AHDR Билим берүү долбоорунун кызматкерин издейт - History Education (Кипр)

Жумуш ачуу: Билим берүү долбоорунун кызматкери – тарых билими (күндүзгү кызмат орду)
Organization:  Тарыхый Диалог жана Изилдөө Ассоциациясы (AHDR)
жайгашкан жери: Кипр
Документтерди кабыл алуунун акыркы күнү: Кызыккан талапкерлер резюмесин жана тиешелүү документтерди тапшырышы керек тарабынан кызыгуу каты 10 November 2021.

Көбүрөөк маалымат алуу жана колдонуу үчүн бул жерди бас 

маалымат

Тарыхый диалог жана изилдөөлөр ассоциациясы (AHDR) 2003-жылы Никосияда түзүлгөн уникалдуу көп жамааттуу, коммерциялык эмес, өкмөттүк эмес уюм. окуу түшүнүүнү жана критикалык ой жүгүртүүнү өркүндөтүүнүн каражаты болуп эсептелет жана демократиянын жана тынчтык маданиятынын ажырагыс бөлүгү катары кабыл алынат. Ушул максатта, AHDR ар түрдүүлүктү урматтоого жана идеялардын диалогуна негизделген ар кандай жөндөмдөгү жана ар бир этникалык, диний, маданий жана социалдык тектеги инсандар үчүн окуу мүмкүнчүлүктөрүнө жетүү мүмкүнчүлүгүн камсыздайт. АХДР түзүлгөндөн бери формалдуу жана формалдуу эмес шарттарда тынчтык билимин жайылтуу аркылуу өзүнүн миссиясын кеңейтти жана учурда аралдын бардык жамааттарынан мектеп окуучуларын, жаштарды жана мугалимдерди бириктирип жатат; бул контекстте АХДР Бириккен Улуттардын Уюмунун Генеральный секретарынын жана эл аралык уюмдардын Кипрдин келечек муундарынын ортосундагы байланышты жана кызматташтыкты енуктуруудегу ролу учун алкыш алды.

AHDRдин тарых билими боюнча ишинин негизи: AHDR миссиясы тарыхты окутуу боюнча жемиштүү диалогду жана изилдөөлөрдү коргоо жана өнүктүрүү жана ошону менен тынчтыкты, туруктуулукту жана демократияны чыңдоо болуп саналат. Ушундайча, көп көз караш жана критикалык ой жүгүртүү AHDR ишинин эки негизги компонентин түзөт. Бул алкакта АХДРдин тарых билими боюнча иши изилдөөгө жана окутууга багытталган. AHDR түзүлгөндөн бери күч-аракети педагогдорго, тарыхчыларга, студенттерге жана изилдөөчүлөргө конфликттик жана жаңжалдан кийинки чөйрөлөрдө тарыхты окутуунун татаалдыктарын чечүүгө жакшыраак жабдылган мүмкүнчүлүктөрдү берүүгө багытталган. Бул контекстте биздин тарых жана тарых билим берүү иш-чараларыбыз төмөнкүлөргө багытталган:

 • Кипрдин тарыхы, коомдук жана маданий тарых жана тарыхты окутуунун методикасы боюнча би-коммуналдык жана моно-коммуналдык мугалимдерди даярдоо семинарлары;
 • Кошумча окуу материалдарын жана ага байланыштуу окууларды даярдоо;
 • Илимий-изилдөө иш-чараларын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу жана изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын жайылтуу;
 • Конференцияларды, панелдик талкууларды жана симпозиумдарды уюштуруу;
 • саясат боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;
 • Тарых жана Тарых билимине байланыштуу көргөзмөлөрдү уюштуруу;
 • Шаарда сейилдөөлөрдү жана велотурларды уюштуруу;
 • Тарых билим берүү тармагында жергиликтүү жана эл аралык кызыкдар тараптар менен байланыш түзүү;
 • Үгүт жана пропаганда.

абал

Анын ишин колдоо үчүн AHDR толук убакыттагы кызматтарды талап кылат Билим берүү долбоорунун кызматкери тармагында көрсөткөн тажрыйбасы менен History Билим берүү Ассоциациянын учурдагы жана келечектеги билим берүү долбоорунун керектөөлөрүн ишке ашырууга көмөк көрсөтүү.

Талап кылынган квалификациялар жана компетенциялар Билим берүү долбоорунун кызматкери үчүн

Кимдер

 • Тиешелүү дисциплиналар боюнча магистр даражасы, кеминде 3 жылдык тиешелүү тажрыйбасы бар же;
 • Тиешелүү дисциплиналар боюнча бакалавр даражасы, кеминде 5 жылдык тиешелүү тажрыйбасы бар.

ыйгарым укуктары:

 • Тиешелүү тармактарда материалдык жана техникалык экспертиза;
 • Билим берүү жана/же илимий долбоорлорду иштеп чыгуу (сунуш жазуу) жана ишке ашыруу тажрыйбасы;
 • Мыкты изилдөө жана аналитикалык көндүмдөр;
 • Билим берүү үчүн каражат чогултуу жана үгүттөө тажрыйбасы;
 • Аутрич жана коммуникациялар боюнча тажрыйба;
 • Көп тапшырма берүү жөндөмү;
 • Кипрдеги саясий кырдаалды жана ага байланыштуу көйгөйлөрдү мыкты билүү;
 • Көйгөйлөрдү чечүүнүн чыгармачыл варианттарын жакшыртуу же сунуштоо үчүн жигердүү изденүү жөндөмдүүлүгү;
 • Команданын бир бөлүгү катары иштөө жөндөмдүүлүгү менен мыкты адамдар аралык көндүмдөр;
 • Билим берүү долбоорлоруна административдик жана материалдык-техникалык колдоо көрсөтүү жөндөмдүүлүгү;
 • Пландарды ылайыкташтыруу, артыкчылыктарды аныктоо жана милдеттерди өз убагында жеткирүү жөндөмдүүлүгү;
 • Мыкты компьютердик көндүмдөр, айрыкча MS Office программасын жакшы билүү;
 • Жазуу жана оозеки англис тилинде эркин сүйлөй билүү талап кылынат;
 • Түрк жана/же грек тилин билүү плюс болуп эсептелет.

Колдонмолорду баалоо жана тандоо

Талапкерлер алардын квалификациясына жана тажрыйба деңгээлине ылайык тандалып алынат. Баалоо комитети кызыккандардын билдирүүсүн/ түшкөн арыздарды карап чыгат жана маектешүүгө чакырыла турган ийгиликтүү талапкерлердин тизмесин түзөт. Тандалып алынган талапкерлер гана байланышууга болот.

берүү маалымат

Кызыккан талапкерлер резюмесин жана тиешелүү документтерин электрондук почта аркылуу Кызыкчылык катын тапшырышы керек. ahdr@ahdr.info by 10 November 2021.

жакын
Кампанияга кошулуңуз жана бизге #Тынчтыкты жайылтууга жардам бериңиз!
Сураныч, мага электрондук каттарды жөнөтүңүз:

талкууну Каттоо ...

Жылдыруу үчүн Top