"Аргентина: Мугалимдер комплекстүү экологиялык билим берүү боюнча улуттук стратегияны жетектейт."

(СҮРӨТТӨ: International Education)

Экологиялык билим берүү, Латын Америкасынын экологиялык ой парадигмасына негизделген, жамааттын билимин талкуулоого мүмкүндүк берет, ошону менен анын үнүн, траекториясын, күтүүлөрүн, тажрыйбаларын, талаптарын, тынчсызданууларын жана сунуштарын калыбына келтирип, аймакта экологиялык чыр -чатактарды баса белгилейт. , табигый тажрыйбаларды күн сайын жок кылуу, диалогду түзүү жана ар кандай дисциплинардык билимдерди байланыштырып, биздин практиканы кайра ойлонуу жана өзгөртүү үчүн.

(Репортер: International Education. 3 -июнь, 2021 -жыл)

менен: Graciela Mandolini

Биз ар кандай өзгөчө кырдаалдар дайыма ойнолуп турган тарыхый убакта жашап жатабыз: айлана -чөйрө, климат, энергетика, ден соолук, экономикалык… Мунун баары көптөгөн авторлор аныктаган нерсеге жакындашат. цивилизация кризиси. Айлана -чөйрөнү коргоо күн тартиби темпти орнотуп жатат жана экологиялык конфликттер болуп көрбөгөндөй ылдамдык жана туруктуулук менен пайда болуп, мектептин шарттарына кирди.

Эгерде биз билим берүүнү биротоло курулуп жаткан процесс катары түшүнсөк, анда Аргентинанын мугалимдери экологиялык билим берүү боюнча кээ бир маанилүү иш -чараларды аткарып жатат деп айта алабыз. Буларга окуу пландарына кийлигишүү, ошондой эле окутуу-үйрөтүү сунуштарынын бир бөлүгү катары туруктуу өнүгүү үчүн экологиялык ченемдерди киргизүүгө багытталган долбоорлор жана программалар кирет.

Мугалимдер жана профсоюздук даярдоо мектеби

25 жыл бою Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina(CTERA) [Аргентина Республикасынын Билим берүү кызматкерлеринин Конфедерациясы] Экологиялык билим берүү боюнча мугалимдерди даярдоо процесстерин түздү: туруктуу өнүктүрүү үчүн экологиялык билим берүү боюнча аспирантура курстары жана адистиктери, мамлекеттик университеттер менен кызматташтыкта, мугалимдер менен бетме-бет жолугушуулар, орто мектептердин окуучулары жана мугалимдери үчүн экологиялык билим берүү боюнча долбоорлор, программалар жана иш -чаралар ... практикалык, эс алуу жана окуу иш -чаралары уюштурулду, мисалы, бак тигүү, компост кылуу иштери ж.

Профсоюз билим берүү жана көндүмдөрдү өнүктүрүү боюнча диалогго көмөктөшүү үчүн билимдерди куруу үчүн мейкиндиктерди түзүүгө багытталган долбоор менен иштеди, мугалимдердин формалдуу билим берүү системасынын бардык деңгээлдеринде жана ыкмаларында консолидациясын бекемдеп, экологиялык билим берүүнү туруктуулук үчүн жайылтуу үчүн. иштеп чыгуу.

Бул маселе биздин уюмдун “Марина Вилтэ” Мугалимдер жана Биримдик Окутуу Мектеби тарабынан уюштурулган окутуу ишмердүүлүгүнүн негизги таянычтарынын бири болуп калды.

Башында, 1990 -жылдардын аягында, CTERA туруктуу өнүгүү үчүн экологиялык билим берүү боюнча атайын адистештирүү курсуна окутуу сунушун даярдаган, мамлекеттик университет менен биргеликте улуттук деңгээлде лекцияларды сунуштаган. Окуу мейкиндигинде экологиялык билим берүү боюнча 4,000ден ашуун мугалим адистешкен.

Пандемия жана экологиялык билим берүү

2020 -жылы, биз обочолонуу жана кийинчерээк социалдык алыстоо стадияларынан өтүп, пандемия менен күрөшүп жатып, бизге таасир эткен маселе боюнча ар кандай теорияларды жана түшүнүктөрдү карап чыгуу үчүн маршруттарды жана жолдорду үйрөтүүнүн негизинде педагогикалык сунуш иштелип чыккан.

Биринчиден, бул үчүн иштелип чыккан механизмдер аркылуу, CTERAнын Билим Катчылыгы жана ар кандай баштапкы уюмдар өз алдынча жардам методологиясын колдонуу менен окутуу мүмкүнчүлүктөрүн сунушташты, ошондуктан мугалимдер бул окууга чакыруу жана өмүр бою билим алуу үчүн мүмкүнчүлүк экенин сезишти. окутуу иштеринин ашыкча жүгүн жаратышы мүмкүн болгон талаптарга жооп берүү. Бул окутуу форматтары жеке кызыкчылыктарга жана мотивацияларга негизделген жана өзүн өзү жөнгө салуучу тартипте билим берүү практикасы жөнүндө ой жүгүртүүгө мүмкүндүк берди.

Экинчиден, INFoD (Улуттук мугалимдерди даярдоо институту) менен макулдашуу боюнча, CTERA репетитордук курсту түзүүгө карай жылып, сунушту андан ары өнүктүрдү.

Эки учурда тең, Мугалимдерди даярдоо программасынын көйгөйлөрүнө алып келген конкреттүү шарттарды эске алуу зарыл деп табылды, андагы кырдаалдарга жана анализделген жагдайларга, тенденциялардын татаалдыгына жана маани, кийлигишүү, изилдөө, аутрич жана трансценденттин практикасына, келип чыгуучу жамааттар менен өз ара аракеттенүүгө мүмкүндүк берет.

Пино Соланас мыйзамы айлана -чөйрөнү түзүүчү жана өз ара аракеттенүүчү бардык элементтердин өз ара көз карандылыгын камтыйт; биологиялык ар түрдүүлүктү урматтоо жана баалоо; капитал; маданий көп түрдүүлүктү таануу; биздин табигый жана маданий мурастарыбызга кам көрүү жана дени сак айлана -чөйрөгө болгон укукту колдонуу.

Пино Соланас мыйзамы

Жакында Аргентинанын улуттук конгресси экологиялык билим берүүнүн улуттук мыйзамын жактырды. Аргентиналык кинорежиссер Пино Соланастын урматына аталган бул мыйзам өлкөдөгү бардык билим берүү мекемелери үчүн "туруктуу, кесилиштүү жана комплекстүү" улуттук мамлекеттик саясатты сунуштайт. Бул чөйрөнү түзүүчү жана өз ара аракеттенүүчү бардык элементтердин өз ара көз карандылыгын камтыйт; биологиялык ар түрдүүлүктү урматтоо жана баалоо; капитал; маданий көп түрдүүлүктү таануу; биздин табигый жана маданий мурастарыбызга кам көрүү жана дени сак айлана -чөйрөгө болгон укукту колдонуу.

Мыйзам ар тараптуу экологиялык билим берүүнүн Улуттук стратегиясын түзүүнү сунуштайт. Бул Юрисдикция стратегиясын түзүүгө жана өнүктүрүүгө көмөктөшөт жана муундар аралык экологиялык милдеттенме маселесин көтөрөт. Ал ошондой эле билим берүү күн тартибинде институттарды жакшыртуу боюнча иш -чаралардын аткарылышын камсыздайт. Ал кандайдыр бир билим берүү сунушу жаштарды жана балдарды тарбиялоого негизделиши керектигин тастыктайт. Бул долбоор жарандардын туруктуулугуна катышуу парадигмасын бекемдеген мамлекеттик саясатты так аныктайт.

Экологиялык билим берүү, өмүр бою тарбиялоо

Биз ишке ашырган экологиялык билим берүү боюнча ар кандай сунуштар, долбоорлор же программалар, эч кандай шек жок, тарых менен, траекториялар менен, институционалдык долбоорлор менен, кызыкдар тараптар менен, жергиликтүү жана регионалдык божомолдор менен өз ара байланышта болууга тийиш деп ойлойбуз жана бул аны уникалдуу кылат.

Экологиялык билим берүү, Латын Америкасынын экологиялык ой парадигмасына негизделген, жамааттын билимин талкуулоого мүмкүндүк берет, ошону менен анын үнүн, траекториясын, күтүүлөрүн, тажрыйбаларын, талаптарын, тынчсызданууларын жана сунуштарын калыбына келтирип, аймакта экологиялык чыр -чатактарды баса белгилейт. , табигый тажрыйбаларды күн сайын жок кылуу, диалогду түзүү жана ар кандай дисциплинардык билимдерди байланыштырып, биздин практиканы кайра ойлонуу жана өзгөртүү үчүн.

CTERA туруктуу өнүгүү үчүн Экологиялык билимди экологиялык критерийлерди белгилөө, экологиялык конфликттер жөнүндө маалымдуулукту жогорулатуу, экологиялык татаалдыкты түшүнүү, чыгармачылык, таң калыштуу, эмпатия катары көрөт; ал өз ара байланышта ойлонууну билдирет; сен жашагандай үйрөн жана жашоодон үйрөн.

Бул методикалык иш менен айкалышкан жана интеграцияланган концептуалдык сунуш. Мына ошондуктан биз мазмунду кантип жеткиликтүү кылышыбыз, иштин динамикасын жана сунуштарын берүүбүз жана катышууга үндөөбүз абдан маанилүү. Буга төмөнкүлөр кирет:

  • Сезимдерибизди, эмоцияларыбызды жана сезимдерибизди, акыл-эсибиздеги ойлорду билдирүүгө мүмкүнчүлүк берген эс алуу иш-чаралары
  • Иденттүүлүк көркөм жана креативдүү түрдө чагылдырылган сунуштарды иштеп чыгууга мүмкүндүк берген аракеттер.
  • Жер энебиздин балдары катары өзүбүздү таанып, жаратылыш менен кайра байланышуу керектигин көрсөтүп, пайда болгон ата-бабалардын аземдери.
  • Дарак отургузуу, компост кылуу, кайра иштетүү, материалдарды калыбына келтирүү, кемпинг иштери ж.

Бизге таасир эткен жана чакырык кылган маселелерди, көйгөйлөрдү жана конфликттерди чечүү үчүн экологиялык билим берүү кызматкерлери катары колдоно турган дидактикалык стратегиялар үзгүлтүксүз курулууда. Бул процессте маданиятты жана жаратылышты камсыздоо үчүн көп изденүүлөр жүргүзүлөт, мугалимдер, окуучулар, мектептер жана коомчулук бири -бирине колдоо көрсөтүшөт, реалдуулукка берилген чыгармачылык процесстерди жаратышат, экологияга негизделген коомду түзүүгө багытталган окутуу - окуу процесстеринин курулушуна көмөктөшүшөт, социалдык жана, албетте, окуу адилеттүүлүгү.

Комментарий биринчи болуп

талкууну Каттоо ...