არ Picture
პოლიტიკა

მშვიდობის განათლება კენიაში

(* მოხსენებები მომზადებულია ამერიკული უნივერსიტეტის მშვიდობისა და კონფლიქტების შემსწავლელი საერთაშორისო პროგრამის კურსდამთავრებულთა მიერ. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ საინფორმაციო ბიულეტენი 2010 წლის ნოემბრის მშვიდობიანი განათლების გლობალური კამპანიისთვის. [კითხვის გაგრძელება…]

არ Picture
პოლიტიკა

ბასკური ადამიანის უფლებათა დაცვისა და მშვიდობის სწავლების სამოქმედო გეგმა (2008-09)

(2007 წლის ივნისი) I - შესავალი ეს დოკუმენტი შეიცავს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და მშვიდობის სწავლების პირველ ბასკურ სამოქმედო გეგმას. ასეთი გეგმის დასაბუთება მანდატშია [კითხვის გაგრძელება…]

პოლიტიკა

კონფლიქტების მოგვარება და მშვიდობის სწავლების პოლიტიკის მაგალითები

რესურსების პაკეტი შეიქმნა ბალკანეთის რეგიონული კონფერენციისთვის მშვიდობიანი განათლებისა და სკოლებში კონფლიქტების მოგვარების საკითხებზე. [კითხვის გაგრძელება…]