Атайын Жер күнү дүйнөлүк коопсуздукту феминисттик көз караштан кайра аныктаган көлөмгө салым кошууга чакырат

«...биз жер бетинде эле жашабастан, биз жерден экенибизди түшүнүшүбүз керек».
Интегралдык адам экологиясына карай, Maryknoll коому, 14th Жалпы бөлүм, Maryknoll журналында, 2022-жылдын жазында келтирилген

Бул томдо ишке ашырылган коопсуздукту кайра аныктоо Жердин концептуалдык изилдөөлөрүнө жана климаттык кризистин экзистенциалдык коркунучунун алкагында контекстке негизделет. Иликтөөлөрдүн негизги божомолу биз коопсуздуктун бардык аспектилери жөнүндө ой жүгүртүүбүздү түп-тамырынан өзгөртүшүбүз керек; биринчи кезекте, биздин планета жана адам түрүнүн ага кандай байланышы бар. Редакторлор азыркы учурда Жер менен адам ортосундагы мамилени изилдеп, ой жүгүрткөн жана иш алып барган феминисттер бул томго өз салымын кошууну сунуштайт деп үмүттөнүшөт..

Бул жыйнак адам коопсуздугунун феминисттик алкагында коопсуздук концепцияларын изилдейт. Ал глобалдык коопсуздук тутумун эндемикалык конфликт/кризистик системадан туруктуу планетардык экология, адамдык агенттик жана жоопкерчиликтүү глобалдык жарандык менен мүнөздөлгөн туруктуу адам коопсуздугунун бирине айландыруу боюнча потенциалдуу стратегияларды эске алуу менен феминисттик көз караштан бүгүнкү күндөгү эң актуалдуу коопсуздук чакырыктарын чечет. Сунуштар 1-июнда кабыл алынат.

Көлөмдү кайра аныктоочу коопсуздукка салым кошууга чакыруу:
"Глобалдык коопсуздукка феминисттик көз караштар: конвергенттик экзистенциалдык кризистерге каршы туруу"

Редакторлор: Бетти А. Рирдон, Аша Ханс, Сумита Басу жана Юука Кагайма
Басмачы: Тынчтык билими басмасы

Мурда болуп көрбөгөндөй конвергенттик глобалдык кризистер дүйнөлүк күч түзүмдөрүн чакырган геосаясий негиздин өзгөрүшү коопсуздук системасын коркунучтуу түрдө тең салмактуулуктан чыгарды. Үстөмдүк кылуучу мамлекеттик коопсуздук парадигмасы иштебей жатканы барган сайын таанылууда. Коопсуздук талкуусунун кеңейиши альтернативаларды олуттуу кароо үчүн мүмкүнчүлүктөрдү берет. Феминисттик коопсуздук перспективалары адамзаттын жана биздин планетанын аман калышына көбүрөөк ыңгайлуу болгон глобалдык коопсуздук жөнүндө ой жүгүртүүнүн жолдорун шыктандыруу үчүн глобалдык кризистерди жарыктандырууга умтулат. Бул жыйнак глобалдык коопсуздук тутумун эндемикалык конфликттен/кризистен экологиялык ден соолукка жана адамдык агенттикке жана жоопкерчиликке негизделген туруктуу адам коопсуздугуна айландыруу үчүн ой жүгүртүүнүн кээ бир ыкмаларын жана өзгөрүүнүн потенциалдуу стратегияларын изилдөөгө багытталган.

Жыйнактын борбордук суроосу, "Эң кечиктирилгис жана кеңири таанылган үч глобалдык экзистенциалдык кризис жана алардын системалуу өз ара байланыштары азыркы жана XNUMX-кылымдагы адамзаттын коопсуздугунун тажрыйбасына жана мүмкүнчүлүктөрүнө кандай таасир этет?«

Феминисттик-футуристтик көз караш менен жүргүзүлгөн изилдөө, алардын ортосундагы жана ортосундагы өз ара аракеттенүүдөн турган комплекстүү көйгөйдү изилдейт: өзгөчө кырдаал (айрыкча, жаратылыш дүйнөсүн объектилештирүүнүн кесепеттери жана “технологиялык оңдоонун” адамдык жаңылышы); согуш жана курал (ia согуш институтунун мүнөзүн жана максаттарын жана "курал маданиятын" талдоо); жана гендердик апартеид (ia дүйнөлүк экономикалык түзүлүштөрдүн теңсиздиги жана адилетсиздиги, колонизаторлук жана расалык, диний жана этникалык эзүүнүн көп формалары менен мүнөздөлгөн патриархалдык авторитаризмдин тамыры катары аялдардын системалуу түрдө ыйгарым укуктарынын төмөндөшү).

Үч кризистин жакындашуусу жана аларды системалуу өз ара байланышынын алкагында чечүүнүн зарылдыгынын перспективасында берилген эмгек үч бөлүктөн турат: 1) редактордун кириш сөзүнөн, 2) салым кошкон бөлүмдөрдүн үч негизги бөлүмү, ар бири. алардын ичинен тиешелүүлүгүнө жараша башка экөө менен өз ара байланыштары боюнча талданган үч кризистин бирине суроо-талаптар топтолот жана 3) проблемаларды талдоолорду интеграциялоо жана жалпы көйгөйлөрдү чечүү боюнча иш-аракеттердин сунушталган багыттарын жалпылоо боюнча редактордун корутундусу. рационалисттик-редукционисттик, азыркы борборлошкон патриархалдык парадигманын үстөмдүк кылган коопсуздук ой жүгүртүүсүнө альтернатива катары, бүтүндөй-органикалык, феминисттик-футуристтик ой жүгүртүүнүн алкагында өзгөртүү стратегиясы.

2-бөлүм үчүн салымдар аялдардын коопсуздук тажрыйбасы боюнча феминисттик изилдөөлөрдөн алынган эсселер, коопсуздуктун альтернативалуу системалары боюнча иштөө жана адамдык коопсуздуктун глобалдык системасына жетүүгө карай кадамдар катары үч кризисти чечүү боюнча феминисттик сунуштар үчүн суралат.

Айрыкча бөлүмдөр бул кризистердин бири-бирин бекемдей турган таасирлерин көрсөтөт, анткени глобалдык капитал гендердик апартеиддин теңсиздиги жана планетаны кыянаттык менен эксплуатациялоо менен ажырагыс байланышкан милитаристтик ой жүгүртүүлөр менен айкалышат. Биз кризистердин ортосундагы көп сандагы өз ара байланыштарды жана аларды конвергенциянын контекстинде талдоо зарылдыгын изилдеген эсселерди издейбиз. Редакторлор ар бир бөлүмдү 1-бөлүмдө баяндалган комплекстүү алкакта табат жана бөлүмдөн кийинки суроолорду берүү менен адам коопсуздугуна жетишүү үчүн анын мааниси боюнча баяндаманы баштайт, бул суроо практикалык иш-аракеттердин стратегиясынын негизи катары жыйынтыкталат. 3-бөлүктө баяндалсын.

Климаттык кризис: Тобокелдеги планета

Көмүртек чыгарууну азайта албагандыктан келип чыккан климаттык өзгөчө кырдаал, туура эмес өнүгүүнүн натыйжасында биоартүрдүүлүктүн азайышы жана экологиялык кыйратуучу технологиялар башка эки кризисти курчутуп, курчутат. Бул адамзаттын коопсуздугуна эң ачык жана чукул коркунуч. Дүйнөлүк коомчулук экологиялык жоопкерчиликтин стандарттарына макул болгон доордо мамлекеттер экономикалык адилетсиздикти жана Жерге зыян келтирүүчү керектөөнү жеңүү жана ресурстарды куралдандыруу үчүн узак мөөнөттүү өзгөрүүлөргө караганда, кыска мөөнөттүү жумшартуу чаралары менен жооп беришет. Экологиялык жоопкерчилик планетаны сактап калуу үчүн коопсуздукту демилитаризациялоону талап кылат.

Карала турган салымдар: Бул бөлүмдө биз климаттык өзгөчө кырдаал менен дисфункционалдуу аскерлештирилген коопсуздук тутумунун кризисинин ортосундагы ажырагыс байланышты көрсөткөн жана документтештирген эсселерди издейбиз, же климаттык кризиске карата мамлекеттердин мамилесине аялдардын катышуусунун жана феминисттик көз караштын жоктугун чечебиз. Коомчулуктар климатка байланыштуу эң начар жакырчылыкты баштан кечирип, жакырчылык күчөп жаткан Глобалдык түштүккө багытталган, феминисттик анализдерди сунуш кылган же адамзаттын жана биздин планетанын аман калышына шарт түзгөн өзгөчө кырдаалдарга каршы туруу жолдорун изилдеген макалалар өзгөчө жагымдуу болот.

Согуш жана курал кризиси: коопсуздук системасын өзгөртүү императиви

Мамлекеттик борборлоштурулган глобалдык коопсуздук системасы коркунучту кабыл алуу менен ушунчалык алек болуп калгандыктан, башка бардык талаптар коркунучка жооп кайтаруунун милитаристтик режимдери менен басылып, согушту саясий системалардын туруктуу өзгөчөлүгү катары сактайт. Социалдык-маданий көз караштар менен кайра күчөгөн согуш адамзаттын шарты болуп саналат. Демек, аялдардын, тынчтыктын жана коопсуздуктун тар чөйрөсү согушту жоюу жолдоруна караганда аялдардын катышуусу жана гендердик зомбулуктун алдын алуу маселелери менен көбүрөөк алек болот. Айлана-чөйрөнү өнүктүрүүнүн өз ара байланыштары боюнча феминисттик талкуулар сейрек кездешүүчү милитаризмдин ортосундагы байланыштарды, гендердик теңсиздикти күчөткөн экологиялык деградацияны карайт. Согуштун негизги проблемасына комплекстүү баа берүү согуш системасын камтыган бул өз ара байланыштардын толук спектрин кароону талап кылат. Эсселер согушка альтернатива үчүн феминисттик сунуштар үчүн негиз катары баа берет.

Карала турган салымдар: Бул бөлүмдө биз климаттык өзгөчө кырдаалдын жана аскерлештирилген коопсуздуктун актуалдуулугунун ортосундагы өз ара байланышты жана адам коопсуздугун кайра аныктоо жана согушка жана куралдуу кагылышууларга альтернативаларды сунуштоо аркылуу чыныгы адам коопсуздугуна карай жылышта жетишилген ийгиликтерди чагылдыруу үчүн эссе издейбиз. Жердин коопсуздугун жогорулатуу.

Гендердик апартеид: патриархалдык парадигманын кризиси

«Гендердик апартеид» деген сөз айкашы патриархалдык гендердик сегрегациянын эзилгендерге да, эзүүчүлөргө да терс таасири менен эзүүчү бөлүүлөрдүн жалпы системасын белгилөө үчүн колдонулат. Патриархат - бул жыныстык ролду бөлүүдөн алда канча кеңири бийлик тартиби. Бул көпчүлүк адамдык институттар үчүн саясий парадигма, иерархия, мында дээрлик бардык аялдар бийликтин тартыштыгынан жана мамлекеттик саясаттын көпчүлүк чөйрөлөрүндө катышуусунун жетишсиздигинен жапа чегишет, ал бардык адамдар, эркектер жана аялдар башынан өткөргөн көптөгөн тартыштыктарда кайталанат. иерархия. Ал дүйнөлүк саясий жана экономикалык системалардын теңсиздигинин негизинде жатат.

Экологиялык кырсыктардын, куралдуу күрөштөрдүн жана идеологиялык кагылыштардын көбөйүшү катуу сегрегацияны алып келди, мунун баары ар кандай идеологиялардын жана диндердин фундаменталдык авторитаризмдеринин таасирине түшкөн мамлекеттердин саны көбөйүүдө. Ушундан улам аялдардын адамдык коопсуздугунун төмөндөшү коопсуздуктун коопсуздук системасынын олуттуу дефицити жана гендердик адилеттүү альтернативаны издөөнүн натыйжасы императивин ачык көрсөтүп турат.

Карала турган салымдар: Бул бөлүмгө биз аскерлештирилген коопсуздук системасынын феминисттик талдоолорун көрсөткөн, аялдардын климат жана коопсуздук саясатын иштеп чыгууга катышуусунун артыкчылыктарын көрсөткөн эсселерди, аялдардын эффективдүү климаттык аракеттерин же адамдык коопсуздук саясаты менен эксперименттерди чагылдырган жана/же феминисттик альтернативаларды сунуштаган эсселерди чакырабыз. климат жана коопсуздук саясатын жана системаларын көрсөтүү.

Мүмкүн болгон салымдарды тапшыруу

Сураныч, эсселерди, долбоорлорду же рефераттарды карап чыгуу үчүн жөнөтүңүз [электрондук почта корголгон] жана [электрондук почта корголгон] 1-жылдын 2022-июнуна чейин, рахмат.

 

жакын

Кампанияга кошулуңуз жана бизге #Тынчтыкты жайылтууга жардам бериңиз!

Комментарий биринчи болуп

талкууну Каттоо ...