, тынчтык билим берүү көз карашынан алганда, олуттуу маанидеги жетишсиз элемент бар; ал туруктуу өнүгүүнүн жана тынчтыктын аналитикалык дагы, ченемдик дагы талдоосуна олуттуу таасирин тийгизген социалдык, экономикалык жана саясий тутумдун болушуна байланыштууe: согуш системасы. Согуш системасы көпчүлүк өнүккөн жана өнүкпөгөн коомдордун негизги социалдык структураларына киргизилген, ал экономикалык өнүгүүгө жана анын диффузиясына, социалдык камтылышына жана адилеттүүлүгүнө, башкарууга жана Жердин биосферасына терең таасирин тийгизет. Ал ошондой эле патриархат жана гендердик теңсиздик менен абдан өз ара байланыштуу (Б. Рирдон, 1996; Б. Рирдон & Снауэрт, 2015б). Согуш тутуму дүйнөдөгү көптөгөн коомдордун уюштуруучу өзөгү болуп саналат. Согуш / милитаризм институту туруктуу өнүгүү теориясынын чатырында талкууланган өз ара байланышкан тутумдарга тийгизген терең таасирин эске албай туруп, социалдык жактан камтылган экологиялык туруктуу өнүгүүгө жетишүүгө болбойт деп айтууга болот. Мисалы, өзөктүк курал тутумдарынын болушу жана алардын жайылышы гана планетада жашоонун бардыгына коркунуч туудурат. Биз күчү негизги коопсуздукту камсыз кылуу үчүн зарыл болгон күчтөн алда канча жогору турган аскер мекемелеринин социалдык натыйжалуулугун жана моралдык жактан акталышын сынга алышыбыз керек.

Тынчтыктын кеңейген, тереңдеген жана интеграцияланган түшүнүгү

Тынчтык түшүнүгүнө байланыштуу суроолор тынчтыкты изилдөө жана тынчтыкты өркүндөтүү үчүн маанилүү (Matsuo, 2007). Туруктуу өнүгүү идеясынын биздин тынчтык түшүнүгүбүзгө олуттуу таасири бар. Тынчтык концепциясын карап чыгууда Бетти Рирдон “аныктоочу көйгөй” деп атаган, “тынчтыктын” маанисин аныктоонун маанилүү милдети - бул тынчтык билиминин философиясын жана мамилесин аныктоонун негизи (Б. Рирдон, 1988) ). Sachs (2015) "колдонууга мүмкүн болгон өнүгүү биздин доор үчүн борбордук түшүнүк (10-бет)" деп ырастайт. Туруктуу өнүгүүнү негизги маселе катары аныктоодо ал тынчтыктын алкагын ачып, экологиялык туруктуулукту позитивдүү, адилеттүү тынчтыктын ченеми катары камтыйт. Экологиялык туруктуулукту жана туруктуу өнүгүүнү камтуу, экологиялык жыргалчылыкты экономикалык өнүгүү, социалдык инклюзия жана адилеттүүлүк менен өз ара байланышта камтыган тынчтык түшүнүгүн кеңейтет жана бириктирет. Тынчтык түшүнүгүнө туруктуулукту киргизүү, албетте, тынчтык жөнүндө билим берүүчү адабияттарда айтылган, бирок Сакстын талдоосу туруктуулуктун кыйла кеңири негизин жана түшүнүгүн камсыз кылат, ошондой эле ал адилеттүү тынчтык түшүнүгүнүн тереңдеп кетишин камсыз кылат.

Sachs (2015) сунуш кылгандай:

Нормативдик көз караштан алганда ... жакшы коом - бул экономикалык жактан гүлдөгөн коом (жан башына кирешеси жогору), ошондой эле социалдык жактан камтылган, экологиялык туруктуу жана жакшы башкарылган коом. Туруктуу өнүгүүнүн ченемдик максаттарын менин аныктамам ушул. Бул БУУга мүчө мамлекеттер тарабынан кабыл алынган SDGs (Туруктуу Өнүктүрүү Максаттары) тарабынан жактырылган көз-караш (12-бет).

Башка сөз менен айтканда, “[жеткиликтүү] өнүгүү, ошондой эле дүйнөнүн ченемдүү көз карашы болуп саналат, демек, ал бир катар сунуш кылат максаттары ага дүйнө умтулуусу керек (3-бетте) ”. Бул перспектива, туруктуу өнүгүү адилеттүүлүк жөнүндө "ошол ченемдик маанидеги туруктуу өнүгүүнүн негизги пункту бизди жакшы коом кандай болушу керектиги жөнүндө бирдиктүү көз карашта болууга үндөйт" деген мааниде сүйлөйт деп айтууга болот (11-бет).

Дүйнөлүк адилеттүүлүктүн адам укуктарына негизделген концепциясы

Сакс сот адилеттигине карата адам укуктарынын келечегин кабыл алат; ал "UDHR (Адам укуктарынын жалпы декларациясы), негизи, Бириккен Улуттар Уюмунун адеп-ахлактык уставы ... Бириккен Улуттар Уюмунун моралдык жүрөгү жана жаны ... (229-бет)" деп ырастайт. Ушунчалык негиздүү болгондуктан, "адам укуктары МӨМдүн (Миң жылдыктын өнүгүү максаттары) күн тартибинин өзөгүн түзгөн жана Бириккен Улуттар Уюмунун адеп-ахлактык жүрөгүндө жана Туруктуу Өнүгүүнүн Максаттарынын жаңы доорунда (232-бет)". " Бул перспектива жакында БУУнун Адамдын тынчтыкка болгон укугу жөнүндө Декларациясында да чагылдырылган, анда: “Ар бир адам тынчтыкка ээ болууга укуктуу, мындай шартта адам укуктарынын бардыгы корголуп, корголуп, өнүгүү толугу менен ишке ашат (1-берене)”.

Адамдын укугу "(1) негизделген талаптын (2) рационалдуу негизин камсыз кылат (3) заттын чыныгы ырахаты (1980) стандарттык коркунучтарга каршы социалдык жактан кепилденген." (Shue 13, 2001). Башка сөз менен айтканда, укуктар талаптын канааттандырылышынын олуттуу себептерин көрсөтөт; алар доону негиздөө үчүн рационалдуу негизди түзөт. Башкача айтканда, доомат коюу эреже менен жөнгө салынган иш-аракет: “Доо коюуга болот ... ишти кароону караганга негизделет ... аткаруучулук жана пропозициялык доомат менен алектенүүгө мүмкүнчүлүк берген себеп же негиздер болушу керек (Фейнберг, 185, 1990) . ” Өз укугун талап кылуу жана талап кылуу боюнча негиздүү иш-аракет ченемдик эрежелердин ири тутумунда жайгашкан. Норберто Боббио айткандай: "Укуктун болушу ... ар дайым ченемдик системанын болушун билдирет (Bobbio, [1996] 57, 2001)". Демек, адам укуктары "коомдун уюмуна карата моралдык талаптар (Погге, 200, 1971)", ал эми коомдун уюму анын негизги түзүлүшүн камтыган акыйкаттык түшүнүгүнө негизделген (Роулс 1993, Роулс 28). Сакстын айтканы боюнча, коомдун саясий уюмуна карата моралдык талап катары укуктар, демек, адилеттик маселеси катары, UHHRдин XNUMX-беренесинде көрсөтүлгөн:

"28-беренеде" ар бир адам ушул Декларацияда көрсөтүлгөн укуктар менен эркиндиктер толугу менен жүзөгө ашырыла турган социалдык жана эл аралык тартипке укуктуу "деп жазылган. Башка сөз менен айтканда, UHHR жөн гана каалоолорду билдирүү эмес, ошондой эле саналып өткөн укуктар акырындык менен жүзөгө ашырылышы мүмкүн болгон саясий жана коомдук түзүлүшкө чакыруу болуп саналат ... башкаруу тутумуна укук ... анда жарыяланган укуктар жана эркиндиктер толугу менен ишке ашышы мүмкүн (230-бет) ”.

Демек, адам укуктары идеясы адилеттүүлүк түшүнүгүнүн өзөгүн түзөт, мисалы, укуктар менен адилеттүүлүктүн ортосунда симбиоз бар; укуктар - бул сот адилеттигинин актуалдуу маселелери. Укуктар - бул сот адилеттиги аныктаган жана түзүүчү укук маселеси. Мындан тышкары, Бетти Рирдон айткандай, адам укуктары тынчтык билиминин этикалык өзөгүн түзөт. Ал мындай дейт:

Адамдын кадыр-баркын актуалдаштыруунун саясий алкагы катары, адам укуктары тынчтык билиминин этикалык өзөгү болуп саналат; толуктоочу эмес, же белгилүү бир компонент эмес, жана, албетте, альтернатива эмес же тынчтыкка тарбиялоонун эквиваленттүү орду. Адам укуктары тынчтык билиминин ажырагыс бөлүгү, башкача айтканда, адам укуктарынсыз тынчтык билим берүү анын негизги жана маанилүү маңызынын негизги компонентине ээ эмес. Адам укуктары - бул тынчтыктын маңызы жана зордук-зомбулукка каршы туруучу, адамзат тажрыйбасынын көп жана татаал аспектилерине токтолуп, талаага бүтүндөй муктаждыкты чагылдырат. Трансформациялык ой жүгүртүүнү өркүндөтүү каражаты катары адам укуктарынын потенциалы адам укуктарынын бардык ченемдерин жана стандарттарын интеграцияланган этикалык тутум катары кароодо турат. (Reardon and Snauwaert, 2015a, s. 47)

Негизинен, туруктуу өнүгүүнү камтыган адилеттүү тынчтыктын концепциясы жана ишке ашырылышы БУУнун Адам укуктары, ошондой эле Саясий жана жарандык укуктар жөнүндө эл аралык пакты жана Экономикалык, социалдык жана маданий укуктар жөнүндө эл аралык пакты камтылышы керек. , башка жыйындардын арасында. Ошондой эле айлана-чөйрөнүн туруктуулугунун адилеттүүлүгүн карап чыгууну камтышы керек, ага кирдөөнүн пайдасы жана түйшүгү, биологиялык ар түрдүүлүктүн жоголушу, климаттын өзгөрүшү жана планеталардын чектеринин бузулушу жана башка экологиялык жагдайлар кирет (Гардинер, Карни, Jamieson, & Shue, 2010; Light & Rolston III, 2003). Экологиялык сот адилеттигине байланыштуу, бери дегенде, эки негизги суроо бар:

 1. Айлана-чөйрөгө келтирилген зыяндын кесепеттерин азайтуунун жана ыңгайлашуунун пайдасын, жүктөрүн жана тобокелдиктерин адилеттүү бөлүштүрүүнү кайсы принциптер жөнгө салууга тийиш?
 2. Ушул принциптердин негизинде экологиялык саясатты кандай ченемдик-укуктук базалар маалымдап, жетекчиликке алышы керек?

Булар тынчтык жана адилеттүүлүккө байланыштуу кеңейтилген ченемдик укуктук алкакты чагылдырган татаал ойлор.

Sachs ошондой эле фундаменталдык маанилүүлүгүн ырастайт этикалык ой жүгүртүү; ал мындай дейт:

“... мамлекеттик саясатты жүргүзүүдө этикалык ой жүгүртүүнүн ролу өтө маанилүү экенине ишенсек болот. Ошондуктан, ушул негизги этикалык тандоолор жөнүндө көбүрөөк талкуу жүргүзүп, коомчулукка кеңири маалымат берип, көбүрөөк талаш-тартыштарды жүргүзүшүбүз керек, анткени туруктуу өнүгүүнүн максаттары биз кабыл алган этикалык позициялардан көз каранды (228-бет). ”

Этикалык ой жүгүртүү адеп-ахлактык негиздөө менен соттошууга, ошондой эле акыл-эстин коомдук пайдаланылышына алып келет.

Адам укуктары боюнча дооматтардын негиздүүлүгү ченемдик негиздөөнүн негизги стандарттарынан келип чыккан эрежелер тутумундагы моралдык негиздемеге байланыштуу. Актоо процесси биздин адеп-ахлактык ой-пикирибизди камтыйт жана ал процесстин көп түрлөрү менен баяндалган. Эң көрүнүктүүлөрдүн үчөө:

 1. Телеологиялык мамиле: бул ыкма ишке ашырууга багытталган, укукка кепилденген материалдык товарга болгон суроо-талап ал негизделген адамдын гүлдөп-өнүгүшү үчүн биринчи кезектеги мааниси; бул товарлар Пайдалуулук (бакыт, өнүгүү), Мүмкүнчүлүктөр (материалдык эркиндик) же негизги физикалык муктаждыктар (Nussbaum, 2011; Sen, 2009) менен чагылдырылган.
 2. Деонтологиялык мамиле: бул мамиле адамга багытталган; укуктар талабы адамгерчиликтин тубаса сапаты катары түшүнүлгөн адамга урмат-сый, теңдик, ыйыктык, жеке менчик ж.б., акылдын жана өз алдынчалуулуктун мүнөзү (Кант, Цицерон), же акыйкат шарттарда тең укуктуулардын ортосундагы өз ара макулдашуу (социалдык келишим - Роулз, Локк, Руссо) (Форст, 2013; Роулс, 1971, 1993; Роулс & Келли, 2001).
 3. Демократиялык мамиле: бул ыкма процедурага багытталган; укуктар акыйкат, демократиялуу процессуалдык саясий структура үчүн зарыл болуп, жарандын эмне адилеттүү экендигин аныктоого мүмкүнчүлүк берет жана берет (Forst, 2013; Habermas, 1996).

Ушул үч ыкма тең талап кылат акылдын коомдук пайдаланылышы. Алар жарандардын коомдук талкуу жана аңгемелешүү учурунда кандайдыр бир моралдык негиздөө процессине катышуу мүмкүнчүлүгүн жана маанилүүлүгүн ырастоону талап кылат. Бул пункт Сакстын Акыйкат башкаруунун принциптери (отчеттуулук, ачыктык жана катышуу) менен бирге социалдык адилеттүүлүк үчүн дагы, экологиялык жана өнүгүүнүн туруктуулугу үчүн зарыл, айрыкча катышуу принциби: “жарандардын ... чечим кабыл алууга катышуу мүмкүнчүлүгү ... катышуу мүмкүнчүлүгү коомдук талкуу аркылуу, коомдук талкуулар аркылуу жана жөнгө салуу боюнча угуулар аркылуу өтө маанилүү (503-бет). ” Катышуу социалдык адилеттүүлүк үчүн өзгөчө мааниге ээ, анткени “теңсиздик - бул бийликтин, тарыхтын, экономиканын жана жеке айырмачылыктардын мурасы, мамлекеттин ыйгарым укуктары аркылуу күчөтүлөт же кыскарат (238-б., басым кошулган) ”деп айтылат. Адам укуктары дүйнөлүк адилеттүүлүктүн өзөгү катары ыраазы Коомдук ой жүгүртүүнүн натыйжасында, укуктар өз ара бөлүшүлгөн жана таанымал көз-карашты түзөт, алар белгилүү бир мамлекеттик саясатты актоонун коомдук себептери катары кызмат кыла алышат.

Мындан тышкары, бул этикалык перспектива глобалдык масштабга ээ, анткени биз кабылган көйгөйлөр көбүнчө белгилүү бир жамааттардын, анын ичинде элдердин чектеринен ашып, глобалдык коомчулукту түзөт (Дьюи, 1954 [1927]). Сакс айткандай: “Бул идеялардын бардыгында этикалык негиз бар. Глобалдык SDGлерге өтүү жөнүндө сөз кылганда, жалпы глобалдык этиканын зарылдыгы жана мүмкүнчүлүгү жөнүндө да сөз болот (508-бет) ”. Бул глобалдык этиканын негизги бөлүгү (жогоруда талкууланган ойлор менен катар) глобалдык бөлүштүрүүчү адилеттүүлүктүн концепциясы болушу керек. Жакырчылыктын жана өнүкпөгөн өлкөлөрдүн торуна түшкөн түйшүктүү коомдор аларды ошол тузактан чыгаруу үчүн жардамга муктаж. Сакс өнүккөн өлкөлөргө өнүгүүгө олуттуу жардам көрсөтүүнү катуу сунуштайт. Жардам дүйнөлүк глобалдык бөлүштүрүүчү сот адилеттигине кандай мамиле жасоону туура деп эсептейт (Армстронг, 2012)? "Реляциялык мамиле" "Бөлүштүрүүчү адилеттүүлүк адамдар бири-бири менен кандайдыр бир мамиледе болгондо, алардын ортосунда актуалдуу болуп калат" (Армстронг, 2015, 25-б.). Эгерде биз бир эле дүйнө менен бөлүшүп, бири-бирибиздин жашообузга таасир этип, же институционалдык мамилелерди түзүп алсак, анда бөлүштүрүүчү адилеттүүлүк биздин мамилелерибиздин натыйжасында пайда жана жүктөрдү бөлүштүрүүнүн адилеттүүлүгүн жөнгө салууда колдонулат. Биздин мамилелерибиздин көлөмү сот адилеттигинин көлөмүн аныктайт; эгер глобалдык болсо, анда сот адилеттиги глобалдуу болушу керек. Реляциялык эмес мамиле, адамдар тубаса кадыр-баркка жана адамдарды урматтоого негизделген адамдар сыяктуу эле, адамдардын да укуктары бар деп эсептейт - биздин адамзат адилеттүүлүктүн укуктарын жана милдеттерин жаратат. Жок дегенде, эки ыкма тең өнүгүүгө жардам көрсөтүү үчүн, адатта, татыктуу жашоонун социалдык минимумуна кепилдик берген деңгээлде күчтүү моралдык милдеттенмени сунуш кылат - бул моралдык босого баардыгын адилеттүүлүктүн актуалдуу маселеси катары өтө жакырчылыктан чыгарууга алып келет.

Тынчтыкка билим берүү: Саясий эффективдүүлүк жана тынчтыкты чагылдыруу

Сакс адеп-ахлактык ой жүгүртүүнүн жана татаал аналитикалык ой жүгүртүүнүн маанилүүлүгүн белгилесе, ушул мүмкүнчүлүктөргө ээ жарандардын билим деңгээлин өркүндөтүү (чындыгында туруктуу өнүгүү үчүн зарыл), ошондой эле (жогоруда талкууланган согуш тутуму) олуттуу мааниге ээ болбой калган элемент болуп саналат . Жогоруда айтылган Сакстын туруктуу өнүгүү теориясын окуу тынчтыкка тарбиялоого олуттуу таасирин тийгизет. Жогоруда көрсөтүлгөндөй, нормативдик ой жүгүртүүнүн жана аналитикалык ой жүгүртүүнүн потенциалын өнүктүрүүгө басым жасай турган тынчтык билиминин концепциясын билдирет. Бул перспектива тынчтыкты өркүндөтүүнүн биринчи кезектеги максаты катары өнүгүүнү билдирет саясий натыйжалуулук учурдагы келечектеги жарандардын демократиялык саясий процесстерге жана трансформациялык саясий акцияларга катышуусуна мүмкүнчүлүк берүүчү (BA Reardon & Snauwaert, 2011, 2015a).

Саясий натыйжалуулук жеке маселе эмес эмне ойлонуу; бул кыйла негиздүү кантип ойлонуу. Башка сөз менен айтканда, саясий эффективдүүлүк туура саясий ой жүгүртүүгө көз каранды. Концептуалдык тунуктукка, концептуалдык, аналитикалык жана ченемдик алкакта ой жүгүртүүгө, суроолорду, сарамжалдуулукка жана эң негизгиси чагылдыруучу суроолорго байланыштуу ойлонууну үйрөнүү. Ага аналитикалык татаалдык ой жүгүртүүсү жана нормативдик ой жүгүртүүлөр кирет, бул чагылдыруучу суроонун бир нече түрүндөгү педагогиканы талап кылат. Тынчтыкты үйрөнүү жана рефлексиялык практика социалдык-саясий дүйнөнү таанып билүү жана этикалык баалуулукка байланыштуу таанып билүүчү жана ченемдүү мүнөзгө ээ. Коомдук талкууга жана дискурска катышуу мүмкүнчүлүгү жарандардын когнитивдик, этикалык жана өзүн чагылдыруучу мүмкүнчүлүктөрүнө байланыштуу. Акылды эл алдында колдонуу бул чагылдыруучу практика. Рефлексиялык практика болуу үчүн, жергиликтүү, улуттук жана глобалдык башка жарандар менен диалогдо рефлексивдүү сурамжылоо үчүн мүмкүнчүлүктөрдү да, мейкиндикти да талап кылат. Туруктуу өнүгүү жана адам укуктарына негизделген глобалдык адилеттүүлүк идеялары сунуш кылган аналитикалык жана нормативдик алкактар ​​тынчтык билим берүү программасынын жана педагогикасынын алкагындагы олуттуу потенциалга ээ.

Төмөнкү графика демократиянын жана тынчтык билиминин алкактарынын өз ара байланышын чагылдырат:

Жыйынтыктап айтканда, ушул очеркте көрсөтүлгөндөй, Сакстын күчтүү, көп өлчөмдүү туруктуу өнүгүү концепциясы тынчтыкка, адам укуктарына негизделген глобалдык адилеттүүлүккө жана тынчтык билимине мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүчү кеңири алкак берет. туруктуу адилеттүүлүк. Бул жаңылык, өнүгүп келе жаткан адилеттүү тынчтык шартында жарандарды социалдык камтыган жана экологиялык туруктуу коомго жетүү үчүн түшүнүккө да, мүмкүнчүлүктөргө да жардам бере турган билим берүүнүн бирдиктүү ыкмаларын иштеп чыгууга мүмкүндүк берет. Бул уникалдуу, интегралдык ыкма окуу программаларын жана педагогикалык элементтерди иштеп чыгууну жана Сакстин алкагын толуктоону, анын ичинде жалпы дүйнөлүк тынчтык этикасын коомдо өркүндөтүү жөнүндө ой жүгүртүүнү жана учурдагы согуш тутумубуздун чындыгы менен кесепеттерин камтыйт.

Тынч, адилеттүү коомдун социалдык жактан камтылган жана экологиялык жактан туруктуу болушуна жетишүү татаал аналитикалык жана ченемдик ой жүгүртүү мүмкүнчүлүктөрүнө ээ болгон жаранга байланыштуу. Биздин жарандарыбызга интеллектуалдык жана адеп-ахлактык мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылган билим берүү мүмкүнчүлүктөрү, ошондой эле туруктуу адилеттүү тынчтыктын өнүгүшүн калыптандыруу үчүн саясий натыйжалуулук берилиши керек. укук катары. 

шилтемелер

 • Армстронг, C. (2012). Глобалдык бөлүштүрүүчү адилеттүүлүк. Кембридж, Улуу Британия: Кембридж университетинин басма сөз кызматы.
 • Боббио, Н. ([1990] 1996). Укуктар доору. Кембридж, Улуу Британия: Polity Press.
 • Дьюи, Дж. (1954 [1927]). Коомчулук жана анын көйгөйлөрү. Чикаго: Swallow Press.
 • Feinberg, J. (2001). Укуктардын мүнөзү жана мааниси. П.Хайденде (Ред.), Адам укуктарынын философиясы. Сент -Пол, MN: Paragon House.
 • Forst, R. (2013). Адилеттүүлүктү актоо: Роллдор жана Хабермалар Диалогдо. JG Finlayson & F. Freyenhagen (Ред.), Хабермас жана Роулз: Саясатты талашуу (153-180-бб). New York: Routledge.
 • Гардинер, СМ, Карни, С., Джеймисон, Д., & Шью, Х. (Ред.). (2010). Климаттык этика: маанилүү окуу. Ноттингем: Oxford University Press.
 • Хабермас, Дж. (1996). Фактылар менен ченемдер ортосунда: Укук жана Демократия боюнча дискурс теориясына кошкон салымдары. Кембридж, Масс .: MIT Press.
 • Light, A., & Rolston III, H. (Ред.). (2003). Экологиялык этика: Антология. Оксфорд: Blackwell Publishing.
 • Мацуо, М. (2007). Тынчтыкты изилдөөдөгү тынчтык түшүнүгү: кыскача тарыхый эскиз. булагынан алынды
 • Nussbaum, MC (2011). Мүмкүнчүлүктөрдү жаратуу: Адамды Өнүктүрүү ыкмасы. Кембридж: Harvard University Pressтин Belknap Press.
 • Погге, Т. (2001). Адам укуктарын кандайча ойлонуш керек? П.Хайденде (Ред.), Адам укуктарынын философиясы. Сент -Пол, MN: Paragon House.
 • Роулз, Дж. (1971). Адилеттик теориясы. Кембридж: Belknap Press of Garvard University Press.
 • Роулз, Дж. (1993). Саясий либерализм. New York: Колумбия University Press.
 • Rawls, J., & Kelly, E. (2001). Адилеттүүлүк адилеттүүлүк: Кайра келтирүү. Кембридж, Массачусетс: Гарвард университетинин басма сөз кызматы.
 • Рирдон, Б. (1988). Комплекстүү тынчтыкка тарбиялоо: глобалдык жоопкерчиликке тарбиялоо. Нью-Йорк: Мугалимдер колледжинин басма сөз кызматы.
 • Рирдон, Б. (1996). Сексизм жана согуш системасы (1st Syracuse University Press ed.). Сиракуз, Нью-Йорк: Сиракуз университетинин басма сөз кызматы.
 • Reardon, BA, & Snauwaert, DT (2011). Рефлексивдүү Педагогика, Космополитизм жана Саясий натыйжалуулукка критикалык тынчтык билим берүү: Бетти А. Рирдондун Талаага баа берүүсүн талкуулоо. Жылы Factis Pax: Тынчтык билим берүү жана коомдук адилеттүүлүк журналы, 5(1), 1-14.
 • Reardon, BA, & Snauwaert, DT (Eds.). (2015a). Бетти А. Рирдон: Тынчтык жана адам укуктары үчүн билим берүү тармагында пионер. Гейдельберг: Springer.
 • Reardon, BA, & Snauwaert, DT (Eds.). (2015b). Бетти А. Рирдон: Гендердеги жана Тынчтыктагы Негизги Тексттер. Гейдельберг: Springer.
 • Сен, А. (2009). Адилеттик идеясы. Кембридж, Массачусетс: Harvard University Pressтин Belknap Press.
Кампанияга кошулуңуз жана бизге #Тынчтыкты жайылтууга жардам бериңиз!
Сураныч, мага электрондук каттарды жөнөтүңүз:

"Туруктуу Адилет Тынчтык: Джеффери Сакстын "Туруктуу өнүгүү доору"" жөнүндө 3 ойлор

 1. Pingback: Фреймерлер жана максаттар жөнүндө: Дейл Снауэрттин Джеффери Сакстын "Туруктуу өнүгүү доору" жөнүндө баяндамасына жооп - Тынчтык Билим берүү Глобалдык Кампаниясы

 2. Pingback: Күч жана туруктуу адилеттүү тынчтык - Тынчтыкка билим берүү боюнча глобалдык өнөктүк

 3. Pingback: Үстөмдүк кылган күч парадигмасын чагылдыруу: Альтернативдүү тынчтык ой жүгүртүүсү жөнүндө критикалык билим - Тынчтыкка Билим берүү Глобалдык кампаниясы

Комментарий калтыруу

Сиздин электрондук почтанын дареги жарыяланбайт. Милдеттүү талаалар белгиленген *

Жылдыруу үчүн Top