გზა მშვიდობის განათლებისაკენ: მშვიდობა და ძალადობა ბავშვების თვალსაზრისით

დაწყებითი სკოლის მოსწავლეები მშვიდობის კონცეფციას უმეტესად პიროვნულ-ინდივიდუალური მნიშვნელობით აღიქვამენ და ისინი პირდაპირ აღიქვამენ ძალადობის კონცეფციას, როგორც სოციალურ-კულტურულ ძალადობას.

(გამოქვეყნებულია: International Education Studies Journal. 2018 წ)

By ფატიჰ იილმაზი

იილმაზი, ფ. (2018). გზა მშვიდობის განათლებისაკენ: მშვიდობა და ძალადობა ბავშვების თვალსაზრისით. საერთაშორისო განათლების კვლევები, 11 (8), გვ. 141-152. DOI:10.5539/ies.v11n8p141

აბსტრაქტული

მნიშვნელოვანია მშვიდობის, როგორც კულტურის კონცეფციის მიღება, როდესაც ადამიანის უფლებები, დემოკრატია, თანაარსებობა და მრავალფეროვნება პატივს სცემს სოციალურ დონეზე. განსაკუთრებით ადრეულ ასაკში, ამ კონცეფციის დანერგვა ინდივიდებს შეუძლია ხელი შეუშალოს ძალადობრივ კულტურებს სოციალური ან ინდივიდუალური მხარდაჭერის პოვნაში. ამ თვალსაზრისით, ადამიანებისგან უნდა მოხდეს მშვიდობის გავრცელება განათლებით და გამორიცხონ ძალადობა. ამ კვლევაში, იგი ცდილობდა აჩვენოს, თუ როგორ აღიქვამენ დაწყებითი სკოლის მოსწავლეები მშვიდობისა და ძალადობის ცნებებს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ცდილობდნენ დაედგინათ როგორ აღწერენ მოსწავლეები ამ კონცეფციებს თავიანთ ფერწერულ გამოსახულებაში, ლიტერატურულ და სიტყვიერ გამოთქმებში. კვლევა შეიქმნა როგორც თვისებრივი კვლევა თვისებრივი კვლევის მიდგომებიდან. დაწყებითი სკოლის 68 მოსწავლე მონაწილეობდა კვლევაში. მშვიდობის საკითხზე სტუდენტებმა გამოყვეს ოთხი ძირითადი თემა: „საყოველთაო / საზოგადოებათაშორისი მშვიდობა, ჯგუფთაშორისი / სოციალური მშვიდობა, პიროვნებათაშორისი მშვიდობა და ინდივიდუალური მშვიდობა“. ამ 4 ძირითად თემასთან დაკავშირებული ოცდახუთი ქვეთემა შეიქმნა. რაც შეეხება ძალადობას, ოთხი ძირითადი თემა გაჩნდა: "სოციალურ-კულტურული ძალადობა, პირდაპირი ძალადობა, ჯგუფური ძალადობა და ეკოლოგიური ძალადობა". გამოთქმულია თექვსმეტი ქვე-თემა, რაც დამოკიდებულია ამ ოთხ ძირითად თემაზე. გაირკვა, რომ ზოგადი გაგებით, ისინი მშვიდობის კონცეფციას უმეტესად პიროვნულ-ინდივიდუალური მნიშვნელობით აღიქვამენ და ძალადობის კონცეფციას უშუალოდ აღიქვამენ, როგორც სოციალურ-კულტურულ ძალადობას.

დააწკაპუნეთ აქ სტატიაზე წვდომისათვის

იყავი პირველი კომენტარი

შეუერთდი დისკუსიას ...