Жашыл Климат Фондусун Аскердик Чыгымдардын 10% гана толтура алат

Эгер биз климаттын өзгөрүшүн каржылагыбыз келсе, анда биринчи кезекте аскердик чыгымдарды багыттообуз керек.

Дүйнөлүк аскердик чыгымдардын 10% гана биз толтура алмакпыз жашыл климат фонду.  

Эгер биз климаттын өзгөрүшүн каржылагыбыз келсе, анда биринчи кезекте аскердик чыгымдарды багыттообуз керек. Биз муну сизсиз жасай албайбыз.

Эл аралык тынчтык бюросу алардын өнөктүгүндө сиздин колдоого муктаж! #DisarmForOurPlanet #COP21

Эгер биз климаттын өзгөрүшүн каржылагыбыз келсе, анда биринчи кезекте аскердик чыгымдарды багыттообуз керек.
Эгер биз климаттын өзгөрүшүн каржылагыбыз келсе, анда биринчи кезекте аскердик чыгымдарды багыттообуз керек.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Комментарий биринчи болуп

талкууну Каттоо ...