Vijesti i istaknuti događaji

Crno kazalište je važno

Malo je publike upoznato s riznicom ranog crnog kazališta, koja je uglavnom izostavljena iz našeg nacionalnog kulturnog nasljeđa. Mirovne studije i mirovni odgoj trebali bi osporiti ovaj propust kao i druge nepravde. [nastavi čitati…]

Citati

Transformativna pedagogija za rasnu pravdu

„Nastojanje da se ukloni neravnoteža moći koja legitimira rasistička djela nasilja, bez rješavanja onih praksi u učionicama i rasnih hijerarhija u našim kurikulumima, nastavlja sistemski rasizam. Samo će transformativna pedagogija, utemeljena na rasnoj pravednosti, omogućiti da ostvarimo svoje ideale različitosti i inkluzivnosti. " - Tauheedah Baker [nastavi čitati…]