Хайбер-Пахтунхвадагы (Пакистан) тынчтык билимине карата жогорку орто мектептин окуу программасын баалоо

шилтеме: Амин, С. (2021). Хайбер Пахтунхвадагы Тынчтык билимине карата жогорку орто мектептин окуу программасын баалоо. (Басылма № 123-FSS/PHDEDU/F16) [Доктордук диссертация, Исламабад Эл аралык Ислам Университети]. Пакистан изилдөө репозиторий.

толук диссертацияны бул жерден жүктөп алыңыз

жалпылаган

Мектеп куррикулуму мектеп өспүрүмдөрүндө тынчтыктын концептуалдык түшүнүгүн бекемдөөдө маанилүү роль ойнойт. Өспүрүмдөрдүн тынчтыкка болгон көз карашын жогорулатуу үчүн мындан аркы стратегияларды киргизүү үчүн мектеп программасынын күчтүү жана алсыз жактарын баалоо маанилүү. Мектептин өспүрүмдөрүндө пайда болуп жаткан зордук-зомбулукка болгон мамилени эске алуу менен, тынчтык окууларына карата окуу планына карата мектеп программасына баа берүү учурдун талабы. Ошондуктан, Пакистандын Хайбер-Пахтунхва провинциясында түзүлгөн тынчтык кырдаалын эске алуу менен, мектеп окуучуларынын тынчтыкты концептуалдык түшүнүүсүнө карата мектеп программасынын салымдарын тез арада баалоо зарыл (Mahmood, 2010). Бул максатта, ошондой эле өспүрүмдөрдүн тынчтыкты орнотуу үчүн мындан аркы муктаждыктарын жана көйгөйлөрүн изилдөө үчүн мектеп программасына баа берүү маанилүү (Хамид, 2011). Ошондуктан изилдөөчү бул изилдөөнү жүргүзүүнү чечти. Көптөгөн изилдөөлөр «Тынчтыкка билим берүүнүн интегралдык моделин» сунуштайт, мектеп программасын тынчтык билимине карата баалоо үчүн. Тынчтык боюнча билим берүүнүн интегралдык модели мектеп программасындагы тынчтык окууларына баа берүү үчүн маанилүү деген жыйынтыкка келген. Ошондуктан, изилдөөчү тынчтыктын интегралдык моделинин жарыгында изилдөө максаттарына жооп берүүнү чечти. Бул изилдөөнүн максаты Хайбер-Пахтунхвадагы тынчтык билимине карата жогорку орто мектептин окуу программасын баалоо болгон. Изилдөөнүн максаттары: 2006-жылдагы жогорку орто мектеп деңгээлиндеги окуу планын жана үч предметтин (англис, урду жана ислам таануу) окуу китептерин тынчтык билим берүүнүн интегралдык моделине карата талдоо, жогорку орто мектеп деңгээлиндеги окуу программасына карата баа берүү. тынчтык билим берүүнүн интегралдык моделинин «өзү менен тынчтык» компонентине, тынчтык билим берүүнүн интегралдык моделинин «башка менен тынчтык» компонентине карата жогорку орто мектептин окуу программасын талдоо, жогорку орто мектептин окуу программасын урматтоо менен баалоо. Тынчтыкка билим берүүнүн интегралдык моделинин "жаратылыш менен тынчтык" компонентине жана тынчтыкка билим берүүнүн интегралдык моделине карата жогорку орто мектеп деңгээлиндеги окуу планына карата кызыкдар тараптардын пикирлерин карап чыгуу. Бул изилдөөдө параллелдүү триангуляция дизайны колдонулган. Үч предметтин (англис, урду жана ислам таануу) негизги окуу программалары жана окуу китептери, мугалимдер жана окуу планынын эксперттери бул изилдөөнүн негизги бөлүгүн түзгөн. Булар негизги темалар болуп саналат жана Пакистан коомундагы ар кандай өлчөмдөгү социалдык, тынчтык жана чыр-чатактар ​​маселелерине багытталган. Ошондуктан, изилдөөчү бул изилдөөдө ушул предметтерди тандап алууну чечти. Бул изилдөөдө изилдөө куралы катары анкета жана мазмундук критикалык дискурс анализи колдонулган. Сандык маалыматтар SPSS жардамы менен талданса, сапаттык маалыматтар критикалык дискурс анализинин жардамы менен талданган. Статистикалык инструмент катары пайыз, жыштык, орточо балл, стандарттык четтөө жана хи-квадрат колдонулган. Изилдөө андан ары Тынчтыкка билим берүү программасынын мектептерде тынчтык орнотуучу чөйрөлөр үчүн узак мөөнөттүү жана кыска мөөнөттүү максаттары окуунун натыйжаларын жеңилдетүү үчүн башынан эле ачык-айкын болушун сунуштайт. Анын үстүнө өкмөт Билим берүү министрлиги аркылуу мектептерде тынчтык орнотуу маданиятын баалоо механизмин түзүшү керек.

 

 

жакын

Кампанияга кошулуңуз жана бизге #Тынчтыкты жайылтууга жардам бериңиз!

Комментарий биринчи болуп

талкууну Каттоо ...