Publikációk

A Föld Napja különleges felhívása egy olyan kötethez való hozzájárulásra, amely feminista szemszögből újradefiniálja a globális biztonságot

A biztonság e kötetben vállalt újradefiniálása a Föld középpontjában áll a konceptuális feltárásaiban, és az éghajlati válság egzisztenciális fenyegetettségén belül kerül kontextusba. A feltárások mögött meghúzódó feltételezés az, hogy alaposan meg kell változtatnunk gondolkodásunkat a biztonság minden aspektusáról; mindenekelőtt bolygónkról és arról, hogy az emberi faj hogyan viszonyul hozzá. A javaslatok beadási határideje június 1. [olvasson tovább…]

Publikációk

Felhívás: „A feministák perspektívái a globális biztonságról: konvergens egzisztenciális válságokkal való szembenézés” című kötet a biztonság újradefiniálásához.

Ez a gyűjtemény feminista biztonsági perspektívákat és potenciális változtatási stratégiákat tár fel a globális biztonsági rendszernek az endémiás konfliktusból/válságból az ökológiai egészségen, az emberi cselekvésen és felelősségen alapuló, stabil emberi biztonsággá történő átalakítására. A javaslatok beadási határideje május 15. [olvasson tovább…]