მშვიდობის სწავლების პროგრესი და პერსპექტივა სომხეთში - ქალები განვითარებისათვის (სომხეთი)

ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციები სომხეთის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს განათლების ეროვნულ ინსტიტუტთან თანამშრომლობით მუშაობდნენ მშვიდობის, კონფლიქტების მოგვარებისა და ტოლერანტობის იდეების ინტეგრირებაზე სკოლების სასწავლო პროგრამაში.

არასამთავრობო ორგანიზაცია "ქალები განვითარებისათვის" /www.wfd.am / მდებარეობს გიუმრი სომხეთში, პროექტი ”მშვიდობა და კონფლიქტების მოგვარების სწავლება სკოლებში” 2002 წლიდან ახორციელებს EED გერმანიის ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტი დაიწყო გიუმრის სკოლებში და ახლა სომხეთის მთელ ტერიტორიას მოიცავს. პროექტის მთავარი მიზანი იყო მასწავლებლებსა და სკოლის მოსწავლეებს შორის მშვიდობის კულტურისა და კონფლიქტების მოგვარების იდეების ჩამოყალიბება.

თავდაპირველად, მშვიდობის სწავლების ცენტრები შეიქმნა შირაკის რეგიონის 16 სკოლაში და გიუმრის სახელმწიფო პედაგოგიურ ინსტიტუტში. მეცადინეობები ცენტრებში ჩატარდა ”მშვიდობისა და კონფლიქტების მოგვარების სწავლება სკოლებში” მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელოს საფუძველზე (42 გაკვეთილი), რომელიც შემუშავებულია განათლების ეროვნული ინსტიტუტის სპეციალისტებთან თანამშრომლობით. ამ ეტაპზე მშვიდობის სწავლების ცენტრებში მშვიდობის გაკვეთილებს ატარებდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციის WFD სპეციალისტები და თითოეული სკოლის შერჩევითი მასწავლებლები.

2011 წლიდან სომხეთის მასშტაბით 11 პროვინციაში ხორციელდება პროექტი ”სკოლაში მშვიდობისა და კონფლიქტების მოგვარების სწავლება”. შეიქმნა და გამოქვეყნდა მასწავლებელთათვის შეცვლილი პრაქტიკული სახელმძღვანელო ”კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების საკითხები განათლება სკოლებში” (2012 წ.) მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელოს საფუძველზე, რომელიც შედგება 2 ნაწილისაგან. პირველი ნაწილი მოიცავს 5 თემას: რა არის კონფლიქტი? კონფლიქტის ესკალაცია; ქცევის სტილები კონფლიქტურ სიტუაციებში; კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების უნარები; კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების პრინციპები და მეთოდები; თემის ”კონფლიქტების მენეჯმენტი” შეჯამება - სწავლების ალტერნატიული მეთოდი. მეორე ნაწილში წარმოდგენილია მშვიდობიანი განათლების გაკვეთილების შერჩეული ყველაზე წარმატებული მაგალითები, რომლებიც ჩატარდა გიუმრის სკოლების სხვადასხვა მასწავლებლების მიერ (2009-2010).

რაც შეეხება 2012 წლის დეკემბერს, მშვიდობის სწავლების გაკვეთილებს 200 – ზე მეტი სკოლა, 800 – მდე კლასის ხელმძღვანელი და 16200-11 წლის ასაკის 15 – ზე მეტი სკოლის მოსწავლე სომხეთის 11 პროვინციიდან ესწრება.

პროექტი ამჟამად ხორციელდება პროვინციებში, განათლების ეროვნული ინსტიტუტის რეგიონალური ფილიალების ყველა ხელმძღვანელისა და სპეციალისტის დახმარებით, რომლებიც შესაბამისი ტრენინგის გავლის შემდეგ ატარებენ მასწავლებლების ტრენინგს WFD სპეციალისტებთან ერთად. ისინი ასევე კოორდინაციას უწევენ პროექტის ინტეგრაციის პროცესს 5 პროვინციის 20 სკოლაში და განახორციელებენ ადგილზე მონიტორინგს. ძირითადი მიდგომაა შემდეგი: მომზადებული პედაგოგები / კლასების ხელმძღვანელები ჩაატარებენ კონფლიქტების მოგვარების საგანმანათლებლო გაკვეთილებს, რაც ხელს შეუწყობს მათ შესაბამის საკლასო ოთახებსა და სკოლებში მშვიდობიანი გარემოს შექმნას. მასწავლებლები მიიღებენ მასწავლებელთა სახელმძღვანელოს და აუცილებელ დამხმარე მასალებს, რომლებიც შეიმუშავეს არასამთავრობო ორგანიზაციამ WFD და განათლების ეროვნულმა ინსტიტუტმა მშვიდობის გაკვეთილების ჩასატარებლად. პროექტის ბოლოს მოსალოდნელი მთავარი შედეგია სკოლებში ძალადობის შემთხვევების XNUMX% -ზე მეტი შემცირება.

პროექტის განხორციელების წინა წლებში მიღწეული მიღწევებისა და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს განათლების ეროვნული ინსტიტუტის რეგიონალურ განყოფილებებთან თანამშრომლობის გათვალისწინებით, დარწმუნებულნი ვართ, რომ შესაძლებელი იქნება მშვიდობიანი განათლების ინტეგრირება 1500-მდე XNUMX სკოლაში. უახლოეს წლებში სომხეთი.

დოქტორი გოჰარ მარკოსიანი,
პრეზიდენტი, არასამთავრობო ორგანიზაცია "ქალები განვითარებისათვის"
[ელ.ფოსტით დაცულია]
www.wfd.am

ახლოს

შემოუერთდი კამპანიას და დაგვეხმარე #SpreadPeaceEd!

იყავი პირველი კომენტარი

შეუერთდი დისკუსიას ...