ამჟამინდელი სინერგიები და სამომავლო თანამშრომლობები: მშვიდობის შესწავლისა და რელიგიური ხელმძღვანელობის შესაძლებლობები

სხვადასხვა ინსტიტუტის მკვლევარები იკრიბებიან IFYC ღონისძიებაზე, რათა განიხილონ თავიანთი კამპუსების რელიგიური ინიციატივები. (ფოტო: IFYC)

ამჟამინდელი სინერგიები და სამომავლო თანამშრომლობები: მშვიდობის შესწავლისა და რელიგიური ხელმძღვანელობის შესაძლებლობები

ებოო პატელი, Interfaith Youth Core- ის პრეზიდენტი და დამფუძნებელი
კრისტი დელ ვეკიო, Interfaith Youth Core– ის აკადემიური ინიციატივების მენეჯერი

მშვიდობის შემსწავლელი აკადემიური დარგი აგრძელებს განვითარებას და განვითარებას და თან ახლდება მისი პიონერების მიერ დაარსებული ინსპირაციული საფუძველი. უმაღლეს დონეზე, მშვიდობის შესწავლა ცდილობს სტუდენტებს დააფუძნოს კონფლიქტის მოგვარების არაძალადობრივი უნარ-ჩვევები, შერიგების და აღმდგენი სამართლიანობის იარაღები და სოციალური ცვლილებების მექანიზმების ცოდნა, უფრო სამართლიანი და სამართლიანი სამყაროს რეალიზაციის მიზნით.[1] მეთოდოლოგიურად, მშვიდობის შესწავლა ემყარება ნებისმიერი დარგის კრიტიკულ ანალიზს ამ თემებზე, მათ შორისაა სოციოლოგია, ფილოსოფია, კომუნიკაციების კვლევები, საერთაშორისო ურთიერთობები, უცხო ენები, ისტორია, რელიგიური სწავლებები, პოლიტოლოგია და ეკონომიკა. სფეროს გააზრებული, მულტიდისციპლინარული და უნარებზე დაფუძნებული მიდგომის გათვალისწინებით, გასაკვირი არ არის, რომ ოთხასზე მეტი მშვიდობის კვლევა[2] პროგრამები შემუშავებულია მთელს მსოფლიოში, როგორც ბაკალავრიატის, ასევე სამაგისტრო დონეზე.

მიუხედავად იმისა, რომ შთამბეჭდავი საფუძველი შეიქმნა, მშვიდობის შემსწავლელთა პრაქტიკოსებმა აღნიშნეს, რომ რელიგიური და ფილოსოფიური მრავალფეროვნების უფრო მეტი გათვალისწინებით ისარგებლებს ამ დარგში. ჩემი უახლესი წიგნის მიმოხილვაში რელიგიური ურთიერთობების ლიდერობა: პრაიმერი, დოქტორი ბეტი რეარდონი ირწმუნება, რომ რელიგიური მრავალფეროვნება ხდება მშვიდობიანობის კურსებში. Ის წერს,

მსოფლიო ხედვებისა და ღირებულებების გადაკვეთა არის ის სფერო, რომელსაც არასაკმარისი ყურადღება ექცევა, თუნდაც სამშვიდობო განათლებას… ნებისმიერ კულტურაში, ფუნდამენტურ რელიგიურ და სულიერ მრწამსსა და ფუნდამენტურ მსოფლმხედველობაში. ამ დღეებში, როდესაც ამდენი პოლიტიკური საკითხი, მწვავე სოციალური დაპირისპირება და პიროვნული ძალადობა ფორმულირდება და მოქმედებს იმ ძირითადი და სადავო რელიგიური ღირებულებების სახელით, რომლებიც წარმოადგენს მნიშვნელოვან განხეთქილებას ამ საზოგადოებაში და მსოფლიოში, მშვიდობიანი სასწავლო პროგრამების ეს ხვრელი უნდა იყოს შევსებული.[3]

როგორც დოქტორი რეარდონი აღნიშნავს - და როგორც ისტორია და ახლანდელი სიახლეები გვახსენებს - ურთიერთქმედება ადამიანებს შორის, რომლებიც განსხვავებულად არიან ორიენტირებულნი რელიგიის გარშემო, ხშირად გულისხმობს (ან შეიძლება განუყოფელია) მშვიდობისა და სამართლიანობის საკითხებს. ჩვენი იმედი გვაქვს, რომ თეორიები და მეთოდოლოგიები ჩამოყალიბებულია რელიგიური ლიდერობა მოემსახურება როგორც ერთ ინსტრუმენტს, რომელიც ხელს შეუწყობს იმ უფსკრულის გადალახვას, რომელსაც გამოხატავენ მშვიდობის შემსწავლელი მეცნიერები, როგორიცაა დოქტორი რეარდონი.

ამ წიგნში განმარტებული „Interfaith“ გულისხმობს ურთიერთქმედებას იმ ადამიანებს შორის, რომლებიც რელიგიის გარშემო განსხვავებულად არიან ორიენტირებულნი. სარწმუნოების ლიდერებს არა მხოლოდ საკუთარი თავი აინტერესებთ ამ ურთიერთქმედების შედეგებზე, არამედ სურთ მათ აქტიურად და პოზიტიურად ჩამოაყალიბონ. ამის წარმატებით ჩასატარებლად, ჩვენ გვჯერა - მშვიდობის კვლევების მსგავსად, ამ მხრივ - რომ რელიგიათაშორისი ლიდერები უნდა იყვნენ აღჭურვილი კონკრეტული ცოდნის ბაზითა და უნარ-ჩვევებით. სარწმუნოების ლიდერებს სარგებლობენ მადლიერი ცოდნით განსხვავებული რელიგიური ტრადიციების ან მსოფლმხედველობის შესახებ და თავიანთი ტრადიციის ან მსოფლმხედველობის შთაგონებით, მათ უნდა შეეძლოთ გამოხატონ თავიანთი თეოლოგია ან რელიგიური თანამშრომლობის ეთიკა. სარწმუნოების ლიდერებს ასევე უნდა ჰქონდეთ გარკვეული ცოდნა რელიგიური თანამშრომლობის ისტორიის შესახებ (აშშ-სა და მის ფარგლებს გარეთ), ასევე უნდა გაეცნონ საერთო ღირებულებებს ტრადიციებსა და მსოფლმხედველობაში, რომლებიც კონფლიქტის საკითხზე თანამშრომლობას ითხოვენ (სტუმართმოყვარეობა, მომსახურება, არაძალადობრივი ძალა და ა.შ. .)

ამის შემდეგ, ცოდნის ეს ბაზა ამოქმედდება რელიგიური ლიდერის სპეციფიკური უნარების გამოყენებით. მათი პირადი და პროფესიული ცხოვრების განმავლობაში, რელიგიის სხვადასხვა ლიდერები აქტიურად აშენებენ ურთიერთობებს, უმასპინძლებენ დიალოგებს ან საუბრებს, მობილიზებენ და ხელმძღვანელობენ პროექტებს ან საქმიანობას ადამიანთა ჯგუფებთან, რომლებიც განსხვავებულად მიმართავენ რელიგიას. სარწმუნოების ლიდერები იმუშავებენ ”სარადარო ეკრანის” შესაქმნელად (ე.ი. ამაღლებული ცნობიერების ამაღლებისთვის) რელიგიური მრავალფეროვნების საკითხების შესახებ, აგრეთვე საჯარო ნარატივი მათ კონტექსტებსა და თემებში რელიგიური თანამშრომლობის მნიშვნელობისა და მნიშვნელობის შესახებ.

როგორც ორგანიზაცია, სარწმუნოების ახალგაზრდული ბირთვი - IFYC მუშაობს ყოველწლიურად ასობით სტუდენტთა შორის რელიგიური ლიდერების მოსამზადებლად და ჩვენ სიამოვნებით ვხედავთ, რომ ისინი იყენებენ ამ ცოდნის ბაზასა და უნარ-ჩვევებს პროფესიონალურ სფეროებში: განათლება, საზოგადოებრივი პოლიტიკა, სამართალი, არაკომერციული სამუშაო, ბიზნესი, ჯანდაცვა და მეტი ამ მცდელობებს მხარს უჭერს ასობით მკვლევარი სხვადასხვა აკადემიური დისციპლინის მასშტაბით, რომლებიც გრძნობენ რელიგიური სწავლების შესაბამისობას მათი სტუდენტებისთვის და ასწავლიან ამ თემაზე საკლასო ოთახებში. ზოგიერთი მკვლევარი ამას აკეთებს განვითარებადი დისციპლინის ან ქვე-დარგის ეგიდით, სახელწოდებით რელიგიური და რელიგიური სწავლებები, რომელიც აგრძელებს ზრდას აკადემიური პროგრამებით, როგორიცაა სპეციალობები, არასრულწლოვნები და კონცენტრაციები.[4] სხვებს უბრალოდ სურთ შეისწავლონ რელიგიური და მსოფლმხედველობრივი მრავალფეროვნების თემები უფრო ტრადიციული დისციპლინის კონტექსტში, რაც, ჩვენი აზრით, კიდევ უფრო აძლიერებს და ამ სფეროს ძალისხმევას აძლიერებს.

IFYC ცდილობს იყოს პარტნიორი და რესურსი ფართო სპექტრის მეცნიერთათვის, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან რელიგიური თანამშრომლობითა და ხელმძღვანელობით. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ შევხვდებით მშვიდობის შემსწავლელ ფაკულტეტებთან და პრაქტიკოსებთან პარტნიორობის ახალ გზებს, რომლებიც თავის მხრივ დაგვეხმარება მშვიდობიანი კვლევების მიზნებისა და მეთოდოლოგიების შესახებ, როგორიცაა კონფლიქტის მოგვარების არაძალადობრივი უნარები, რელიგიური ლიდერებისათვის. აღსანიშნავია, რომ ბაკალავრიატის ინსტიტუტების ნახევარზე მეტი, რომლებიც ცნობილია მშვიდობის შემსწავლელი პროგრამებით, ასევე გთავაზობთ კურსებს, რომლებიც ფოკუსირებულია რელიგიის სხვა თემებზე.[5] მართლაც, საინტერესო სინერგიები უკვე არსებობს. ორივე სფეროს მომავლისკენ ვიხედებით, დრო მზადაა შემდგომი თანამშრომლობისთვის.

პარტნიორობის შესახებ მოთხოვნები:
IFYC– სთან პარტნიორობისთვის გთხოვთ დაუკავშირდეთ კრისტი დელ ვეკიოს: 312.573.8829 | [ელ.ფოსტით დაცულია]

მსგავსი სტატიები მშვიდობიანი განათლების გლობალური კამპანიის შესახებ:

შენიშვნები:

[1] ბაკალავრიატის მშვიდობის შემსწავლელი პროგრამების ონლაინ სახელმძღვანელო, ხელმისაწვდომია აქ: http://www.peacecolleges.com/category/undergraduate/.
[2] რა არის მშვიდობის შესწავლა? კროკის მშვიდობის საერთაშორისო კვლევის ინსტიტუტი, ხელმისაწვდომია აქ:
http://kroc.nd.edu/about-us/what-peace-studies
[3] Betty A. Reardon, ”წიგნის მიმოხილვა - რელიგიური ურთიერთობების ლიდერობა: პრაიმერი Eboo Patel- ის მიერ, ”მშვიდობიანი განათლების გლობალური კამპანია, ხელმისაწვდომია აქ https://www.peace-ed-campaign.org/book-review-interfaith-leadership-primer-eboo-patel/.
[4] "რელიგიური და რელიგიური სწავლებები" - ეს არის ოფიციალური ჯგუფი, რომელიც შეიქმნა ამერიკის რელიგიური აკადემიის მეშვეობით. დღეისათვის ჩვენთვის ცნობილია 11 არასრულწლოვანი, 4 სერთიფიკატი, 1 კონცენტრაცია და 1 ძირითადი დიპლომირებული / რელიგიათაშორისი სწავლება ან რელიგიური ლიდერობის კვლევები ქვეყნის ბაკალავრიატის ინსტიტუტებში. მომავალი წლის განმავლობაში ეს რიცხვი სავარაუდოდ გაორმაგდება, რადგან ამჟამად ათზე მეტი ინსტიტუტი თანამშრომლობს IFYC– სთან, აკადემიური პროგრამების შესაქმნელად წინასწარი პროფესიონალური დარგების (ბიზნესი, საექთნო, განათლება და ა.შ.) და რელიგიურ / რელიგიური სწავლების კვეთაზე.
[5] ბაკალავრიატის ინსტიტუტების ნახევარზე მეტი ჩამოთვლილია ბაკალავრიატის მშვიდობის შემსწავლელი პროგრამების ონლაინ სახელმძღვანელოში (http://www.peacecolleges.com/category/undergraduate/) გთავაზობთ კურსებს, რომლებიც აშკარად ყურადღებას ამახვილებს რელიგიურ თემებზე.

ახლოს

შემოუერთდი კამპანიას და დაგვეხმარე #SpreadPeaceEd!

იყავი პირველი კომენტარი

შეუერთდი დისკუსიას ...