изилдөө

(Пост) конфликт коомдорунда тарыхый билим жана элдешүү

Джейми Виздин бул эссеси (пост) конфликт контексттеринде жамааттык эс тутумду жана топтор аралык мамилелерди калыптандырууда тарых билиминин ролун карайт. Тарых боюнча билим берүү мурунку зомбулук жөнүндөгү баяндардын конфликттик билим берүү шарттарында кандайча курулганына жана конструкциялануусуна көңүл буруу менен, тынчтыкты тарбиялоо менен кесилишет. [окууну улантуу…]

изилдөө

Түрмөнүн түтүгүнө мектеп ким көбүрөөк таасир этет?

Педагогдор мектептен түрмөгө түтүктү кантип токтотушу мүмкүн? Биринчи кадам мектеп дисциплинасына альтернативдүү мамилени карап жатат. Америка Университетинин Билим берүү саясаты жана Лидерлик боюнча докторантура программасы кыскача көрсөтмө жана инфографиканы андан ары үйрөнүү үчүн иштеп чыккан. [окууну улантуу…]

изилдөө

Руанда орто мектептеринде тынчтык билим берүү: карама -каршы келген билдирүүлөр менен күрөшүү

Бул изилдөө, аны ишке ашыруу учурунда, окуу программасынын тынчтык мазмуну мазмундун өзү, аны ишке ашыруучулар жана ал өнүгүшү керек болгон чөйрө менен байланышкан кыйынчылыктарга кантип туш болгонун изилдейт. [окууну улантуу…]

окуу

Жаңы басылма: Тынчтык жана адам укуктары үчүн билим берүү

Жаңы "Тынчтыкка жана Адам Укуктарына Билим Берүү" китеби студенттерге жана мугалимдерге тынчтыкты жана адам укуктары боюнча билимди ар кандай глобалдык сайттарда ишке ашыруунун кыйынчылыктары жана мүмкүнчүлүктөрү менен тааныштырат. [окууну улантуу…]

изилдөө

Непалда тынчтык билим берүү демилгеси: "ар түрдүүлүктү белгилөө" баалуулугун калыбына келтирүү

Радж Кумар Дхунгананын бул изилдөөсүндө Непалдын тарыхый билим берүү тутуму бир маданияттуу билим берүүдөн көп маданияттуу тынчтык билим берүү ыкмасына өткөндүгү каралат. [окууну улантуу…]

басылмалар

Жүрөктөрдү жана Акылдарды куралсыздандыруу

Джордж Э. Гриенер, Пьер Томпсон жана Элизабет Вайнберг хибакушанын кош ролун изилдеп, кээ бирлери өзөктүк куралдарды толугу менен жок кылууну жакташса, калгандары өз өмүрлөрүн жүрөктөр менен акылдарды өзгөртүү аракетине аз жумшашты. Ошентип, хибакушанын мурасын алардын өзөктүк доордогу лидерлигинин эки көрүнүшүн тең изилдөө менен толук баалоого болот. [окууну улантуу…]

изилдөө

Тынчтыкка билим берүү үчүн мугалимдердин кесиптик деңгээлин жогорулатуу (вебинар отчету)

Австриядагы Инсбрук университетинин Тынчтык жана конфликттерди изилдөө бөлүмү 17-жылдын 2021-мартында “Заманбап тынчтыкты изилдөө иш-аракеттеринин учурдагы тенденциялары” симпозиумун өткөрдү. Тынчтыкты изилдөөчүлөрдүн алтысы тынчтыкты изилдөө жаатындагы учурдагы тенденциялар жана бул жааттагы көйгөйлөр боюнча тажрыйбалары менен бөлүшүштү. [окууну улантуу…]