#humanitarni poslovi

Završno priopćenje izvanrednog sastanka Izvršnog odbora OIC-a o “Nedavnom razvoju događaja i humanitarnoj situaciji u Afganistanu”

“[OIC] potiče de facto afganistanske vlasti da dopuste ženama i djevojčicama da ostvaruju svoja prava i doprinose razvoju afganistanskog društva u skladu s pravima i odgovornostima koje im jamči islam i međunarodni zakon o ljudskim pravima.” Tačka 10, Saopćenje Organizacije islamske saradnje.

Prava žena NE smiju biti adut za pregovaranje između talibana i međunarodne zajednice

Dok nastavljamo seriju o talibanskim zabranama obrazovanja i zapošljavanja žena, ključno je za naše razumijevanje i daljnje djelovanje čuti izravno afganistanske žene koje najbolje znaju štetu koju te zabrane nanose; ne samo na pogođene žene i njihove obitelji, već na cijeli afganistanski narod. Ova izjava koalicije afganistanskih ženskih organizacija u potpunosti opisuje te štete.

Uzimanje humanitarizma za taoca – slučaj Afganistana i multilateralnih organizacija

Multilateralizam bi trebao biti jamac svih ljudskih prava i dostojanstva, za sve ljude, u svakom trenutku. Ali kako vladini režimi slabe, tako slabe i tradicionalni multilateralni entiteti koji se uvelike oslanjaju na te vlade. Vrijeme je za transnacionalne mreže temeljene na zajednici temeljene na međugeneracijskim, multikulturalnim, rodno osjetljivim vođama.

Nova publikacija - Izvještaj sa sastanka foruma u Oslu za 2016. godinu

Uz domaćinstvo Centra za humanitarni dijalog (HD) i Kraljevskog norveškog Ministarstva vanjskih poslova, Forum u Oslu redovito okuplja posrednike u sukobu, mirotvorce, donositelje odluka na visokoj razini i ključne aktere mirovnog procesa u nizu neformalnih i diskretnih povlačenja. Krovna tema događaja 2016. bila je „Prilagođavanje novom konfliktnom okruženju“, odražavajući nove izazove s kojima se medijatori suočavaju u odgovoru na promjenjivo lice sukoba.

Dođite na vrh