ახალგაზრდების გამოკითხვის ანგარიში: ახალგაზრდების ცოდნა და ინტერესი სამშვიდობო განათლების მიმართ

ახალგაზრდების ცოდნა და ინტერესი სამშვიდობო განათლების მიმართ

აპრილში, მშვიდობის განათლების გლობალური კამპანია (GCPE) ჩაატარა ახალგაზრდებზე ორიენტირებული გამოკითხვა საშუალო სკოლისა და კოლეჯის ასაკის ახალგაზრდებში მშვიდობისა და სოციალური სამართლიანობის განათლების შესახებ ცნობიერებისა და ინტერესის უკეთ გასაგებად. ეს ანგარიში არის გლობალური კამპანიის დასკვნებისა და ანალიზის შედეგი. საბოლოო ჯამში, GCPE იმედოვნებს, რომ ეს ანგარიში უზრუნველყოფს ახალგაზრდების ინფორმირებულობას და ინტერესს სამშვიდობო განათლების შესახებ, ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდის მცდელობაში.

მშვიდობისა და სოციალური სამართლიანობის განათლების შესახებ ახალგაზრდების კვლევა ჩატარდა გლობალური კამპანია მშვიდობის განათლების ახალგაზრდული გუნდის მიერ, რომელიც ძირითადად დაკომპლექტებულია ჯორჯთაუნის უნივერსიტეტის იუსტიციისა და მშვიდობის სასწავლო პროგრამის სტუდენტებისგან. გუნდის წევრები არიან: კიტონ ნარა, კელან ჯონსტონი, მოდ პიტერსი, ჰეზერ ჰუანგ და გაბი სმაილი. მოხსენებას და ანალიზს ხელმძღვანელობდნენ Micaela Segal de la Garza, პროგრამის მენეჯერი და Tony Jenkins, გლობალური კამპანიის კოორდინატორი მშვიდობის განათლებისთვის.

გლობალური კამპანია მშვიდობის განათლების ახალგაზრდული გუნდი აგრძელებს გამოკითხვის რესპონდენტებს, რათა გამოიკვლიონ მშვიდობის განათლების ახალგაზრდული ქსელის განვითარება.

ძირითადი დასკვნები და რეკომენდაციები მოცემულია ქვემოთ. დამატებითი დეტალებისა და ანალიზისთვის, გადმოწერეთ სრული ანგარიში.

ჩამოტვირთეთ სრული ანგარიში

ძირითადი დასკვნები

 • არსებული სამშვიდობო განათლების პროექტებისა და პროგრამების კუთხით, რესპონდენტებმა გამოავლინეს ყველაზე მაღალი ინტერესი ძალადობის პრევენციის, ადამიანის უფლებების, გლობალური განვითარების, გლობალური მოქალაქეობისა და გენდერული ძალადობის მიმართ.
 • რესპონდენტებმა აჩვენეს ყველაზე ნაკლები ინფორმირებულობა მედიტაციასა და აღდგენის პრაქტიკაში.
 • დიდი ინტერესი იყო სოციალური სამართლიანობის მიმართ, განსაკუთრებით გენდერული ძალადობის, ტერორიზმისა და რასობრივი ძალადობის საკითხებთან დაკავშირებით, რომლებიც ყველა დემოგრაფიულ ჯგუფებში მნიშვნელოვანი სუბიექტების იდენტიფიცირებული იყო.
 • მსოფლიო კოლეჯის ასაკის დემოგრაფიისთვის - ჩარიცხულიც და ჩარიცხულიც მშვიდობის შემსწავლელ პროგრამებში - პოლიტიკური პოლარიზაცია იყო ყველაზე რეიტინგული საგანი სოციალური სამართლიანობის პროექტებითა და პროგრამებით დაინტერესებისთვის.
 • ახალგაზრდებზე ორიენტირებული ტრენინგისადმი ინტერესის შესაფასებლად, გამოკითხვამ აჩვენა, რომ რესპონდენტებმა აჩვენეს, საშუალოდ, ყველაზე მაღალი ინტერესი კრეატიული საშუალებების მიმართ (ანუ შესაძლებლობები ახალი იდეების შემოტანის კრეატიული გამოხატვის გზით)

რეკომენდაციები

 • რესპონდენტთა უმრავლესობამ, განურჩევლად ასაკისა, მდებარეობისა თუ მშვიდობის სწავლების პროგრამებში ჩარიცხვისა, შეიტყო სამშვიდობო განათლების პროგრამებისა და პროექტების შესახებ სკოლის გარეთ. აშკარა ინტერესის მიუხედავად, სკოლებში ფორმალური სამშვიდობო განათლების ნაკლებობაა.
  რეკომენდაცია: სკოლებში სამშვიდობო განათლების შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობა, რომელიც ითვალისწინებს მოსწავლეთა ინტერესებს; გააძლიერეთ სტუდენტები უნარ-ჩვევებით, რათა მათ შეეძლოთ სამშვიდობო განათლების პროგრამირების ადვოკატირება (რაღაც რესპონდენტებმა დიდი ინტერესი გამოხატეს).
 • სამშვიდობო განათლება არსებითად არის ორიენტირებული საზოგადოებაზე და სწორედ ამ კომუნალური ასპექტია, რომელიც ახალგაზრდებს, როგორც ჩანს, ყველაზე მეტად აინტერესებთ.
  რეკომენდაცია: სკოლებში შექმენით კლუბები, რომლებიც ასწავლიან მოსწავლეებს სამშვიდობო განათლების შესახებ და ამავდროულად შექმნიან სივრცეს საზოგადოებასთან კავშირების გასამყარებლად; სამშვიდობო განათლების მიტანა საზოგადოებრივ ცენტრებში; უზრუნველყოს სამშვიდობო განათლების შემდგომი პროგრამები.
 • უაღრესად მნიშვნელოვანია ახალგაზრდებისთვის განათლების აქტიური მონაწილეების უზრუნველყოფა.
  რეკომენდაცია: სამშვიდობო განათლების პროგრამირება და შინაარსი უნდა მომდინარეობდეს და შემუშავებული იყოს სტუდენტების სოციალური სამართლიანობის ინტერესებიდან და არა მხოლოდ მასწავლებლების/ფაკულტეტების ინტერესებიდან.
 • სოციალური მედიის პლატფორმები წარმოუდგენლად მნიშვნელოვანია ახალგაზრდების პროგრამირებისა და საზოგადოების ჩართულობისთვის. ინსტაგრამი, ფეისბუქი, ტვიტერი და საინფორმაციო ბიულეტენები რესპონდენტთა შორის ყველაზე ხშირად გამოყენებული ინსტრუმენტები აღმოჩნდა.
  რეკომენდაცია: შექმენით სოციალური მედიის პლატფორმები, რომლებიც ჩაერთვებიან ახალგაზრდებზე; შექმენით პოსტები, რომლებიც მიმართავს კონკრეტულ თემებს სამშვიდობო განათლების ფარგლებში, რომლითაც ისინი ინტერესს გამოხატავენ; რესპონდენტებმა აჩვენეს, საშუალოდ, ყველაზე მაღალი ინტერესი შემოქმედებითი საშუალებების მიმართ ახალგაზრდებზე ორიენტირებული ტრენინგისთვის და სოციალური მედია შესანიშნავი საშუალებაა ამისთვის.
 • ბევრმა რესპონდენტმა გამოავლინა ინტერესი ახალგაზრდებზე ორიენტირებული ახალი ქსელის მიმართ, თუმცა მშვიდობის შემსწავლელ პროგრამაში ჩარიცხვა ზოგადად მიუთითებს ინტერესის მაღალ დონეზე.
  რეკომენდაცია: განავითარეთ ახალგაზრდებზე ორიენტირებული ახალი ქსელი მათთვის, ვინც დაინტერესებულია ჩაერთოს და დაამყაროს კავშირები ერთმანეთთან.

მშვიდობის განათლების ადვოკატირება

GCPE-ს აქვს განსაკუთრებული ინტერესი, რომ სტუდენტებმა შეძლონ საკუთარი სასწავლო გეგმისა და განათლების ადვოკატირება. ახალგაზრდების ჩართვას გადაწყვეტილების მიღებაში უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, რის გამოც რესპონდენტებს ჰკითხეს მათი ინტერესის შესახებ სწავლის უნარ-ჩვევების ადვოკატირების მიზნით სამშვიდობო განათლების ადვოკატირებაში მათ სკოლებში და თემებში. ზოგადად, რესპონდენტებმა აჩვენეს მაღალი ინტერესი მშვიდობის განათლების ადვოკატირების უნარების შესწავლით, საშუალო პასუხი ჯგუფში იყო 3.6, ხოლო 5 იყო ყველაზე მაღალი ინტერესი. ეს ტენდენციები ნაჩვენებია ქვემოთ მოცემულ გრაფიკზე:

1 კომენტარები

 1. ბევრ რთულ კითხვას აწყდება მსოფლიო ხელმძღვანელობა და ყველა წამყვანი რელიგიური ინსტრუქტორი, რომლებსაც სწყურიათ ერთსულოვანი დასკვნა გლობალური უსაფრთხოებისთვის ბირთვული იარაღის გავრცელების ამჟამინდელ რთულ სიტუაციაში პოლიტიკური ეთიკისა და რელიგიური კონფლიქტების მორალური კრიზისის კონტექსტში.

  ამჟამად აკადემია, ინსტიტუტები და მმართველი ორგანოები ეძღვნება მხოლოდ პრობლემების განსახიერებას; მისი უარყოფითი ასპექტების იგნორირება, რომელიც დღითი დღე იზრდება, როგორც რთული გამოწვევა მთელი მსოფლიოს წინაშე. ჩვენ ვგულისხმობთ გლობალიზაციისა და სწრაფი ტექნიკური ცვლილებების ზემოქმედებას, დღეს ჩვენ ვხედავთ, თუ როგორ იწვევს კორუფცია და უთანასწორობა ეკონომიკურ შფოთვას და ძირს უთხრის სოციალურ ერთიანობას, ადამიანის უფლებებსა და მშვიდობას, რაც აფერხებს საზოგადოების ნდობას.

  ამ პირობებში, SDG 4.7-ის ძირითად ღირებულებებზე დაფუძნებული განათლება არის საუკეთესო ინსტრუმენტი თანამედროვე პოლიტიკური და პროფესიული ინსტრუმენტების ხელახალი განსაზღვრისთვის, რომლებიც ჩვენ გვჭირდება ინტეგრირებული მოქმედებისთვის 2030 წლის დღის წესრიგის მისაღწევად. გარდა ამისა, SDG 4.7-ის წინსვლის ჩვენი იდეა ღრმად ფლობს ძირითად იდეოლოგიას, რომელიც უხელმძღვანელებს გლობალურ საზოგადოებას SDG 16.a-ს ერთ ცნებაში, მშვიდობისა და ძალადობის წინააღმდეგობის ხელშეწყობისთვის და კულტურების წვლილი მდგრადი განვითარებისთვის. ფაქტობრივად, მშვიდობისა და გლობალური ერთიანობის გარეშე, მსოფლიო ხელმძღვანელობისთვის შეუძლებელია დროულად მიაქციოს ერთგული ყურადღება SDG-ების წარმატებას.

  ამჟამად 10-დან 29 წლამდე ჩვენი ახალგაზრდა თაობის სინდისი განსაკუთრებით დაუცველია, რომელიც გამოიყენება ძალადობის ყველა ფორმაში და წარმოადგენს ყველაზე დიდ გლობალურ გამოწვევას, რომელსაც სჭირდება „ერთსულოვანი დასკვნა“ ჩვენი მომავალი თაობის გასაუმჯობესებლად და რეალურად ბირთვული გავრცელების თავიდან ასაცილებლად. ფაქტი.

  უფრო მეტიც, ჩვენს რელიგიურ სწავლებებს შორის არსებული უფსკრული და განსხვავება უზრუნველყოფს რასიზმისა და ფანატიზმის ბიზნესს, რომელიც ამძაფრებს ომისა და ტერორიზმის საფუძველს, ხოლო იგნორირებას უკეთებს ბირთვული იარაღის გავრცელების ლეტალურ ასპექტს საკუთარი პოლიტიკური პოზიციებისა და პოზიციების მიხედვით. ამრიგად, ომისა და ტერორიზმის საფუძველი ჯერ კიდევ დაუმარცხებელია მსოფლიო ლიდერებისთვის და ყველა წამყვანი რელიგიური სწავლებისთვის, რომლებიც დღემდე იბრძვიან მშვიდობისა და კულტურული მრავალფეროვნების ნიშნებთან. ამის შემდეგ, ამ პირობებში, მსოფლიოს ფული და იარაღის ძალა არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ ებრძოლოს რასიზმის, რადიკალიზაციისა და ტერორიზმის აზრებს, რომლებიც მალავს მათ ცოდვებს რელიგიური ნარცისიზმის მიღმა.

  ეს არის ავთენტური ფაქტები, რომელთა იგნორირება არავითარ ფასად არ შეიძლება. ამ მხრივ, მსოფლიო საზოგადოებას სჭირდება ინტელექტუალური ძალის (ლიტერატურის) ინოვაცია, რათა ხელახლა განისაზღვროს რწმენის ლაბირინთებით (რელიგიური სწავლებებით), მიწიერი გლამურობითა და იმედგაცრუების ლეტალური ასპექტებით გატაცებული ჩვენი ახალგაზრდა თაობის სინდისი, მათი პროფესიული უნარების განსავითარებლად. ეს არის ის, რასაც ვგულისხმობთ, არის „UN-SDG 4.7“-ის განმარტება, ერთადერთი გზა, რათა დაეხმაროს მსოფლიო საზოგადოებას რეალურად მიაღწიოს „UN-SDG16.a“.

  დღესდღეობით დიდი ავტორების რომანები და ლიტერატურა მთელი მსოფლიოდან, რომლებიც რეკომენდირებულია „შემოკლებული სასკოლო გამოცემისთვის“, უმეტესად ატარებს ახალი თაობის სინდისს მიუწვდომელ სამყაროში, რომელიც მათი წარმოსახვის გარეშეა იმ კულტურული მრავალფეროვნების გასაძლიერებლად, რომელიც ჩვენ გვჭირდება ავაშენოთ. "უფრო სამართლიანი სამყარო". ეჭვგარეშეა, ის წარმოადგენს დიდ იდეოლოგიებს, რომლებიც დაკავშირებულია წარსულთან და აწმყო ვითარებასთან, მაგრამ სათანადო გადაწყვეტის გარეშე, ჩვენ გვჭირდება რეალურად კულტურული მრავალფეროვნების წინსვლა. ის ემსახურება როგორც გასართობად მორალური წინსვლის ლიმიტის ფარგლებში და ასევე ეხმარება სტუდენტებს კომუნიკაციის უნარების განვითარებაში. აქ, რასაც ჩვენ ვთავაზობთ, არის ამ იდეის გაფართოება ლიტერატურის მადლის განვითარებით, როგორც გასართობისთვის, ასევე განმანათლებლობისთვის, რადგან დღეს პროფესიული, პოლიტიკური და სამეცნიერო აზროვნების მიღწევები აღდგება ბუნების პროცესის მიღმა და კაცობრიობისა და სულიერების მადლი ეცემა. სახიფათო უფსკრულს და ქმნის საფუძველს რასიზმის, რადიკალიზაციის, შეუწყნარებლობისა და სხვა ჰუმანიტარული კრიზისისთვის, როგორც დაბრკოლებების გზაზე ნდობის დამყარების გზაზე ყველა კულტურას, ნორმებსა და ზნეობებს შორის, რაც ჩვენ გვჭირდება კულტურული მრავალფეროვნების წინსვლა, რათა ხელი შევუწყოთ ყველა მდგრადი წარმატების მიღწევას. განვითარების მიზნები.

  ჩვენი პროექტი სპეციალურად შექმნილია აკადემიური ჰაბებისთვის, რათა გადმოსცეს განმანათლებლობის საფუძველი გართობისა და გამოცხადების საშუალებით. ის წარმოადგენს ექსპერიმენტს ინგლისურ ლიტერატურასთან, რათა შეკუმშოს დრო მისი მკითხველისთვის ეფექტური ახსნით და არსებითი ძიებით რამდენიმე სიტყვით. ჩვენი მმართველი პრინციპი აერთიანებს მეცნიერებას და რწმენას მთელი კაცობრიობის გაერთიანებისთვის არა მხოლოდ რელიგიური საზღვრების, საზღვრებისა და განსხვავებების მიღმა; არამედ პოლიტიკური შეხედულებები ეფექტური ცხოვრების მეცნიერული საფუძვლების გასანათებლად და იმის საილუსტრაციოდ, თუ როგორ აძლიერებს პოზიტიური აზროვნება და სათნოებები ინდივიდების ცხოვრებას და, საბოლოოდ, საზოგადოების კეთილდღეობას.

  ჩვენი მიზანია არა მხოლოდ რელიგიური განხეთქილებისა და შეჯიბრებით გამოყოფილი კაცობრიობის არსებობის გაერთიანება, არამედ ჩვენი რწმენის ყველა დეფინიციის ხელშეწყობა ერთი იდეის, ცნებისა და კონცეფციის მიღმა ჩვენი მემკვიდრეობითი აზროვნების სისტემების მიღმა, რათა ხელი შეუწყოს დიალოგის მეცნიერებას. გამორიცხავს სულიერებას. ის შექმნილია, გულწრფელად რომ ვთქვათ, ჩვენი არსებობის გაერთიანებისთვის მშვიდობის საფუძვლებზე – და არა კონკურენციის, კამათის ან დაპირისპირებისთვის.

  მე მჯერა, რომ თქვენ ყველას სიამოვნებით მიაქციეთ ყურადღება ჩვენი შემოთავაზებული იდეოლოგიის მიღებას, რადგან ჩვენ ნამდვილად გვჭირდება ჩვენი მიზნების მიღწევა. Გმადლობთ

შეუერთდი დისკუსიას ...