სამხრეთ აფრიკის რეგიონალური შეხვედრა გლობალური მოქალაქეობის შესახებ განათლების საკითხებზე მოიწვია იოჰანესბურგში, სამხრეთ აფრიკა

სამხრეთ აფრიკის რეგიონალური შეხვედრა გლობალური მოქალაქეობის შესახებ განათლების საკითხებზე მოიწვია იოჰანესბურგში, სამხრეთ აფრიკა

(ორიგინალი სტატია: იუნესკოს ოფისი ჰარარეში. 5 წლის 2016 ივლისი)

გლობალიზებულ და ურთიერთდაკავშირებულ სამყაროში, სადაც იზრდება სოლიდარობისა და შეუწყნარებლობის მანიფესტაციები, ტექნოლოგიური ძალა და გარემოს დარღვევა, ძალზე მნიშვნელოვანი ხდება, რომ განათლების სისტემები აყალიბებს მოსწავლეებს ღირებულებებით, ცოდნით და უნარ-ჩვევებით, რომლებიც დაფუძნებულია და პატივს სცემს ადამიანის უფლებებს, მდგრად განვითარებას და ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა.

ამ კონტექსტში იუნესკოს სამხრეთ აფრიკის რეგიონულმა ოფისმა (ROSA) იუნესკოს შტაბთან და იუნესკოს სამხრეთ აფრიკის ეროვნულ კომისიასთან თანამშრომლობით მოაწყო სამხრეთ აფრიკის რეგიონალური შეხვედრა გლობალური მოქალაქეობის განათლების შესახებ, იოჰანესბურგში, სამხრეთ აფრიკა. 4 წლის 5-2016.

შეხვედრაზე შეიკრიბა მთავრობისა და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების 50 წარმომადგენელი, რომლებიც მუშაობენ GCED- ის მიერ დაფარულ ტერიტორიებზე ცხრა ქვეყანაში, რომლებიც იუნესკოს სამხრეთ აფრიკის რეგიონალურ ოფისში იმყოფება. სამხრეთ აფრიკის ეროვნული კომისიის თავმჯდომარემ, ბატონმა იუსუფ გაბრუმ, შეხვედრა გახსნა და დასვა იმპერატიული კითხვა: ”შეგიძლიათ ნორმალური განათლება მიიღოთ არანორმალურ სამყაროში?” და ROSA– ს დირექტორმა და წარმომადგენელმა, პროფესორმა ჰუბერტ გიჟზენმა ეს გამოთქვეს იმის აღიარებით, რომ "მსოფლიო საგანგაშოდ არ არის წონასწორობა", აღნიშნავს როგორც დისბალანსს ადამიანებსა და პლანეტებს შორის, ასევე ადამიანთა სიმდიდრესა და ცხოვრების სტანდარტებს შორის.

სემინარის ძირითადი მიზნები იყო ქვეყნის ინიციატივების აღწერა, რაც ითვლება გლობალურ მოქალაქეობასთან დაკავშირებულ საგანმანათლებლო საქმიანობებთან დაკავშირებით და ძირითადი დაინტერესებული მხარეების ორიენტირება გლობალური მოქალაქეობის შესახებ განათლებაზე. პირველ დღეს, ვიტვატერსრანდის უნივერსიტეტში, იუნესკოს პუბლიკაციამ ”განათლების გადააზრება: გლობალური საერთო სიკეთისკენ?” დაიწყო რეგიონისთვის და მონაწილეებმა განიხილეს მისი შედეგები რეგიონში განათლებაზე. შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა გლობალური მოქალაქეობის განათლების კონცეპტუალიზაციის ინტელექტუალურ და პრაქტიკულ გამოწვევებზე. ქვეყნის წარმომადგენლებს დრო მიეცათ განიხილონ გლობალური მოქალაქეების განათლების მცდელობებში არსებული ჩარჩოები და ხარვეზები. მეორე დღეს პროგრამა განიხილა ადამიანის უფლებების სწავლების, განათლების მდგრადი განვითარებისათვის გლობალური მოქალაქეობის განათლების ცნებებთან ინტეგრირებას SDG სამიზნე 4.7-ის ძირითადი მიზნების შესაბამისად.

[icon type = ”glyphicon glyphicon-download-alt” color = ”# dd3333] წაიკითხეთ პროფესორი ჰუბერტ გიჟზენი, რეგიონალური დირექტორი და წარმომადგენელი, UNESCO- ს რეგიონალური ოფისის სამხრეთ აფრიკაში

(გადადით ორიგინალ სტატიზე)

1 კომენტარები

შეუერთდი დისკუსიას ...