ნეპალი: გაკვეთილები მშვიდობის, ადამიანის უფლებებისა და სამოქალაქო განათლების ინტეგრირებისგან სოციალურ სასწავლო პროგრამებში და სახელმძღვანელოებში

ნეპალი: გაკვეთილები მშვიდობის, ადამიანის უფლებებისა და სამოქალაქო განათლების ინტეგრირებისგან სოციალურ სასწავლო პროგრამებში და სახელმძღვანელოებში.

(იუნესკოს კლირინგის სახლში გამოქვეყნებული საქმის შესწავლა გლობალური მოქალაქეობის შესახებ განათლების შესახებ - მასპინძლობს APCEIU)

რეზიუმე:  ეს შემთხვევა შეისწავლის ნეპალში სოციალური სწავლების პროგრამის გადასინჯვის მიზნით, განათლების სამინისტროს (MM) მიერ განვითარების პარტნიორებთან თანამშრომლობით ჩატარებულ პროცესს. მიზანი იყო 10-წლიანი მაოისტური აჯანყების და დემოკრატიულ რესპუბლიკაზე გადასვლის შემდეგ მშვიდობის, ადამიანის უფლებებისა და სამოქალაქო განათლების სწავლება. იგი გთავაზობთ პროცესის კრიტიკულ ანალიზს, სინთეზირებს ინფორმაციას ინიციატივის ორი შეფასებიდან და იძლევა რეკომენდაციებს მომავლისთვის დაინტერესებული მხარეების მიერ გამოვლენილ გამოწვევებსა და ხარვეზებზე დაყრდნობით. კვლევაში ასევე მოცემულია რეკომენდაციები პოსტკონფლიქტური გადასვლის ქვეყნებში, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან მსგავსი სასწავლო გეგმების რეფორმის ინიციატივებით.

ინფორმაცია მოცემულია განმახორციელებელი პარტნიორების მიერ შემუშავებული მრავალი მოხსენებიდან და პროგრამის დოკუმენტებიდან, ასევე 12 ინტერვიუდან სასწავლო გეგმის რეფორმის პროცესში მონაწილე პირებთან. გამოკითხულთა შორის შედიოდნენ გადასინჯვის პროცესში ჩართული ძირითადი სააგენტოების წარმომადგენლები: განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სასწავლო გეგმების შემუშავების ცენტრი, განათლების განვითარების ეროვნული ცენტრი, გადავარჩინოთ ბავშვები, იუნესკო და UNICEF. ამასთან, ჩატარდა ინტერვიუები სამოქალაქო საზოგადოებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან, რომლებიც მხარს უჭერენ მშვიდობიან განათლებას და წარმოადგენენ მარგინალურ ჯგუფებს და გარე საერთაშორისო კონსულტანტს, რომლებიც უზრუნველყოფდნენ ტექნიკურ დახმარებას.

[icon type = ”glyphicon glyphicon-folder-open” color = ”# dd3333]  ჩამოტვირთეთ საქმის შესწავლა.

(გადადით ორიგინალ სტატიზე)

ახლოს

შემოუერთდი კამპანიას და დაგვეხმარე #SpreadPeaceEd!

იყავი პირველი კომენტარი

შეუერთდი დისკუსიას ...