Адамзат үчүн шашылыш билдирүү - жумушчу аарыдан

«Зордук-зомбулуксуздук – бул өзүнчөлүк сезимдерин мамилелерге айландырганда, ичтен келген күч. Аарыларды сүйгөн коомго."

(Репостирленген Метта Зомбулуксуз Борбор, 2-август, 2021-жыл)

менен: Metta борборунун командасы

Климаттын бузулушу адам себептүү жана, кээ бирөөлөр үчүн муну моюнга алуу кыйын болсо да, биз үмүттүү мамиле жасай алабыз: эгерде биз ага себепкер болсок, анда биз бул боюнча бир нерсе кылабыз. Анда биздин жолубузга эмне тоскоол болуп жатат? Митинг жетиштүү болобу? Сиздин жаныңыздагы уюкта иштеген жумушчу аары Базздын татаал объективинен биз ички көз карашка жана сейрек угулган үндүн үнү менен таанышабыз — бул биздин дилеммабызды кантип чечүү керектиги жана зордук-зомбулуксуздук кандай болушу керектиги жөнүндө Жер Эне жана анын жандыктарынан түшүнүктөрдү сунуштайт. чечуучу роль ойнойт. Мартин Лютер Кинг атактуу айткандай, биздин заман “зордук-зомбулуксуз же жок болгон” мезгил. Анда кайсынысын тандайбыз?

Бул кыска анимация (көркөм чыгарма жана анимация менен Анабелла Мейжер жана Тим Витте) зордук-зомбулуксуздук жана климаттын бузулушуна дуушар болгон кыйынчылыктардын тегерегинде талкууларды жүргүзүү үчүн 12-18 жашты эске алуу менен түзүлгөн.

Транскрипт бул жерде жеткиликтүү.

Сабак планы Metta борбору тарабынан

Биз баарыбыз биргебиз: Чыныгы жашоо StCreative Climate Action шыктандыруу үчүн, Метта борбору үчүн Rivera Sun тарабынан

жакын
Кампанияга кошулуңуз жана бизге #Тынчтыкты жайылтууга жардам бериңиз!
Сураныч, мага электрондук каттарды жөнөтүңүз:

талкууну Каттоо ...

Жылдыруу үчүн Top