Тынчтыкка карай жол: Балдардын көз карашы боюнча тынчтык жана зомбулук

Башталгыч класстын окуучулары тынчтык түшүнүгүн көбүнчө жеке-жеке мааниде кабыл алышат жана алар зомбулук түшүнүгүн социалдык-маданий зомбулук катары түз кабыл алышат.

(Репортер: International Education Studies Journal. 2018)

By Фатих Йылмаз

Йылмаз, Ф. (2018). Тынчтыкка карай жол: Балдардын көз карашы боюнча тынчтык жана зомбулук. Эл аралык билим берүү изилдөөлөрү, 11 (8), 141-152-бб. DOI:10.5539/ies.v11n8p141

жалпылаган

Адам укуктары, демократия, жанаша жашоо жана көп түрдүүлүк социалдык деңгээлде урматталганда, тынчтык түшүнүгүн маданият катары кабыл алуу маанилүү. Өзгөчө кичинекей кезинде бул түшүнүктү жеке адамдарга киргизүү зордук -зомбулук маданиятынын социалдык же индивидуалдуу колдоо табуусунун алдын алат. Бул жагынан алганда, жеке адамдар билим аркылуу тынчтыкты жайылтуусу жана зомбулукту жок кылуусу күтүлүүдө. Бул изилдөөдө башталгыч класстын окуучулары күнүмдүк жашоосунда тынчтык жана зомбулук түшүнүктөрүн кандай кабыл алышарын көрсөтүүгө аракет кылынды. Окуучулар бул түшүнүктөрдү сүрөттүү образында, адабий жана оозеки туюнтмаларында кантип сүрөттөгөнүн аныктоого аракет кылынды. Изилдөө сапаттуу изилдөө ыкмаларынан сапаттуу изилдөө катары иштелип чыккан. Изилдөөгө 68 башталгыч класстын окуучулары катышты. Студенттер тынчтык маселеси боюнча төрт негизги теманы аныкташты: "жалпы / коомдор аралык тынчтык, топтор аралык / социалдык тынчтык, жеке тынчтык жана жеке тынчтык." Бул 4 негизги темага байланыштуу жыйырма беш суб-тема түзүлдү. Зомбулукка келсек, төрт негизги тема пайда болду: "социалдык-маданий зомбулук, түз зомбулук, топтук зомбулук жана экологиялык зомбулук". Бул төрт негизги темага жараша он алты суб-тема айтылды. Белгиленгендей, жалпы мааниде алар тынчтык түшүнүгүн көбүнчө жеке-жеке мааниде кабыл алышат жана алар зомбулук түшүнүгүн социалдык-маданий зомбулук катары түз кабылдашат.

макалага кирүү үчүн бул жерди басыңыз
жакын

Кампанияга кошулуңуз жана бизге #Тынчтыкты жайылтууга жардам бериңиз!

Комментарий биринчи болуп

талкууну Каттоо ...