# Երկրային կանոնադրություն

Earth Charter Podcast դրվագ Ամր Աբդալլայի հետ. Կրթության միջոցով ստեղծելով կայուն խաղաղություն

Earth Charter Podcast-ի այս դրվագում Միրիան Վիլելան խոսում է Խաղաղության համալսարանի պատվավոր պրոֆեսոր դոկտոր Ամր Աբդալլայի հետ խաղաղության և հակամարտությունների կարգավորման դասավանդման իր 25 տարվա փորձի մասին:

Երկրի խարտիայի մանկավարժություն. Խաղաղության կրթության և ESD- ի ինտեգրում

Սեմ Քրոուլի այս կարճ էլեկտրոնային գիրքը ներկայացնում է, թե ինչպես կարելի է Երկրի խարտիան օգտագործել խաղաղության կրթության և կայուն զարգացման կրթության համար արժեքների վրա հիմնված համատեքստ ստեղծելու համար: Այն հիմք է հանդիսանում Երկրի Խարտիայի Մանկավարժության համար, որն ընդլայնվելու է հետագա հրատարակություններում:

Ոլորել դեպի սկիզբ