Խաղաղության կրթության մեջբերումներ և հուշեր. Խաղաղության կրթության մատենագիտություն

«Մեջբերում»

Ֆրեյրի թարգմանչի համաձայն «խղճի գիտակցություն». «խղճի տերմինը նշանակում է սովորել ընկալել սոցիալական, քաղաքական և տնտեսական հակասությունները և քայլեր ձեռնարկել իրականության ճնշող տարրերի դեմ»:

Ծանոթագրություններ.

Ֆրեյրի կողմից հորինված բառի այս բացատրությունը բացատրվում է նրա թարգմանչի կողմից:

Ոլորել դեպի սկիզբ