Руанда орто мектептеринде тынчтык билим берүү: карама -каршы келген билдирүүлөр менен күрөшүү

AUTHORS: Жан де Диу Басабосе, Хели Хабяримана
ЖАРИЯЛООЧУ: Aegis Trust
ЖАРЫК КҮНҮ: мүмкүн 2018

отчетту бул жерден жүктөп алыңыз

жалпылаган

1994 -жылы тутсидерге каршы геноцид башталгандан бери, Руанда өлкөнү калыбына келтирүү жана туруктуу тынчтык келечегин камсыздоо стратегияларын иштеп чыгуу менен алектенет. Жарандарды көп кырдуу зомбулук жана анын кесепеттери менен белгиленген акыркы Руанда тарыхынын травматикалык мурасын жок кылуу үчүн билим, көндүм жана инструменттер менен жабдуу үчүн программалар жана моделдер иштелип чыккан жана ишке ашырылган. Бирок, жек көрүүчүлүк, бөлүнүүчүлүк жана геноцид идеологиясынын туруктуулугу өлкөдө дагы эле бар экени аныкталды.

Билим берүү мектеп окуучуларынын арасында тынчтыкты жактаган ой жүгүртүүнү өнүктүрүүдө көрүнүктүү роль ойнойт деп күтүлүүдө, алар азыркы жана келечек муундар үчүн өзгөрүүлөрдүн агенти катары иштешет. Тынчтык жана баалуулуктар билиминин 2016-жылдан бери ишке ашырылып жаткан компетенттүүлүккө негизделген окуу программасына (CBC) ачык түрдө киргизилгендигинин себеби жана бардык студенттер алышы керек болгон практикалык окуу компетенцияларында кеңири жайылган.

Бул изилдөө, аны ишке ашыруу учурунда, окуу программасынын тынчтык мазмуну мазмундун өзү, аны ишке ашыруучулар жана ал өнүгүшү керек болгон чөйрө менен байланышкан кыйынчылыктарга кантип туш болгонун изилдейт. Изилдөө студенттердин ар кандай маалымат булактарын кантип кабыл алышына жана мектепте үйрөтүлгөн тынчтыктын мазмунуна карама -каршы келген билдирүүлөргө кантип жооп берүүгө багытталган. Изилдөө окуу программасына карама -каршы келген кабарлар үй -бүлөлөрдө жана/же мектептин сыртындагы курдаштарынын арасында кантип калыптанганын көрсөтөт. Студенттер жана мугалимдер үч мүмкүн болгон жоопту көрсөтүштү: алар карама-каршы келген билдирүүлөрдү кабыл алышты, же четке кагышты, же көп учурларда окуу программасынын мазмуну менен ага карама-каршы келген башка мазмундун ортосунда так чечим чыгара албастыгын билдиришти. Бул карама -каршы келген билдирүүлөрдү иштетүү кыйынчылыгы программанын күтүлгөн натыйжаларына жетүү үчүн коркунуч жаратышы мүмкүн.

жакын

Кампанияга кошулуңуз жана бизге #Тынчтыкты жайылтууга жардам бериңиз!

Комментарий биринчи болуп

талкууну Каттоо ...