განათლება მშვიდობისათვის

პროგრამის / კურსის / ტრენინგის დასახელება: განათლება მშვიდობისათვის

ორგანიზაცია / დაწესებულება: კამერუნის მშვიდობის ფონდი

პროგრამის ტიპი:

სერთიფიკატი / კონტ. ედ / პროფ. დევ.

ამ ტრენინგისთვის ახლა მხოლოდ ამ სასწავლო კოლეჯების სტუდენტებს სთავაზობენ. ტრენინგი ტარდება კვირაში ორჯერ ბუეაში მასწავლებელთა მომზადების კოლეჯში და ერთხელ სხვა კოლეჯებში.

არსი წარმოადგენს სტუდენტების ცოდნას, უნარებსა და ღირებულებებს მშვიდობის შესახებ. თუ მასწავლებლები ასწავლიან, ისინი თავად უნდა გაეცნონ ტრანსფორმაციისთვის საჭირო ინსტრუმენტებს. ყველა მასწავლებელი არის მშვიდობის მასწავლებელი.

დაგვიკავშირდით დამატებითი ინფორმაციისთვის, თუ როგორ შეგვიძლია მოგაწოდოთ თქვენ და / ან თქვენი ჯგუფი სპეციალურ სესიებს.

გადაახვიეთ ზემოთ