Китепке сереп: "Билим берүүнүн өнүгүшү: 3-том" Магнус Хавелсруд

Магнус Хавелсруд, "Билим берүүнүн өнүгүшү: 3-том"
Осло: Арена, 2020

amazon.com аркылуу сатып алууга болот

Киришүү / Китепке сереп

Бул тынчтык билим берүү китебинде - "өнүгүүлөр" көптүк түрүндө - шведдик коомдук илимпоз Гуннар Мырдалдын илхамы менен 60-жылдардагы экономикада үстөмдүк кылган ойду сындаганда - өнүгүүнү коомдогу баалуулук сапаттарынын жогорулаган кыймылы катары мүнөздөгөн жана дүйнөдө. Бул китеп тынчтыкты баалуулук деп эсептейт. Йохан Галтунгдун акыркы теориясына ылайык, тынчтык тең салмактуулуктун жана эмпатиянын жогорулашы менен, ошондой эле мурунку жана азыркы травмаларды айыгуу процесстери аркылуу күч колдонулуп, чыр-чатаксыз трансформация менен курулат. Бул тынчтык сапаттарын күнүмдүк жашоодон дүйнөлүк деңгээлге чейин, бардык жерлерде изилдөөгө болот. Төмөндөн билим берүү энергиясы жана жогортон саясий энергия маданияттар менен структуралар ортосундагы күчтүү карама-каршылыктардын контекстинде дагы гармонияны издейт деп ырасташат. Бул динамизм көйгөйлүү контексттик шарттарды сындоодо жана аларга каршы күрөшүүдө, ошондой эле ал шарттарды кантип өзгөртүүгө боло тургандыгы жөнүндө конструктивдүү идеяларда жана пландарда чагылдырылышы мүмкүн. Билим берүүнүн маданий үнү саясий актуалдуулукка байланыштуу, көйгөйлүү, кээде зомбулукка негизделген контексттик шарттарды өзгөртүү зарылдыгын билдирет. Ушундай жагдайлар өкүм сүргөн учурда, педагогикалык иш-аракет абал-кво шартына ылайыкташып, же каршылык көрсөтүшү мүмкүн. Эгерде мындай каршылык көрсөтүү формалдуу билим берүү чөйрөсүндө мүмкүн болбосо, анда расмий эмес жана / же расмий эмес билим берүүдө ар дайым (ар кандай деңгээлдеги кыйынчылыктарга жана коркунучтарга) мүмкүн.

1-бөлүктө, тынчтыкты өрчүтүүгө багытталган билим берүү - бул дисциплиналык чоңдуктун темасы. Анын курамында диаддык мамилелерден (ал тургай, ички тынчтыктан) глобалдык деңгээлдеги көпчүлүк структураларга чейин камтылган. Микро маданий сапаттар глобалдык структуралардагы сапаттарга жооп берет жана алардын мамилелери тынчтыктын өнүгүшүн жаратууда чечүүчү роль ойнойт - жеке адамдардан улуттук мамлекеттерге жана глобалдык корпорацияларга, ошондой эле каалаган деңгээлдеги уюмдарга чейин. 1-3 бөлүмдөр тынчтыкка карай өнүгүүнүн билим берүүсүнүн теориялык перспективаларын тааныштырат, анда анын маңызынын татаалдыгы эмнени туура мазмун деп эсептөөгө гана эмес, мазмунунун ар кандай байланыш формаларына жана ар башка контексттик шарттарга кандай тиешеси бар деген суроону жаратат. Мазмундар, формалар жана контексттик шарттар ортосундагы диалектикалык мамилелер трансдисциплиналык методологияда өзөктүү орунду ээлейт - эмбриондук тамырлар Түштүк Африка апартеидине каршы күрөштө мисал келтирилген тынчтык билим берүү демилгелеринде, Неаполдо жана Номурада өмүр бою көчө балдары арасында Борреллинин коомдук иши. Япониядан келип чыккан интегралдык билим берүү (4-бөлүм).

2-бөлүктө, микро жана макро мамилелерди түшүнүү, алардын тынчтыкка карай өнүгүүсүнө катышуу үчүн, адамдардын жашоо дүйнөсүндө тамырлашкан көптөгөн гносеологияны урматтоону талап кылат деп ырасташат. Түштүк Африканын жаш авторлору тарабынан жазылган романдарда чагылдырылган жашоо дүйнөсү апартеидден демократияга өтүүдө адамдардын бири-бири менен кандайча байланышы бар экендигинин мисалы болуп саналат (5 жана 6-бөлүмдөр). 7-бөлүмдө мурунку империялардан мураска калган учурдагы конституциялык эрежелердин тамыры чагылдырылып, 8-бөлүмдө коомдук илим дагы деле болсо күч менен билимди түшүнүүдө көп парадигматикалык чыңалуу менен мүнөздөлөт.

3-бөлүктө билим берүү саясаты жана методикасы жөнүндө сөз болот. 9-бөлүмдө Латын Америкасынын шарттарында катышуу, демократия жана зомбулуксуз жарандык каршылык көрсөтүү үчүн билим берүү саясатын иштеп чыгуу негиздери келтирилген. 10-бөлүмдө ЭКӨУ тарабынан жүргүзүлгөн билим берүүдөгү трансулуттук жана неолибералисттик саясатты иштеп чыгуу маселелери талкууланат жана акыркы бөлүмдө Йохан Галтунгдун тынчтык теориясын эске алуу менен тынчтыкты үйрөтүү методикасы кайрадан каралат.

amazon.com аркылуу сатып алууга болот

Book Review

Howard Richards тарабынан

Норвегиянын Илим жана Технология Университетинин билим берүү социологу, профессор Магнус Хавелсруд тынчтык үчүн билим берүү жөнүндө дил баяндарынын дагы бир алмаштырылгыс көлөмүн түздү. Алар он бир жашта. 1-бөлүм, Тынчтык билимин кайра карап чыгуу; 2-глава, Адам укуктары боюнча практиканы үйрөнүү; 3-бөлүм, Тынчтык педагогикасын талдоо; 4-бөлүм, Тынчтыкты тарбиялоодо дисциплиналык анализдин үч тамыры; 5-Глава, Академия, Өнүгүү жана Заманбаптык "Башка"; 6-глава, Тынчтыкты тарбиялоодогу контексттик өзгөчөлүк; 7-бөлүм, Повесттерден контексттик шарттар жөнүндө билүү; 8-бөлүм, Көп парадигматикалык илимдеги күч жана билим; 9-глава, Зордук-зомбулуксуз көз караш менен катышуу, демократия жана жарандык каршылык көрсөтүү үчүн билим берүү саясатын иштеп чыгуунун комплекстүү программасы: Латын Америкасынын иши; 10-глава, Чындыкка каршы тынчтык билим берүү; 11-глава, Тынчтыкты үйрөнүү методологиясын карап чыгуу.

Аргентинанын Розарио Улуттук Университетинен Алисия Кабезудо 1 жана 9-бөлүмдөрдүн авторлошу, Тромсо университетинин Одбьерн Стенберг 3-бөлүмдүн автору.

Китептин бөлүмдөрү жана чындыгында анын авторунун өмүрү бир гана суроону тымызын улантууда: Адамдар жана тарбиячы катары биздин иш-аракеттерибиздин төмөндөгүдөй мааниге ээ экендигине ишенүү үчүн эмне кылсак болот? биз каалаган натыйжалар? Биз ниет кылган жыйынтыктар Тынчтык деп аталат. Тынчтык адегенде Йохан Галтунгдун артынан эмпатия, теңдик, чыр-чатактардын өзгөрүлүшү жана травмалардын айыгышы деп мүнөздөлөт. Бирок бул алгачкы гана көрүнүш. Ушул төрт түркүктүн маанисин толтуруу жана аларды башка көз караштар менен толуктоо жүрүп жатат.

Билим берүү кантип көбүрөөк тынчтыкты көздөй көтөрүлүп, демилгени көтөрө алат деген суроого жооп берүү керек. Негизги теориялык негиз Пьер Бурдиеден келип чыккан: Объективдүү социалдык дүйнө убакыттын өтүшү менен адамдардын субъективдүү мүнөздөрүнө (habitus) шайкештик издөөгө умтулат. Ушул ой жүгүртүүсүнөн кийин, биринчи бөлүмдө бардык бөлүмдөргө ылайыктуу деп жарыяланган алдын-ала түшүнүк: төмөндөн билим берүү энергиясы жана жогортон келген саясий энергия убакыттын өтүшү менен бири-бирине шайкештик издешет. Билим берүү өзгөрүүлөргө түрткү боло алат.

Башкача айтылбаса, маданият менен структуранын ортосундагы карама-каршылык, эгерде биринчисинин жазуусу экинчисинин сүрөттөмөсүндөй болбосо, уланат. Галтунгдан кийин дагы, тынчтык билим берүү үч тараптуу катары каралышы мүмкүн. Биринчиден, бул дүйнөнү кандай болсо ошондой түшүнүү. Экинчиден, келечектеги келечек жөнүндө. Үчүнчүдөн, бул келечекке ылайыкташтырылып, аны болушу керек болгон нерсеге дал келтирүү керек.

Дүйнөнү түшүнүү же "окуу" методологиясында Хавелсруд жана анын авторлору Паулу Фрейренин кодификациялоо жана коддон ажыратуу ыкмасынан көп нерсени үйрөнүшөт. Хабермас менен Фрейрдин өзүн кайталап, алар адеп-ахлактык билим алуу үчүн окуучулардын субъективдүү жашоо дүйнөсүн чечүүчү мааниге ээ деп эсептешет, же Фрейра терминологиясы боюнча, абийирдештирүү. Хааелсруд айрыкча зордук-зомбулук шарттарында, ырайымсыз диктатуранын тушунда жашаган жана авторитардык режимдер мектептерде тынчтыкты тарбиялоону мүмкүн эмес кылып, расмий эмес окуу жайлары менен чектелген адамдардын жашоосун "окууга" өзгөчө кызыгат. Бирок, мисалы, Алисия Кабезудо менен биргелешип жазган билим берүү саясатына арналган 9-бөлүм, демократиянын сакталышы жана гүлдөп-өсүшү студенттер келген билимдин натыйжаларынан көз каранды экендигин түшүнгөн демократиялык өкмөттөргө карата колдонулат, Хавелсруддун сөзүндө “адам укуктарын коргоочулар. ” Тынчтык билим берүү адам укуктары боюнча билим берүү жана демократия жана мыйзамдын үстөмдүгү боюнча билим менен айкалышат.

Маанилүү практикалык сабак - бул талкууга катышууну жана чогуу ой жүгүртүүнү үйрөнүү, келип чыгышы мүмкүн жана мүмкүн болбогон тыянактардан маанилүү. Мисалы, мен АКШнын кызыл штатындагы айылдык округдун орто мектебинин мугалими болсом, анда окуучуларым акылга сыярлык талкууга катышып, бири-бирине кошкон салымын сыйлаганды үйрөнгөнү маанилүү болмок. Байден Трамптан көп добуш алгандыгын моюнга алуу.

Келечекти алдын-ала көрүү үчүн, коомдук педагогика жана илимдин философиясында жана методологиясында көптөгөн маселелер талкууланып, тынчтык мугалимдери жана аларды даярдай турган университеттик программалар талап кылынат. Бул колонизаторлуктун оозун баскан үндөрдү тосуп алууну талап кылат. Бирок, тынчтыкка негизделген билим ар кандай парадигмаларды жана ар кандай көз караштарды камтыса дагы, эч нерсе алдын-ала болжолдонбогондой эмес. Эгерде азыркы учурда үстөмдүк кылып жаткан макро структуралар өзгөрбөсө, анда адамдар жашаган жерин жашоого жараксыз абалга келтириши мүмкүн. Бул китепте бул өзгөчө маселе талкууланбаганы менен, адамзаттын алдында турган башка негизги маселелерди класстан тышкары четке чыгарган тынчтык билиминин жоктугу экологиялык кырсыкты жараткан коомдук күчтөрдүн сын-пикирин четке кагат деп болжолдонот. Ошо сыяктуу эле, микро деңгээлдеги тынчтык билим берүү практикасы бирдей катышуу демократиясы убакыттын өтүшү менен адамзаттын эко-суицидге карай жүрүшүн эркин талкуулап, акыл-эстүүлүк менен кайтарып, тең укуктуу, эркин жана бир туугандык макро түзүмдөрдү пайда кылат. (мисалы, 155-бет)

Келечекти окшош нерсеге окшоштуруп, келечекти өзгөртүүгө умтулуу тынчтыкты тарбиялоону нормативдик талаага айлантат. Тынчтык - бул идеал. Тынчтыкты үйрөтүү - бул идеалды үйрөтүү.

Өз кезегинде Бетти Рердондон цитата келтирген Хавелсруддун сөзү боюнча, “Тынчтыкка тарбиялоо бул идеялар менен эксперимент гана эмес, өзүн жана дүйнөнү өзгөртүү үчүн иш-аракет жасоону көздөйт. Бул "... бизди дүйнөлүк жарандар катары иштөөгө жана аны түзгөн коомдук структураларды жана ой жүгүртүүлөрдү өзгөртүп, адамдын азыркы абалын өзгөртүүгө мүмкүндүк берген анык планеталык аң-сезимдин өнүгүшүнө көмөктөшүү" дегенди билдирет. (185-бет, Бетти Рирдондон цитата келтирип, Комплекстүү Тынчтык Билими: Дүйнөлүк Жоопкерчиликке Билим берүү. Нью-Йорк: Мугалимдер Колледжинин Басмасы, 1988. х. б.)

Лимаче, Чили 1-февраль, 2021-жыл
Ховард Ричардс

Кампанияга кошулуңуз жана бизге #Тынчтыкты жайылтууга жардам бериңиз!
Сураныч, мага электрондук каттарды жөнөтүңүз:

Комментарий калтыруу

Сиздин электрондук почтанын дареги жарыяланбайт. Милдеттүү талаалар белгиленген *

Жылдыруу үчүн Top