COVID-19: коопсуздукту кайрадан карап чыгууга кез келди

Сатиш Ачариянын мультфильми.

Эми биз аскерлештирилген коопсуздук тутумдары адамдын коопсуздугун камсыз кыла албай тургандыгын жана камсыз кыла албай тургандыгын билебизби? Акыры биз сунушталган альтернативалардын бардыгын олуттуу жана системалуу түрдө карап чыгабызбы? Тынчтык мугалимдери бул кризис биз ойлогон альтернативдүү коопсуздук тутумдарын изилдөө мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланышабы?

Сатиш Ачариянын мультфильми.

1 Comment

талкууну Каттоо ...