Афганистандагы Тынчтык Билим берүү: Конфликттерди жана Конфликттерден кийинки мектеп окуу китептерин салыштырмалуу изилдөө

Афганистандын Кандагар шаарындагы Ayno Meena Number Two мектебинде кыз китебинин артына жашынып отурат. (Сүрөт: GPE - Билим берүү боюнча глобалдык өнөктөштүк / Джавад Джалали)

Хафиза Яздани, Улуттук Тынчтык жана Конфликттерди изилдөө борборунун кандидаты, Отаго университети, Жаңы Зеландия 11-сентябрь, 2017-жыл

жалпылаган

Афганистан билим берүү тарыхында ар башка өкмөттөрдүн саясатын колдогон ар кандай билим берүү программаларын өткөрдү. 1979-2002-жылдары Ооганстандагы мектептин окуу куралдары альтернативдик режимдерди же өкмөттөрдү колдоо максатында басылып чыккан. 2003-2014-жылдар аралыгында Афганистан Ислам Республикасынын өкмөтү эл аралык донордук уюмдардын колдоосу менен билим берүү багытын тынчтыкка карай өзгөртүү багытында иштеп келген. саясий кийлигишүү жана жагымдуулук. Бул изилдөөнүн максаты - бир катар мектеп окуу китептерин тынчтык билим берүү көз карашынан карап, билим берүүгө болгон ар кандай мамилелерди баалоо. Зордук-зомбулукту таануу, чыр-чатакты зордук-зомбулуксуз чечүү жана позитивдүү тынчтыкка шарт түзүү боюнча тынчтык билим берүүнүн үч негизги максаттарынын учурдагы сүрөттөлүшү (Standish 2016), мектептин окуу китептерин контент-анализдин жардамы менен талдоонун теориялык негизине алып келди. изилдөө ыкмасы катары. Бул изилдөөнүн методологиясы катары сапаттуу контент-анализ колдонулган. Бул анализдин натыйжасында, 1980-2002-жылдары Афганистандын мектеп окуу куралдары Афганистандын Коммунисттик Элдик Демократиялык Партиясынын (ПДХА) эки режиминин тушундагы өзгөчө саясий идеологияны жана Исламдык Жихадий топторун же Мужахаделерди колдоо үчүн колдонулган. Башка жагынан алганда, Афганистан Ислам Республикасынын Өкмөтүнүн (AIRG) тушунда 2003-2014-жылдар аралыгында иштелип чыккан окуу китептери тынчтыкты орнотуу максаттарын ишке ашырууга кандайдыр бир деңгээлде жетишкен. Изилдөөлөрдүн анализинен көрүнүп тургандай, 1980-1994-жылдарда мектептерде колдонулуп келген мектеп окуу китептеринде тынчтыкты орнотууга байланыштуу азыраак маалымат камтылып, бийликтеги жана таасирдүү саясий партиянын пайдасына турган, тынчтык эмес билим берүүнү колдогон жана кээ бир жерлерде маалымат болгон. согуштук билим берүү.

Бул изилдөөлөрдүн маалыматтарын талдоо Афганистандын Билим берүү министрлиги окуучуларды тынчтыкка тарбиялоо жаатында ийгиликтерге жетишкенин, бирок өлкөдөгү мектеп окуу китебиндеги тынчтык билим берүүнүн мазмунун андан ары чыңдоо мүмкүнчүлүктөрү бар экендигин айгинелейт.

Бул изилдөөнүн жыйынтыктары морт өлкөдө практикалык жүзөгө ашырууда тынчтык билим теориясын тастыктоого өбөлгө түзөт. Ооганстандагы учурдагы мектеп окуу китептеринин анализи окуучулардын кандайдыр бир деңгээлде тынчтыкка багытталган билим алышкандыгын көрсөтүүдө. Мектептин окуу китебиндеги тынчтыкка байланыштуу билимдин интеграцияланышы - бул өлкөдөгү туруктуу тынчтыкка багытталган окуучунун мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү аракети.

тааныштыруу

«Билим берүү - бул адамдын өнүгүүсүнүн маанилүү куралдары жана кийинки муундар баалуулуктарды, билимдерди жана көндүмдөрдү жеке ден-соолугу жана коопсуздугу үчүн, ошондой эле келечектеги саясий, экономикалык, социалдык жана маданий өнүгүү үчүн өнүктүрүүнүн каражаты. Бул жалпыга бирдей, акысыз жана милдеттүү башталгыч билим алууга жетишүүгө дүйнөлүк маани берүүнүн себептеринин бири »(Smith et al. 2001, 17). Жалпы билим берүү функциясы билимди жана билгичтикти муундан муунга өткөрүп берүү үчүн позитивдүү жана маанилүү деп кабыл алынган (Дюркгейм1956; ЮНЕСКО 1996; Бажай, Белинда 2009), бирок окумуштуулар ошондой эле билим берүү терс ролду ойной алат деп ырасташат, айрыкча чыр-чатактуу аймактар ​​(Davies 2010; Jeaniene 2005; Smith et al. 2001). Окумуштуулар жаңжалды жаратууда же колдоодо билим берүүнүн ролу жөнүндө талкуулай башташты (LeThanh 1999; Davies 2010; Jones 2008; Jones 2009; Jeaniene 2005; Smith et al. 2001). Дэвис конфликттик кырдаалда билим берүүнүн ар кандай функцияларын, же чыр-чатактын пайдасына саясий кызыкчылыктарды колдоону же тескерисинче, эч кандай зыян келтирбестен тынчтыкты сактоону талкуулайт. Ал чыр-чатакты учурдагы кво режимин чагылдырган билим берүү аркылуу сактоого болот, бирок ошондой эле мектеп окуу куралдары жана окуу программалары тынчтыкка салым кошо алат деп эсептейт (Дэвис 2010). Конфликттик аймакта саясий топтор билим берүү тутумун колдонуп, студенттерди оппозициялык идеологияга каршы чыгып сүйлөөгө же иш-аракет кылууга үйрөтүүгө аракет кылышат. Джаниененин айтымында, "Жаштардын аң-сезимине идеология сиңгенден кийин, согуш аяктаганда аны" өчүрүп салууга болбойт "” (Jeaniene 2005, 204).

Афганистан узак мезгилдерден бери чыр-чатактарга жана саясий максаттарда ички жана тышкы күчтөр тарабынан билим берүү тутумун башкарууга барган (Jeaniene 2005). Чыр-чатактын тарыхы менен, өлкө 1979-жылдан бери билим берүүнүн терс жана позитивдүү эки ролду аткарып келе жатат. 1979-жылдан 2002-жылга чейин Ооганстанда бир нече ар кандай күч режимдери болуп келген, алардын ар бири өлкөнүн билим берүү тутумунда үстөмдүк кылып келишкен, айрыкча мектеп программасы. , анын артыкчылыктуу саясий идеологиясын чагылдыруу үчүн, окуучулар үчүн артыкчылыктуу маалымат берүү үчүн мектеп окуу китептери колдонулган (Хушам 2015).

1979-1997-жылдар аралыгында Афганистан эки негизги карама-каршы партиянын көзөмөлүндө болгон: өкмөт (Афганистан Элдик Демократиялык партиясы же PDPA) шаарларда көбүрөөк көзөмөлгө алган жана оппозициялык Ислам Жихади[1] Облустук деңгээлде активдүү иштеген топ (Хушам 2015).

Афганистандын Билим берүү министрлиги Советтер Союзунун эксперттеринин колдоосу менен коммунисттик идеологияны билим берүү программасына, мектеп окуу китептерине жана мугалимдердин билим берүү программаларына киргизди. Алар өлкөдөгү демократиялык революциянын жүрүшүндө билим берүү тармагындагы түп-тамырынан бери өзгөрүү маанилүү деп эсептешкен, ошондуктан студенттер коммунисттик ишенимдер жана принциптер жөнүндө көп маалымат алышкан. Ошо сыяктуу эле, каршылык көрсөтүү топтору мектепти жана билим берүү мекемелерин үгүт катары колдонуп, адамдарды Исламдык Жихади Топторуна кошулууга үндөштү. Оппозициялык топтор Бириккен Штаттардын колдоосу менен, ошондой эле Советтер Союзу колдогон Ооган өкмөтүнө каршы зомбулук билдирүүлөрдү тараткан мектеп окуу куралдарын иштеп чыгышты. Мектептеги окуу китептеринин бардыгы Мужахед болуу жөнүндө болгон[2] жана курал-жарак, ок атуучу куралды колдонуу жана өлтүрүү (Baiza 2015; Adele 2009; Kamgar 2002). Мисалы, “Математика боюнча окуу китептеринде: үч мужахедге 3000 ок керек болсо, 2ге 2000 ок керек болсо, 9 мужахедге канча ок керек?” Деген сыяктуу суроолор камтылган. (Убактылуу окуу планы 1987, 8-класс. Джонс Адель 2009, 115 келтирилген). 1978-1992-жылдары Афганистан эки карама-каршы билим агымын башынан өткөрдү. Өкмөт студенттерге көзөмөлдөө чөйрөсүндө артыкчылыктуу саясий маалыматтарды жайылтуучу атайын билим берүү программасын жүргүзүп, ошол эле учурда Исламдык Жихади Топтору алар көзөмөлдөгөн аймактарда Советтер Союзуна каршы жана ПДПАга каршы атайын билим берүү программаларын, ошондой эле Пакистандагы ооган качкындарынын мектептеринде (Камгар 2002). Мужахединдерден кийин Талибан Кабулду жана 1997-2002-жылдары өлкөнү башкарууну колго алган. Ушул мезгилде Ооганстанда билим берүү тармагы кыйрап, мектептер кыздар үчүн жабылган. Билим берүү программасы жихад жана зомбулуктун саясий максатын бекемдеп, каршылык көрсөтүү тилин колдоду (Джонс 2009).

2001-жылы Талибан жеңилгенден кийин, Ооганстандагы билим берүү, чыр-чатактан кийинки өлкө катары, жаңы өкмөттүн, Афганистан Ислам Республикасынын Өкмөтүнүн жана эл аралык коомчулукту калыбына келтирүүгө толук колдоо көрсөтүүнү убада кылган борбордун көңүл борборуна айланды. мамлекет. Билим берүү тутуму колдоого муктаж болгон негизги багыттардын бири катары белгиленди. Афганистандын Билим берүү министрлиги эл аралык уюмдардын колдоосу менен билим берүү багытын толугу менен өзгөрттү жана тынчтыкка, биримдикке, адам укуктарына жана демократияга багытталган мектептин жаңы программасын жана окуу китептерин иштеп чыкты. Жаңы мектеп окуу китептери тынчтык билдирүүлөрүн камтыган жана согушка шилтемелерден тазаланган (Jones 2009; Jeaniene 2005).

Бул изилдөөнүн максаты 1979-2014-жылдар аралыгында Коммунисттик / Советтик, Мужахеддер жана Афганистан Ислам Республикасынын Өкмөтүнүн үч башка режиминдеги мектептерде колдонулган мектеп окуу китептерин изилдөө жана баалоо болуп, тынчтык билим берүүнүн негизги максаттары канчалык деңгээлде пайда болгонуна көңүл бурулду. 2004-2014-жылдар аралыгында жаңы иштелип чыккан мектеп окуу китептери. Изилдөө төмөнкү конкреттүү суроолорду камтыйт:

 • Афганистандагы мектеп окуу китептеринде канчалык деңгээлде тынчтык билимин чагылдырган?
 • Афганистандагы мектептердин окуу китептеринде тынчтыкты чагылдыруу кандайча чагылдырылган?
 • Тынчтыкка тарбиялоо максаттары кандайча жаңжалдан кийинки коомдо туруктуу тынчтыкка салым кошууну көздөйт?

тынчтык Билим берүү

Билим берүү - бул билимди, маданий баалуулуктарды жана жүрүм-турумду муундан муунга өткөрүп берүүчү каражат (Smith et al. 2001; Bajaj and Chiu 2009). Тынчтыкка тарбиялоо билим берүү программасы катары тынчтыкты колдоо боюнча ой жүгүртүүнү, сезимди, билимди жана көндүмдөрдү өнүктүрүүнү колдоо максатында, жеке адамдарды жана топторду жетектөө боюнча пландаштырылган иш-чаралар менен системалуу түрдө жүргүзүлөт (Salomon 2004). Тынчтык билим берүү студенттерге чыр-чатактарды жөнгө салуу, чыр-чатактардын динамикасын түшүнүү жана тынчтык мамилелерин башкаруу коммуникация көндүмдөрүн берет (Harris 2004; Johnson W and Johnson T 2010). Студенттер социалдык перспективалар, чечим кабыл алуу, социалдык көйгөйлөрдү чечүү, теңтуштар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү, чыр-чатактарды жөндөө, ар түрдүүлүктү баалоо жана социалдык каршылык көндүмдөрү жана натыйжалуу баарлашуу жөнүндө билим алышат (Харрис 2004). Тынчтык билим берүү позитивдүү тынчтыкка карата аң-сезимди, көндүмдөрдү жана баалуулуктарды өстүргөн билим берүү саясаты, пландаштыруу, педагогика жана практика катары кеңири аныкталат (Бажаж жана Чиу 2009).

Тынчтыкка тарбиялоо - бул философия дагы, процесс дагы: бул процесс адамдарга коопсуз дүйнөнү түзүүгө жана туруктуу айлана-чөйрөнү курууга шык, жөндөм, билим жана билим берет. Философиялык аспект зордук-зомбулук, сүйүү жана боорукердик жана гармониялык мамилелер жөнүндө билим берет (Salomon 2004; Kester 2010; Harris and Morrison 2013).

Катерина Стандиштин айтымында, "Тынчтыкка тарбиялоо үч негизги максатка - зомбулукту таануу, чыр-чатакты зордук-зомбулуксуз чечүү жана позитивдүү тынчтыкка шайкеш натыйжаларга жетүү үчүн багытталган" (Standish 2016, 20). Тынчтыкка тарбиялоонун негизги багыты - бул потенциалды арттыруу, билимди жана көндүмдөрдү өркүндөтүү, чыр-чатактарды жөнгө салуу, жеке мамилелерди өркүндөтүү жана адам укуктарын урматтоо жана тынчтыкты баалоонун позитивдүү маданияты. Бул негизги аспекттер көпчүлүк тынчтык билим берүү программаларына мүнөздүү болсо, тынчтык билим берүү дүйнө жүзү боюнча өнүгүп келе жатканда ар кандай формада болуп келген. (Харрис 2009). Тынчтыкка билим берүү программалары ар кандай өлкөлөрдө жергиликтүү контекстке жана жергиликтүү калктын муктаждыктарына жана каалоолоруна ылайык ар кандай мазмун менен ишке ашырылган (Ardizzone 2001).

Габриэл Саломон тынчтыкты орнотуу боюнча билим берүү программалары бүткүл дүйнө жүзүндө жүрүп жаткандыгына карабастан, бул иш-чараларды колдоо үчүн изилдөө жана программалык баалоо аз болгонун билдирди. Тынчтык билим берүү иш жүзүндө колдонулуп келген, бирок көп учурда системалуу түрдө, айрыкча конфликттүү региондордо изилденген эмес (Саломон жана Нево 2001). Көптөгөн тынчтык билим берүү кийлигишүү программалары ар кандай изилдөө текшерүүсүнө дуушар болбостон, глобалдык демилге жана иштеп жатат. (Харрис жана Моррисон 2013). Дэвид менен Роджер ошондой эле "практикалык процедураларга киргизилиши мүмкүн болгон изилдөөлөр тарабынан тастыкталган теорияларга негизделген тынчтык билим берүү программалары жетишпейт" деп ырасташат (Johnson W and Johnson T 2010, 223). Бул тынчтык билим берүү концепциясы бүткүл дүйнө жүзү боюнча программаларды ишке ашыруу менен билим берүү тармагы үчүн жакшы кабыл алынгандыгын жана маанилүү экендигин билдирет. Бирок, муну тастыктоо үчүн дагы деле болсо изилдөө керек. Ар кандай доорлордогу мектеп окуу китептеринин мазмунун салыштырмалуу изилдөө жалпысынан тынчтык билим берүү адабиятынын өнүгүшүнө өбөлгө түзөт жана конфликттеги өлкөдө тынчтык билим берүүсүнүн колдонулушун, ошондой эле тынчтык билимин тынчтыктын стратегиясы катарына кошконун мисал келтирет. морт абалда куруу.

изилдөө ыкмасы

Мектептин окуу китептерин талдоочу изилдөө методу катары контент-анализ тандалып алынды. Бул ыкма баарлашуунун мазмунун, анын ичинде китептерди, документтерди, каттарды, күндөлүктөрдү, гезитке чыккан макалаларды, аңгемелерди, кабарларды радио жана телекөрсөтүү программаларын жана символдорду илимий жана системалуу изилдөө деп мүнөздөлөт. (Криппендорф 2004; Боуэн 2009; Берг 2012; Вебер 1990). Ошондой эле, ал "тексттин ичиндеги көрсөтүлгөн мүнөздөмөлөрдү системалуу жана объективдүү аныктоо менен жыйынтык чыгаруунун ыкмасы" катары аныкталат (Neuendorf 2002, 10). Бул изилдөө методу маалыматтардын экинчи булактарын анализдөө үчүн ылайыктуу (Harris 2001), ошондой эле сандык жана сапаттык ыкмаларды камтыйт. Ал сөздүн санына басым жасайт, бул сандык өзгөчөлүктөрдү берет, ошол эле учурда тексттердин сапаттуу өзгөчөлүктөрүн берип, маданий контекстти камсыз кылуу үчүн сөз маанилерин изилдейт. Адатта, контент-анализ изилдөө ыкмасы катары тексттерди башкаруунун бир нече этаптарына таянат жана бул кадамдарды туура талдоону иштеп чыгуу куралы катары колдонот (Krippendorf 2004; Neuendorf 2002). Криппендорф тексттерден натыйжаларга өтүү керек болгон бул кадамдарды аныктады: анализ бирдигин тандоо, категориялоо жана коддоо, тыянак чыгаруу жана ишенимдүүлүгүн текшерүү (Krippendorf 2004, 83). Бул маанилүү кадамдар, ошондой эле изилдөөчүнү маалыматты кандайча натыйжага карай иштетүү же изилдөө суроолоруна жооп берүү боюнча жетекчиликке алган мазмунду анализдөөчү коддоо тутуму катары сыпатташат (Harris 2001; Shannon and Hsieh 2005).

Бул изилдөө тексттин маанисин текшерүү үчүн сапаттуу контент-анализди колдонду. Зордук-зомбулукту таануу, чыр-чатакты зордук-зомбулуксуз чечүү жана позитивдүү тынчтык үчүн шарт түзүү боюнча тынчтык билим берүүнүн үч негизги максаты - бул изилдөөлөрдүн категорияларын жана коддоо тутумун иштеп чыгуу үчүн негиз (Standish 2016).

Бул долбоордун изилдөө маалыматтары үч башка өкмөттөрдүн тушундагы мектептердин окуу куралдарын тандоону камтыйт: 1978-жылдан 2014-жылга чейин коммунисттик / советтик, мужахединдер жана Афганистан Ислам Республикасынын Өкмөтү. Алты мектептин окуу китептери (Дари тили жана Алгебра предметтери боюнча 4 окуу китеби)th класс) ушул үч өкмөттүн астында ушул талдоо үчүн белгилүү бир маалыматтар бар. Үч режимдин тең окуу программаларында камтылган темаларга ислам таануу, тилдер, математика, табигый илимдер, коомдук таануу, жашоо көндүмдөрү, искусство, практикалык иштер жана технологиялык билим берүү жана дене тарбия кирет (Афганистан Окуу программасы 2003). Үч режимге тең мүнөздүү болгон окуу китептеринин жеткиликтүүлүгү чектелген. Буларга жетүү өтө кыйын. Бирок, ар бир өкмөттүк режимден эки башка предметтен окуу китептерин алууга мүмкүн болгон, ошондуктан алар бул изилдөөнүн маалыматтарын түзүшөт: Дари адабияты жана Алгебра. Бул искусство предмети менен илим предметинин ортосундагы карама-каршылыкты камсыз кылат. Дари - Афганистанда перс тили үчүн колдонулган ат, Иранда фарси деп аталган. Ошентип, изилдөөнүн маалыматтары жалпысынан ар бир өкмөттүк мезгилден экиден алты окуу китебин камтыйт.

Дари тили жана Алгебраны тандоонун негизи

Дари тили

 • Дари тили үч режим үчүн Ооганстанда башталгыч мектептин 1-классынан 12-классына чейинки мектептерде негизги сабактардын бири болуп келген. Ошентип, бул сабак бардык балдардын билим алуусунда мектеп программасынын негизги бөлүгүн билдирет (Афганистан Билим берүү министрлиги 2017).
 • Дари тилин окутуу улуттун маданиятын жана социалдык баалуулуктарын чагылдырат жана социалдык-адеп-ахлактык жүрүм-турумдун маанилүүлүгүнө байланыштуу тексттерди камтыйт. Мисал катары, үй-бүлөнүн урматтоосунун, коңшулар сыяктуу коомдогу башкаларга урматтоонун, аксакалдарга маданий баалуулук катары мамиле жасоонун, жакшы жүрүм-турумдун жана социалдык жана маданий баалуулуктар катарында чынчылдыктын, ак ниеттүүлүктүн жана ишенимдин маанилүүлүгү. предметтин окуу куралы (Окуу программасы Афганистан 2003). Бул сабак ушул окуу китебинде тынчтык билиминин канчалык интеграциялангандыгын изилдөөгө ылайыктуу.
 • Дари тили предмет катары Афганистандын өкмөттөрү (коммунисттик / советтик жана моджахеддер) өз идеологиясын колдогон билдирүүлөрдү камтыган негизги предметтик окуу китептеринин бири болуп саналат (Байза 2015). Бул тема азыркы бийлик тынчтыкты бекемдөө үчүн өзүнүн мазмунун кандайча өзгөрткөнүн талдоого ылайыктуу.

алгебра

 • Алгебра ошондой эле Ооганстанда башталгыч мектептин 1-классынан 12-классына чейинки мектептеги негизги сабактардын бири. Ошентип, бул предмет мектеп программасынын өкүлү болуп саналат (Афганистан Билим берүү министрлиги 2017).
 • Алгебра сан жана эсептөө формуласы менен алектенет, бирок алгебра окуу китептериндеги кыска тексттер белгилүү бир идеологияны колдоо үчүн колдонулат. Мисалы, Мужахединдер башкарган мезгилде окуу китептеринде төмөнкүдөй суроолор камтылган: үч мужахедге 3000 ок керек болсо, 2ге 2000 ок керек болсо, 9 мужахедге канча ок керек? » (Убактылуу окуу планы 1987, 8-класс. Джонс Адель 2009 келтирилген. 115). Жаңы окуу китебиндеги бул предметтик мазмунун кандайча өзгөртүп, жеңилдетилген мазмунга айландырганын көрүү керек.

4-класс үчүн окуу китептерин тандоонун негиздемеси

Афган мектептеринин системасы 1-класстан 12-класска өтөт. Бул изилдөө үчүн 4-класс төмөнкү себептерден улам тандалып алынган.

 • Ооган балдары окуу башталганга чейин берилип жаткан маалыматтарды иликтеп, чагылдыргым келди. Дари тилин окутуу маданияттын жана социалдык баалуулуктардын ажырагыс бөлүгү болуп саналат жана ушул баалуулуктарды окутууда тынчтык билим берүү максаттарынын чагылдырылышы бар же жок экендигин баалоо зарыл. Мазмунга көңүл бурууга 1-3 класс бир аз эрте, андыктан бул сабак үчүн 4 класс тандалып алынды.
 • Алгебрада Мужахедин режими учурунда, 4-класста мектепте окуп жүргөндө, студенттерден курал-жарак колдонууга эсептөөлөрдү жүргүзүү талап кылынганы аныкталган (Baiza 2015; Adele 2009; Kamgar 2002) Бул кызыктуу ачылыш жана Тынчтык билимине өзгөчө актуалдуу болгондуктан, салыштырмалуу баалоо үчүн үч мамлекеттин төрт классы үчүн Алгебра тексттерин изилдөөнү чечишти.

Категорияларды иштеп чыгуу

Категориялоо ушул үч негизги элементтерге негизделген: зордук-зомбулукту таануу, чыр-чатактарды трансформациялоо жана позитивдүү тынчтык. Оң тынчтык алты элементтен турат; тынчтык мамилеси, бакубат жашоо, социалдык адилеттүүлүк, гендердик акыл, экологиялык жоопкерчилик, алдын алуу, ошондуктан жалпысынан классификациялоонун сегиз элементи бар.

Жаздыруу же коддоо

Алты мектептин окуу китептеринин мазмуну изилденип, тынчтык билим берүүнүн элементтеринин аныктамасына негизделип, төмөнкүдөй тексттер жазылган. Тандалган окуу китептеринин төмөнкүдөй белгилүү элементтердин астында маалыматтары бар сүйлөмдөр же абзацтар жазылган

 • Зомбулукту моюнга алуу (зыян келтирип, оң тынчтыкка коркунуч келтирген атайылап жасалган аракеттер).
 • Зордук-зомбулуксуз трансформация (чыр-чатакты зордук-зомбулуксуз өзгөртүүчү билим, баалуулуктар, көндүмдөр жана жүрүм-турум).
 • Тынчтык облигациясы (боорукердик жана боорукердик менен мүнөздөлгөн оң мамилелер).
 • бакубаттыгы (жеке ден-соолук, жана өзүнүн жана башкалардын ден-соолугу үчүн жоопкерчиликти сезүү).
 • Социалдык адилеттүүлүк (теңдиктин жана адам укуктарынын болушу).
 • Гендердик акыл (аялдар менен эркектердин бирдей адам экендиги же адамдардын эркектер менен аялдардын ролу бирдей экендиги жөнүндө).
 • Экологиялык жоопкерчилик (адамдардын табигый ресурстар жана айлана-чөйрө менен позитивдүү өз ара аракети жана байланышы).
 • болтурбоо (чыр-чатакты зордук-зомбулуксуз же зордук-зомбулук пайда болгонго чейин чечүү көндүмдөрү жана ыкмалары.

Жарактуулугун жана ишенимдүүлүгүн текшерүү

Мазмундук анализ ишенимдүүлүк жана ишенимдүүлүктү ишеним катары карайт. Мазмундук анализде ишеним узак мөөнөттүү байкоо жүргүзүүнү камтыган туруктуу илимий катышуу менен жогорулайт (Standish 2016). Шеннон менен Хсие “Ишенимдүүлүктү курбулардын баяндамасын талкуулоо, узак мөөнөттүү катышуу, туруктуу байкоо жүргүзүү, триангуляция, камкордукка терс анализ, шилтемелердин шайкештиги жана мүчөлөрдү текшерүү сыяктуу иш-чаралар аркылуу аныктай алабыз” (Шеннон жана Хсие 2005, 1280). Изилдөө маалыматтары менен узак убакытка чейин кызматташуу мага бул изилдөөдө ишенимдүүлүктү камсыз кылууга жардам берди. Мен коддоо максатында изилдөө маалыматтарын (тандалган алты мектеп окуу китебин) үч жолу ар тараптуу окудум. Так кодирование берүү үчүн окуу китептерин үч жолу карап, бир аз тыныгуу жасадым. Коддоо процессин сынап көрдүм. Бир нече убакыт өткөндөн кийин, экинчи жана үчүнчү жолу окуу китептерин окуп чыгып, маалыматтарды кайра жаздым.

натыйжалары

Табылгалар үч негизги бөлүмдө берилген. Биринчиден, Афганистан Ислам Республикасынын Өкмөтүнүн дари тили жана алгебра сабактары боюнча окуу китептерине байланыштуу маалыматтарды анализдөө жыйынтыктары. Экинчи бөлүмдө Афганистан Элдик Демократиялык партиясынын (коммунисттик / советтик режим) алдындагы Дари тили жана Алгебра окуу китептериндеги маалыматтарды анализдөө жыйынтыктары келтирилген. Үчүнчү бөлүмдө Афганистан Ислам Мамлекетинин (Мужахедин режими) алдындагы 4-класс үчүн дари тили жана Алгебра сабактары боюнча окуу китептеринен алынган маалыматтар камтылган.

Биринчи бөлүм

Афганистан Ислам Республикасынын Өкмөтүнүн дари тили жана алгебра боюнча окуу китептерин талдоосу тынчтык билим берүү дари тилинин предметине кандайдыр бир деңгээлде интеграциялангандыгын көрсөттү. Бирок, Алгебра окуу китебинде тынчтыкка байланыштуу билимге байланышкан темалар өтө эле чектелүү.

2011-жылдан бери келе жаткан дари тили боюнча окуу китебинде зордук-зомбулукка байланыштуу алты шилтеме, зомбулуксуз трансформацияга байланыштуу төрт шилтеме, жыргалчылыкка байланыштуу кырк жети шилтеме, тынчтык мамилесине он беш шилтеме, он эки социалдык адилеттүүлүк, он беш экологиялык жоопкерчиликке жана үч гендердик акылга шилтеме берилген. . Жалпысынан, тынчтык билиминин сегиз элементине тиешелүү 102 шилтеме бар.

Бул анализ 2011-жылы чыккан Алгебра окуу китебинде тынчтыкты тарбиялоонун үч элементи жөнүндө өтө эле аз маалымат берилгендигин көрсөтөт жана бул шилтемелер позитивдүү тынчтыктын эки баалуулугуна туура келет. Бардыгы болуп алты маалымдама бар (N = 6); бакубат жашоо жана бешөө гендердик акыл, бирок зордук-зомбулукту, зордук-зомбулукту таануу же позитивдүү тынчтыктын төрт баалуулугу жөнүндө айтылбайт: тынчтык, социалдык адилеттүүлүк, экологиялык жоопкерчилик жана алдын алуу.

Экинчи бөлүм

Афганистан Элдик Демократиялык Партиясынын (Коммунисттик / Советтик режим) алдындагы мектептин Дари тили жана Алгебра окуу китебин талдоо тынчтык билим берүүнүн жети элементи боюнча бир нече шилтемелерди камтыйт.

1984-жылы чыккан Афганистан Элдик Демократиялык партиясынын дари тилиндеги окуу китебинде зомбулукту таануу жөнүндө бир жолу, зордук-зомбулукка үч шилтеме, тынчтык мамилеси жөнүндө он беш шилтеме, жыргалчылыкка он бир шилтеме, эки социалдык адилеттүүлүк жөнүндө, эки шилтеме бар гендердик акыл-эс жана экологиялык жоопкерчилик жөнүндө бир шилтеме, бирок алдын-алуу жөнүндө эч кандай сөз жок. Жалпысынан, тынчтык билиминин жети элементине тиешелүү 32 шилтеме бар. Бул китепте экологиялык жоопкерчилик жөнүндө бир гана сөз бар, ал эми алдын алуу жөнүндө эч нерсе айтылбайт. Шилтемелердин көпчүлүгү кыска сүйлөмдөр. Бирок 1982-жылы чыккан Алгебра окуу китебинде тынчтыкка тарбиялоонун сегиз элементинин эч бирине тиешеси жок шилтемелер болгон эмес.

Үчүнчү бөлүм

Афганистан Ислам Мамлекетинин (Мужахедин режими) алкагындагы мектеп программасынын 4-классы үчүн дари тили жана алгебра сабактары тынчтык билим берүү элементтерине өтө эле аз шилтемелерди камтыйт. Алгебра окуу китебинде тынчтык билиминин мазмунуна байланыштуу эч кандай шилтемелер жок.

Мужахедин режиминин тушундагы 1991-жылы чыккан дари тили боюнча окуу китебинде бакубаттуулукка жыйырма төрт шилтеме, он үч социалдык адилеттүүлүккө, бир тынчтык келишимине шилтеме берилген, бирок зордук-зомбулуксуздукту, гендердик акыл-эсти, экологиялык жоопкерчиликти жана алдын-алууну эскерткен жок. Жалпысынан тынчтык билиминин үч элементине тиешелүү отуз сегиз шилтеме бар.

талкулоо

Дари тили окуу китебинин мазмунун 4-класстын учурдагы мектеп программасынын бир бөлүгү (Афганистан Ислам Республикасынын Өкмөтү) бул изилдөөнүн теориялык алкагында аныкталган тынчтык билим берүүнүн бардык сегиз элементтерин камтыйт. Демек, бул окуу китеби кандайдыр бир деңгээлде тынчтыкка тарбиялоо максатына жооп берет. Тексттин айрым мазмунун тынчтык билим берүүнүн кээ бир элементтери боюнча адекваттуу маалымат камтылган. Мисалы, экологиялык жоопкерчилик боюнча бүт сабак жана үч сабак[1] бакубат жашоо жөнүндө окуу планында тынчтык билим берүүнү эске алуу. Бирок, гендердик акыл-эс, зордук-зомбулукту таануу жана чыр-чатакты трансформациялоо боюнча бир нече шилтеме бар. Гендердик акыл тынчтыкка тарбиялоонун маанилүү элементи катары, бирок позитивдүү тынчтыктын башка беш элементине салыштырмалуу жетиштүү түрдө чагылдырылган эмес (тынчтык, бакубат жашоо, социалдык адилеттүүлүк, экологиялык жоопкерчилик жана алдын алуу). Бул окуу китебинде гендердик акылга байланыштуу үч сүйлөм гана бар. Мындан тышкары, AIRGнин дари тилиндеги окуу китебиндеги зордук-зомбулукту жана зомбулуксуз чыр-чатактарды трансформациялоону таанытууга байланыштуу бир нече гана шилтемелер тынчтыкты орнотууга эң көп маани берилген мезгилде да тынчтыкты куруу үчүн жетиштүү деңгээлде камтылбагандыгын көрсөтөт.

Афганистан Ислам Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Алгебра окуу китеби студенттердин практикасына байланыштуу суроолорду камтыйт, бул тынчтык билим берүүнүн аспектилерин окуу китебинин мазмунуна интеграциялоого мүмкүнчүлүк берет, бирок бул окуу китебинде бакубаттуулукка жана позитивдик гендердик акыл элементине байланыштуу төрт гана кыскача шилтеме бар. тынчтык. Бул Афганистандын Билим берүү министрлиги мектептин программасына тынчтык билимин киргизүүгө аракет кылгандыгын билдирет, бирок бул бардык эле предметтерде чагылдырылбайт. AIRGнин алдындагы Дари тили окуу китебинде кандайдыр бир деңгээлде тынчтыкка байланыштуу билим камтылган, бирок ошол эле мектептин окуу программасынын Алгебра окуу китеби тынчтыкка байланыштуу чектелген мазмунга ээ.

Афганистан Элдик Демократиялык партиясынын (PDPA) алдындагы мектеп программасы үчүн дари тили китебинин мазмуну өкмөт ушул изилдөө үчүн аныкталган тынчтык билиминин сегиз элементинин жетөөсүнө токтолду. Бирок, китептеги он бир шилтеме өкмөттүн (PDPA) пайдасына айтылган билдирүүлөр. Советтер Союзу колдогон Элдик Демократиялык Саясий партия 1978-жылы аскердик төңкөрүш жолу менен бийликти колго алган жана Афганистандын Элдик Демократиялык партиясынын (ПДПА) лидери Нур Махаммад Тараки Афганистандын президенти болгон (Байза 2015; Танин 2005). Бул режимдин өзгөрүшү (PDPA) өкмөтү тарабынан "Саур Революциясы" деп аталып калган жана бул революцияга байланыштуу дари тилинин окуу китебинде көптөгөн билдирүүлөр бар. Бул сөздөрдүн мазмунуна эч кандай тиешеси жок окшойт, бирок таңууланган же окуу китептерине киргизилген окшойт. Мисалы, 17 жана 52-беттерде Саур Революциясына байланыштуу төмөнкү сүйлөмдөр:

 • Бардык революциялык жаштар күч менен бирге.
 • Быйыл биз революциянын мааракесин белгилейбиз.
 • Жашасын революция!

Афганистан Ислам Мамлекетинин (Мужахедин режими) алдындагы мектеп программасынын 4-классы үчүн Алгебра окуу китеби тынчтыкты орнотуу элементтерине тиешелүү эч кандай шилтемени камтыбайт: зомбулукту, зордук-зомбулукту таануу, чыр-чатактарды өзгөртүү жана позитивдүү тынчтык. Бирок, бул окуу китебинин мазмунунда зомбулукка үндөгөн он төрт суроо бар. Мужахедин режими жөнүндө жакшы сөздөрдү айткан жана орус күчтөрү жана коммунисттик өкмөттүк күчтөр менен кармашууну колдогон текст бар. Бул суроолордо моджахеддердин орус күчтөрүнө кол салуулары, окторду эсептөө жана орус аскерлерин өлтүрүү маселелери камтылган. Мисалы, ушул окуу китебинин 26-бетинде төмөнкү суроолор камтылган:

 • Мужахеддердин лагеринде 446 кишиден түнү 44 мужахед лагерди көрүү үчүн күзөтчү болуп иштешет, ал эми 320 мужахед түн ортосунда орус аскерлерине кол салуу үчүн жайгаштырылган. Сураныч, бир түндө канча мужахед нөөмөттө турарын эсептеп чыксаңыз? (26)
 • Мужахеддердин лагеринде 1926-жылы түн ичинде мужахеддер намаз окушса, 540 мужахед атеисттердин мамлекеттик күчтөрүнө кол салышкан жана 423 мужахеддер лагердин күзөтчүлөрү болуп иштешкен. Түнкүсүн канча мужахед ойгонгонун эсептеп көрүңүз? (26)

Бул фразалык суроолордун мазмуну тынчтык билим берүү элементтерине тиешеси жок, тескерисинче, согуштук билим берүүнү колдойт. Линн Дэвистин айтымында, күрөш, согуш жана зомбулук жөнүндө окутуу балдарды согушка акыл-эс менен даярдайт (Дэвис 2005).

Тынчтыкка тарбиялоо максаттары жана туруктуу тынчтык

Афганистан Ислам Республикасынын Өкмөтүнүн учурдагы мектеп программасынын окуу китептери кандайдыр бир деңгээлде тынчтыкка тарбиялоонун максаттарына жооп берет жана тынчтык билиминин максаттарына жетишүү туруктуу тынчтыкка өбөлгө түзөт. Тынчтыкка билим берүү боюнча маалыматты мектептин программасына, айрыкча окуу куралдарына интеграциялоо өлкөдөгү узак мөөнөттүү келечекте туруктуу тынчтыкты колдойт. Тынчтыкка тарбиялоонун негизги максаты - студенттер өз муктаждыктарын зордук-зомбулуксуз канааттандыруу ыкмаларын үйрөнүп, кызматташтык жана диалог аркылуу кырдаалды талдоо жана көйгөйлөрдү конструктивдүү чечүү үчүн билим алуу. Студенттер тынчтык маданиятын орнотууга, өзүнө жана башкаларга кам көрүү сезимин өркүндөтүүгө, өлкөдөгү акыйкаттыкты жана акыйкаттыкты сыйлоого багытталган ыкмаларды үйрөнүшөт (Харрис жана Моррисон 2013). Туруктуу тынчтык кызматташтык, кызматташтык жана диалог көйгөйлөрдү чечип, коомдогу социалдык адилеттүүлүккө жана жыргалчылыкка көмөктөшөт дегенди билдирет (Бонд 2013; ЮНИСЕФ 2011). Туруктуу тынчтык, узак мөөнөттүү тынчтык, тынчтыкты колдогон жана зулумдук менен зомбулуктун алдын алган түзүмдөрдү, кырдаалды жана мамилелерди калыбына келтирүүнү билдирет (UNECO 2016; Bond 2013). Тынчтыкка тарбиялоо максаттары кызматташтыкты жана зомбулуксуз конструктивдүү чыр-чатактарды жөнгө салууну жана калыстыкты жана акыйкаттыкты баса белгилеп, үйрөтүп, туруктуу тынчтык үчүн шарттарды түзүүгө көмөктөшөт (Харрис жана Моррисон 2013). Афганистан Ислам Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Дари тили боюнча окуу китебинин мазмунунда тынчтыкты орнотуу боюнча ушул негизги максаттар туруктуу тынчтыкка олуттуу салым кошкон деп эсептелген.

Зордук-зомбулукту таануу, чыр-чатакты күч колдонбостон чечүү жана позитивдүү тынчтыкка шарт түзүү боюнча тынчтык билим берүүнүн үч негизги максаттарына шайкеш маалымат 4th дари тили боюнча окуу китеби жана бул туруктуу тынчтыкка салым кошуу үчүн маанилүү аракет.

Мындан тышкары, Афганистан Ислам Республикасынын Өкмөтүнүн Дари тили боюнча окуу китебинин салыштырма талдоо процесси бул окуу китебинин мазмуну саясий жагымдуу билдирүүлөрдөн алыс экендигин көрсөттү. Бул китептин мазмуну саясатты колдобойт, ошондой эле коомдун муктаждыктары жана каалоолору боюнча тынчтык билим берүү мазмунун талкуулайт. Дарий тилинин 4 китебиth Мектептин учурдагы окуу программасында экологиялык жоопкерчилик, бакубатчылык жана социалдык адилеттүүлүк позитивдүү тынчтык элементтерине ылайыктуу сабактар ​​камтылган, алардын мазмуну ооган калкынын муктаждыктары жана камкордугуна багытталган. Жаратылыш ресурстарын сактоо Ооганстандагы татаал маселе (Emadi 2011; Groninger 2012). Баңгизатка көз карандылык акыркы мезгилде Афганистанда чоң көйгөйгө айланды. Афганистан дүйнөдө баңги заттарды өндүрүүчү жана керектөөчү болуп калды (Берд жана Уорд 2004; How et al. 2014). Афганистан узак мезгилдерден бери согушту жана чыр-чатактарды баштан кечирип келе жатат, эми студенттер үчүн акыйкаттык, теңдик жана калыстык жөнүндө маалымат абдан маанилүү. Бул маселелер AIRGдин алдындагы Дари тили окуу китебинде каралган. Бул өкмөт тынчтыкка карай билим берүүгө үндөп жатат. Тынчтык билимине байланыштуу, адамдардын муктаждыктарын канааттандырган маалыматтарды карап чыгуу пайдалуу жана конструктивдүү. Бул студенттердин узак мөөнөттүү келечекте тынчтыкка болгон билимин жана маалымдуулугун бекемдеп, туруктуу тынчтыкка салым кошууга умтулат. Бул глобалдык келечектеги тынчтык билим берүү программасы үчүн сабак. 

жыйынтыктоо

Афганистандын Билим берүү министрлиги 2004-2014-жылдары иштелип чыккан учурдагы мектеп окуу китептеринде тынчтыкты орнотуу боюнча актуалдуу маалыматтарды караган. Тынчтыкка байланыштуу билим позитивдүү тынчтыкка көбүрөөк тиешелүү, ошол эле учурда зомбулукту жана зомбулукту таануу боюнча чектелген шилтемелер бар. конфликттердин трансформациясы. Дари тилиндеги окуу китебин талдоо көрсөткөндөй, Афганистандын Билим берүү министрлиги тынчтыкты орнотуу жөнүндө маалыматты коомдун муктаждыктарын эске алуу менен караган, бирок бул бардык окуу китептеринде жакшы иштетилген эмес. Тынчтык жөнүндө маалыматты бардык мүмкүн болгон окуу китептерине, айрыкча коомдук илимдер чөйрөсүнө киргизүү үчүн мындан ары көңүл буруу талап кылынат.

Ал эми, 1980-жылдан 2002-жылга чейин мектептерде колдонулуп келген мурунку мектеп окуу китептеринде тынчтыкка байланыштуу билим аз камтылган. Мурунку окуу китептеринде саясий партиянын таасирин ачыктан-ачык жактырган жана каалабаган билимди, ал тургай согушка билим берүүнү колдогон маалыматтар болгон.

1978-1992-жылдардагы Афганистан Элдик Демократиялык партиясынын, коммунисттик режимдин алдындагы окуу китептеринде ушул өкмөттүн пайдасына маалымат берилген.

1992-1996-жылдардагы Афганистан Ислам Мамлекетинин Мужахедин режиминин мектеп окуу китептеринде моджахеддер режимин колдогон, ошондой эле орусиялык күчтөргө жана коммунисттер колдогон өкмөттүк күчтөргө каршы маалыматтар болгон.

шилтемелер

 • Ardizzone, Leonisa. 2001. "Дүйнөлүк түшүнүккө карай: Тынчтыкка билим берүүнүн трансформациялык ролу" Салыштырмалуу билим берүүнүн актуалдуу маселелери. Окутуучу колледж. Колумбия университети. ULR: http://www.tc.columbia.edu/cice/pdf/25684_4_1_Ardizonne.pdf.
 • Байза, Яхия. 2015. Афганистандагы билим берүү: 1901-жылдан берки өнүгүүлөр, таасирлер жана мурастар. Маршрут: 2 Парк Сквер, Милтон Парк, Абингдон.
 • Баджадж, Мониша жана Чиу, Белинда. 2009. "Тынчтыкка тарбия катары туруктуу өнүгүүгө билим берүү." Peace & Change, Journal of Peace Research. ULR: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-0130.2009.00593.x/full.
 • Белл, Беверли, Джонс, Алистер жана Карр, Малколм. 1995. "Жаңы Улуттук Зеландиянын Илимий Окуу Программасын иштеп чыгуу". Илимий билим берүү тармагында изилдөө. URL: http://dx.doi.org/10.1080/03057269508560072
 • Берг, Брюс Л., 2012. Коомдук илимдер үчүн сапаттуу изилдөө методдору. 8th АКШ: Пирсон Билим берүү.
 • Бонд Кэрол. 2013. “Туруктуу Тынчтык: Тоо-кен контекстинде туруктуулук практикасына кошумча өлчөм. ” Эл аралык Туруктуулук саясаты жана практикасы журналы. URL: SSRN: https://ssrn.com/abstract=2898538
 • Боуэн, Гленн А. 2009. "Документтерди талдоо сапаттуу изилдөө ыкмасы катары." Сапаттуу изилдөө журналы. URL: http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.3316/QRJ0902027
 • Дэвис Линн. 2005. "Мектеп жана Согуш: салыштырмалуу жана эл аралык билим берүүнүн кечиктирилгис күн тартиби". Салыштырыңыз: Салыштырмалуу жана эл аралык билим берүү журналы. URL: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03057920500331561.
 • Дэвис, Линн. 2010. "Конфликттеги билим берүүнүн ар кандай көрүнүштөрү". Эл аралык өнүгүү коому. ULR: https://link.springer.com/article/10.1057/dev.2010.69.
 • Дюркгейм, Эмил. 1956. Билим берүү жана социология. Нью-Йорк. Эркин пресс, NC: Макмиллан бөлүмү.
 • Харрис, М. Ян. 2004. "Тынчтыкка тарбиялоо теориясы". Тынчтык билим журналы. Висконсин-Милуоки университети. ULR: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1740020032000178276?scroll=top&needAccess=true.
 • Харрис, М. Ян. 2009. "Тынчтыкка билим берүү: аныктама, мамиле жана келечек багыттары". Тынчтыктын адабияты жана искусствосу. ULR http://www.eolss.net/sample-chapters/c04/e1-39a-06.pdf
 • Харрис, М. Ян жана Моррисон Мэри Ли. 2013. тынчтык Билим берүү. 3-чыгарылыш. Джефферсон, NC: McFarland компаниясы.
 • Hsieh, Hsiu-Fang жана Shannon, Sarah E. 2005. "Мазмунду сапаттуу анализдөөнүн үч ыкмасы". Сапаттуу Heath Research. URL: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1049732305276687.
 • Jeaniene, Spink. 2005. "Афганистандагы билим берүү жана саясат: Тынчтыкты куруу жана калыбына келтирүүдө билим берүү тутумунун мааниси". Тынчтык билим журналы ULR http://dx.doi.org/10.1080/17400200500185794.
 • Джонсон, В.Дэвид жана Джонсон, Т.Роджер. 2010. "Класста Тынчтык Билими: Тынчтыктын Билим Берүү Программаларын Түзүү." Миннесота университети. ULR: https://www.researchgate.net/profile/David_Johnson50/publication/266211579_6_Peace_Education_in_the_Classroom_Creating_Effective_Peace_Education_Programs/links/542d59750cf277d58e8cc0a7.pdf.
 • Джонс, Адел. 2007. "Согуштан кийинки Афганистандагы мектеп программасына мусулман жана батыштын таасири". Asia Pacific Journal of Education. ULR   http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02188790601142900.
 • Джонс, Адель ME 2008. "Афганистан доступка жана теңдикке билим берүү жолунда". Asia Pacific Journal of Education. DOI: 10.1080 / 02188790802267423.
 • Джонс, Адел. 2009. "Окуу программасы жана Афганистандагы жарандык коом". Harvard Education Review. URL: http://www.hepgjournals.org/doi/pdf/10.17763/haer.79.1.l655m5m3n0220220.
 • Камгар, Джамел Рахман. 2002. Афганистандагы билим берүү тарыхы. Кабул: Maiwand Printing Company.
 • Кестер, Кевин. 2010. "Тынчтык үчүн билим берүү: мазмуну, формасы жана түзүмү: Жаштарды жарандык катышууга мобилизациялоо." Тынчтык жана Конфликттерди карап чыгуу. ULR http://www.review.upeace.org/pdf.cfm?articulo=101&ejemplar=19.
 • Койлу, Мустафа. 2014. “Тынчтыкка билим берүү: исламдык ыкма. Тынчтык билим журналы. Ondokuz Mayis университети. ULR: http://www.tandfonline.com.ezproxy.otago.ac.nz/doi/full/10.1080/1740020032000178302?scroll=top&needAccess=true&.
 • Криппендорф, Клаус. 2004. Мазмундук анализ: анын методикасына киришүү. 2nd ed. Лондон: SAGE.
 • Майринг, Филлипп. 2000. "Мазмунду сапаттуу анализдөө". Форум: Сапаттуу социалдык изилдөө. URL: http://doc.utwente.nl/89061/1/3529.pdf.
 • Надия, Хушам. 1394 (2015). Афганистан билим берүү социологиясы. Кабул: Wazha Publication.
 • Нойендорф, Кимберли А. 2002. Мазмунду талдоо боюнча колдонмо. Лондон: SAGE
 • Рирдон, Бетти А. 1988. Комплекстүү Тынчтык Билими: Дүйнөлүк Жоопкерчиликке Тарбиялоо. Мугалимдер колледжи, Колумбия университети Нью-Йорк жана Ландон
 • Саломон, Гавриэль, 2004. "Тынчтыкка тарбиялоо деген эмне?" Тынчтык билим журналы. ULR: http://www.tandfonline.com.ezproxy.otago.ac.nz/doi/pdf/10.1080/1740020032000178348?needAccess=true.
 • Саломон, Гавриэль жана Нево Барух. 2001. "Тынчтыкты орнотуудагы кыйынчылыктардагы дилеммалар". Палестина - Израиль Саясат, Экономика жана Маданият Журналы. ULR: http://search.proquest.com/docview/235701672?pq-origsite=gscholar.
 • Шульц, Теодор В. 2014. "Билим берүү менен капиталды түзүү". Саясий экономика журналы. Чикаго университети. URL: http://www.jstor.org/stable/1829945.
 • Смит, Алан, Мак Кэндлесс, Эрин , Полсон, Джулия жана Уитон, Венди. 2011. Тынчтыкты курууда билим берүүнүн ролу: Literature Review. Бириккен Улуттар Уюмунун Балдар Фонду, Нью-Йорк. ULR: http://www.unicef.org/education/files/EEPCT_Peacebuilding_LiteratureReview.pdf.
 • Стандиш, Катерина. 2016. "Тынчтыкты улуттук окуу программасынан издөө: Жаңы Зеландиядагы PECA Долбоору." Тынчтык билим журналы. ODI http://dx.doi.org/10.1080/17400201.2015.1100110.
 • Вебер, Роберт Филип. 1990. Сериялар: Коомдук илимдеги сандык колдонмолор. 2nd АКШ: SAGE.
 • 1996. ХХI кылымда билим берүү боюнча эл аралык комиссиянын ЮНЕСКОго отчету төрагалык кылды. ЮНЕСКОнун Басмасы. URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001095/109590eo.pdf.
 • 2016. Билим берүүнүн мониторингинин отчетунун кыскача мазмуну: Билим берүү аркылуу туруктуу тынчтыкты жана глобалдык жарандыкты түзүү. UNECO Publishing. URL: unesdoc.unesco.org/images/0024/002474/247430E.pdf

жазуулар

[1] Исламдык Жихади топтору же Мужахедин партиялары Афганистанда 1979-1992-жылдар аралыгында Ооганстанда исламды коргоо максатында Афганистандын Элдик Демократиялык партиясы менен биригип, согушкан Ооганстан топтору болгон.

[2] Мужахед жекелик, ал эми "мужахедин" ысымдын көптүк түрү.

[3] Бул окуу китебинин сабагы талкуунун суроолорун камтыган эки барактуу текстти камтыйт.

жакын

Кампанияга кошулуңуз жана бизге #Тынчтыкты жайылтууга жардам бериңиз!

Комментарий биринчи болуп

талкууну Каттоо ...