ვინ არის ყველაზე მეტად დაზარალებული სკოლის ციხის მილსადენზე?

(გამოქვეყნებულია: ამერიკული უნივერსიტეტის განათლების სკოლა. 24 წლის 2021 თებერვალი)

სკოლა-ციხის მილსადენი ეხება პრაქტიკასა და პოლიტიკას, რომელიც არაპროპორციულად ათავსებს ფერადკანიან სტუდენტებს სისხლის სამართლის სისტემაში. მკაცრი დისციპლინური ზომების მიკერძოებული გამოყენება და სამართალდამცავ ორგანოებში მიმართვის გადაჭარბებული გამოყენება ხელს უწყობს პრობლემას, დაუცველი სტუდენტების ჩამოყალიბებას წარუმატებლობისთვის და იგნორირებას უკეთებს გამომწვევ მიზეზებს.

როგორ შეუძლიათ პედაგოგებს დაასრულონ სკოლა-ციხის მილსადენი? პირველი ნაბიჯი არის სკოლის დისციპლინის ალტერნატიული მიდგომის განხილვა.

მეტი რომ გაიგოთ, გადახედეთ ამერიკული უნივერსიტეტის მიერ შექმნილ ინფოგრაფიკას (განთავსებულია ქვემოთ) დოქტორი განათლების პოლიტიკაში და ლიდერობა პროგრამა.

ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკის საფრთხეები

ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკა მომდინარეობს ომიდან ნარკოტიკებთან და მკაცრი დანაშაულებრივი კანონები, რამაც მნიშვნელოვნად გაზარდა მასობრივი დაპატიმრება შეერთებულ შტატებში 1980-იან და 1990-იან წლებში. არასრულწლოვანთა და სასკოლო გარემოში დანაშაულის აღმოსაფხვრელად ასეთი პოლიტიკის გაფართოებამ განაპირობა ის, რასაც განათლებისა და სოციალური სამართლიანობის დამცველები ახლა სკოლა-ციხის მილსადენს უწოდებენ.

ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკის წარმოშობა

საჯარო სკოლებში ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკა წარმოიშვა 1994 წლის იარაღის გარეშე სკოლების კანონით (GFSA). ამ აქტის თანახმად, სკოლაში ცეცხლსასროლი იარაღის შემოტანის სასჯელი შეჩერებულია მინიმუმ ერთი სასწავლო წლის განმავლობაში. GFSA– ს შემოღებამ განაპირობა ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკის გაფართოება სხვა დანაშაულებების შესამცირებლად და სამართალდამცავ ორგანოებთან ანგარიშგების გაზრდა. 1994 წლიდან სკოლის რაიონებმა ასევე მიიღეს მკაცრი პოლიტიკა, რომელიც ითვალისწინებს მკაცრ სასჯელს ნაკლებად მძიმე დანაშაულებისთვის, უფრო სერიოზული დანაშაულებების თავიდან ასაცილებლად.

ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკის ეფექტები

ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკამ მკვეთრად გაზარდა სტუდენტების რიცხვი, რომლებიც გაჩერებულნი ან გარიცხულნი არიან. ამან გამოიწვია სერიოზული შედეგები. მაგალითად, მოსწავლეები, რომლებიც თუნდაც ერთ წელიწადში აცდენენ სკოლას მინიმუმ 15 დღეს, შვიდჯერ უფრო ხშირად ტოვებენ საშუალო სკოლას. სტუდენტები, რომლებიც ვერ დაასრულებენ განათლებას, უფრო მეტად განიცდიან ნეგატიურ შედეგებს, როგორიცაა სიღარიბე, ცუდი ჯანმრთელობა ან სისხლის სამართლის სისტემაში გატარებული დრო. გარდა ამისა, დადგინდა, რომ დისციპლინის დისბალანსი ხელს უწყობს სწავლის შესაძლებლობების უთანასწორობას. ასევე დადგინდა, რომ შავკანიანი მოსწავლეები თითქმის ხუთჯერ მეტს აცდენენ სწავლებას, როგორც სკოლის გარეთ შეჩერების შედეგად, თეთრკანიან სტუდენტებთან შედარებით.

გზად, სკოლებმა დაიქირავეს უფრო მეტი სკოლის მანდატური (SRO), სამართალდამცავი პროფესიონალები, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან მოსწავლეთა უსაფრთხოებაზე და დანაშაულის პრევენციაზე. SRO– ების გაზრდილმა ადგილმა გამოიწვია დაკავებული სტუდენტების რაოდენობის ზრდა, ასევე სამართალდამცავი და არასრულწლოვანთა სასამართლოებში მიმართვის რაოდენობა.

ვინ არის ყველაზე მეტად დაზარალებული სკოლა-ციხის მილსადენზე?

სტატისტიკა საშინელ სურათს გვაძლევს: მარგინალიზებული ჯგუფების მოსწავლეები ყველაზე დიდი რისკია სკოლა-ციხის მილსადენში.

მართლმსაჯულების სისტემაში არასრულწლოვანთა ჩართულობის რისკის ფაქტორები

მართლმსაჯულების სისტემაში არასრულწლოვანთა ჩართულობის შესახებ არსებობს რისკის ფაქტორების განსხვავებული დონე. ინდივიდუალური რისკის ფაქტორები მოიცავს ანტისოციალურ ქცევას, ჰიპერაქტიურობას და ნივთიერებების ბოროტად გამოყენებას. ოჯახური რისკის ფაქტორები მოიცავს მოძალადე მშობლებს, დაბალ სოციალურ -ეკონომიკურ სტატუსს და თინეიჯერულ მშობლებს. თანატოლების რისკის ფაქტორები მოიცავს თანატოლების მხრიდან ბულინგს, ბანდის წევრობას და სუსტ სოციალურ კავშირებს. სკოლის და საზოგადოების ფაქტორები მოიცავს გაღატაკებულ ან მოუწესრიგებელ თემებს და აკადემიურ მოსწრებას.

რამდენი სტუდენტი იღებს სასკოლო შეწყვეტას?

2.7 მილიონმა K-12 სტუდენტმა მიიღო ერთი ან მეტი სკოლის გარეთ შეჩერება 2015-16 სასწავლო წლის განმავლობაში. ამ რიცხვმა გამოავლინა არაპროპორციული გავლენა შავკანიან ან აფრიკელ ამერიკელ სტუდენტებზე. მიუხედავად იმისა, რომ ეს დემოგრაფიული მაჩვენებელი შეადგენდა როგორც მამრობითი, ისე მდედრობითი სქესის სტუდენტების მხოლოდ 8% -ს, ისინი წარმოადგენდნენ მათი შესაბამისი სქესის კლასგარეშე შეჩერებების 25% და 14%.

შედარებისთვის, თეთრკანიანმა სტუდენტებმა მიიღეს სასკოლო განათლების მიღების შეწყვეტა უფრო დაბალი ვიდრე მათი ჩარიცხვა. მიუხედავად იმისა, რომ მამაკაცი სტუდენტური მოსახლეობის 25% და ქალი სტუდენტური მოსახლეობის 24% იყო თეთრკანიანი, ისინი წარმოადგენდნენ მხოლოდ სკოლამდელი აღზრდის 24% და 8%, შესაბამისად.

ესპანელ ან ლათინურ სტუდენტებს შორის, მამაკაცმა სტუდენტებმა მიიღეს გაცილებით მეტი სკოლის გარეთ სასწავლებელი შეჩერება, ვიდრე გოგონებმა. Hispanc და Latinx მამაკაცი და ქალი ორივე შეადგენდა სტუდენტური მოსახლეობის 13% -ს, მაგრამ ისინი წარმოადგენდნენ სასკოლო განათლების შეწყვეტის 15% და 6%, შესაბამისად.

რამდენი სტუდენტი მოქმედებს სამართალდამცავი ორგანოების მიმართვებსა და დაპატიმრებებზე?

290,600 სტუდენტი გადაიყვანეს სამართალდამცავ ორგანოებში ან დააპატიმრეს 2015-16 სასწავლო წლის განმავლობაში. სტუდენტების მხოლოდ 15% იყო შავკანიანი ან აფრიკელი ამერიკელი, მაგრამ ეს სტუდენტები წარმოადგენდნენ სამართალდამცავი ორგანოების მიმართვებისა და დაპატიმრებების 31% -ს. სტუდენტების 49% იყო თეთრკანიანი, მაგრამ ეს სტუდენტები წარმოადგენდნენ სამართალდამცავი ორგანოების მიმართვების ან დაპატიმრებების მხოლოდ 36% -ს. სტუდენტების 26% იყო ესპანელი ან ლათინური ენა და ეს სტუდენტები წარმოადგენდნენ სამართალდამცავი ორგანოების მიმართვების ან დაპატიმრებების 24% -ს.

რატომ არიან ფერადი მოსწავლეები არაპროპორციულად დაზარალებული

მარგინალიზებული თემის მოსწავლეები უფრო სავარაუდოა, რომ სკოლიდან ციხის მილსადენში აღმოჩნდებიან სისტემური რასიზმის გამო. ასევე ცნობილია როგორც სტრუქტურული ან ინსტიტუციური რასიზმი, სისტემური რასიზმი ეხება სისტემებსა და პოლიტიკას, რომლებიც ქმნიან და/ან ინარჩუნებენ რასობრივ უთანასწორობას.

დისციპლინური ქმედებები, რაც იწვევს სასამართლოში მითითებებს, შეჩერებას ან გარიცხვას - ყოველივე ეს ზრდის არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემის დატოვებისა და შესვლის ალბათობას - არაპროპორციულად გამოიყენება ფერადკანიან სტუდენტებზე. გარდა ამისა, შავკანიანი სტუდენტები უფრო მეტად არიან ვიდრე მათი თანატოლები, რომ შეჩერდნენ, გააძევეს ან დააპატიმრონ იგივე საქციელის გამო. უფრო მეტიც, შავკანიანი სტუდენტები შეჩერებულნი არიან ან გარიცხულნი არიან თითქმის 3.5 -ჯერ მეტი ვიდრე თეთრი სტუდენტები.

როგორ დაზარალდნენ ფერის მოსწავლეები

სკოლა-ციხის მილსადენი იწვევს ფერადი სტუდენტების არაპროპორციულ რაოდენობას სკოლის დატოვებას და სისხლის სამართლის სისტემაში შესვლას, რამაც შეიძლება შეცვალოს სიცოცხლის უარყოფითი შედეგები.

მაგალითად, მოსწავლეები, რომლებიც ვერ დაასრულებენ საშუალო სკოლას, უფრო მეტად დაპატიმრებულნი იქნებიან. ეს მათ აძლევს კრიმინალურ ჩანაწერს, რამაც შეიძლება გაართულოს საცხოვრებლის მოპოვება, კრედიტის აღება, დასაქმება და საზოგადოებრივი დახმარების კვალიფიკაცია. გარდა ამისა, სტუდენტები, რომლებიც ნასამართლევი არიან დანაშაულისთვის, კიდევ უფრო დიდ დაბრკოლებებს ხვდებიან დასაქმების საქმეში და მათ შეიძლება დაკარგონ ხმის უფლება და ფინანსური დახმარების უფლება. სტუდენტები, რომლებიც არ დაამთავრებენ უმაღლეს სასწავლებელს, ასევე იღებენ უფრო დაბალ ხელფასს, ვიდრე დამთავრებული თანატოლები.

აღდგენითი სამართლიანობის სამკურნალო ძალა

სკოლიდან ციხეში მილსადენის აღმოფხვრის მიზნით, პედაგოგებმა უნდა განიხილონ ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკის აღდგენითი სამართლიანობით შეცვლა.

ახალი მიდგომა: აღდგენითი სამართლიანობა

აღდგენითი სამართლიანობა ცდილობს გაიგოს არასწორი ქცევის გამომწვევი მიზეზები, შეაკეთოს ზიანი და შექმნას საზოგადოების გრძნობა. ეს პროცესი იშლება რამდენიმე აღდგენით პრაქტიკაში. პირველი პრაქტიკა არის დისციპლინური პრაქტიკის უთანასწორობის მოგვარება პოლიტიკისა და პრაქტიკის გადახედვისა და მონიტორინგის გზით, რათა უზრუნველყოს დისციპლინური ზომების უსამართლოდ გამოყენება. მეორე პრაქტიკა არის დამხმარე სასკოლო გარემოს შექმნა, რომელიც სასჯელის ნაცვლად აქცენტს აკეთებს შეთანხმებასა და შუამავლობაზე. მესამე პრაქტიკა არის პროფესიული სწავლებისა და განვითარების კულტურული კომპეტენციის განვითარება, კომუნიკაციის უნარების გაფართოება, კულტურული მიკერძოების აღმოფხვრა და საგანმანათლებლო ტრავმის გაცნობა.

უკეთესი მიდგომა

აღდგენითი სამართლიანობა არის სკოლის დისციპლინის ალტერნატიული მიდგომა, რომელსაც აქვს პოტენციალი გამოავლინოს არასწორი ქცევის გამომწვევი მიზეზები და გააუმჯობესოს მოსწავლეთა შედეგები. სტუდენტების ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობაში ჩადებული ინვესტიციით, პედაგოგები ჩადებენ ინვესტიციებს ამ ქვეყნის მომავალში.

წყაროები

 

იყავი პირველი კომენტარი

შეუერთდი დისკუსიას ...