# rodno zasnovano nasilje

Sveučilišta koja angažiraju muškarce kako bi zaustavila nasilje nad ženama

Programi prevencije nasilja kod muškaraca (MVP) nastoje preobraziti muškinu šutnju i nerad u savezništvo i promjene. Međutim, trebalo bi biti jasno: MVP je komplementarni pristup ostalom nasilju nad ženama (VAW). Poanta nije usredotočiti muškarce, već podržati ženski aktivizam, istraživanje i vodstvo prema cilju ukidanja nasilja nad ženama gdje god je to moguće.

Nobelova nagrada za mir 2018: trenutak za učenje

Ova Nobelova nagrada predstavlja poučan trenutak. Premalo je svjesno koliko je nasilje nad ženama (VAW) integralno za rat i oružani sukob. VAW će postojati sve dok postoji rat. Uklanjanje nasilja nad ženama nije u tome da rat učinimo nekako „sigurnijim“ ili „humanitarnijim“. Smanjenje i uklanjanje nasilja nad ženama ovisi o ukidanju rata. 

Globalne smjernice za rješavanje nasilja zasnovanog na spolu u školama

Ove smjernice imaju za cilj pružiti sveobuhvatan izvor na jednom mjestu o rodno zasnovanom nasilju povezanom sa školom (SRGBV), uključujući jasne operativne smjernice zasnovane na znanju, različite studije slučaja izvedene iz primjera obećavajuće prakse i preporučenih alata za obrazovni sektor i njezini partneri koji rade na uklanjanju rodno uvjetovanog nasilja.

Dođite na vrh