Poseban poziv za Dan planete Zemlje za doprinose knjizi koja redefinira globalnu sigurnost iz feminističke perspektive

“...moramo shvatiti da ne živimo samo na zemlji, već smo sa zemlje.”
Prema cjelovitoj ljudskoj ekologiji, Društvo Maryknoll, 14th Generalni kapitul, citiran u časopisu Maryknoll, proljeće 2022

Redefiniranje sigurnosti poduzeto u ovom svesku bit će usredotočeno na Zemlju u svojim konceptualnim istraživanjima i kontekstualizirano unutar egzistencijalne prijetnje klimatske krize. Temeljna pretpostavka istraživanja je da moramo duboko promijeniti naše razmišljanje o svim aspektima sigurnosti; prije svega o našem planetu i odnosu ljudske vrste prema njemu. Urednici se nadaju da će feministice koje trenutno istražuju, promišljaju i djeluju na odnos Zemlje i čovjeka razmotriti predlaganje priloga ovom svesku.

Ova zbirka će istražiti koncepte sigurnosti unutar feminističkog okvira ljudske sigurnosti. Obratit će se na najhitnije sigurnosne izazove današnjice iz feminističke perspektive, razmatrajući potencijalne strategije za transformaciju globalnog sigurnosnog sustava iz endemskog sukoba/kriznog sustava u sustav stabilne ljudske sigurnosti koju karakterizira održiva planetarna ekologija, ljudsko djelovanje i odgovorno globalno građanstvo. Prijedlozi se dostavljaju 1. lipnja.

Poziv za doprinos redefiniranju volumena sigurnosti:
“Perspektive feminista o globalnoj sigurnosti: suočavanje s konvergentnim egzistencijalnim krizama”

Urednici: Betty A. Reardon, Asha Hans, Soumita Basu i Yuuka Kagayma
Izdavač: Peace Knowledge Press

Pomicanje geopolitičkog tla s kojeg neviđene konvergentne globalne krize izazivaju strukture svjetske moći opasno je izbacilo sigurnosni establišment iz ravnoteže. Sve je više uviđanje da je dominantna paradigma državne sigurnosti nefunkcionalna. Proširenje sigurnosnog diskursa otvara mogućnosti za ozbiljno razmatranje alternativa. Feminističke sigurnosne perspektive nastoje osvijetliti globalne krize, kako bi potaknule načine razmišljanja o globalnoj sigurnosti koji su pogodniji za opstanak čovječanstva i našeg planeta. Ova zbirka namijenjena je istraživanju nekih od tih načina razmišljanja i potencijalnih strategija promjene za transformaciju globalnog sigurnosnog sustava iz endemskog sukoba/krize u stabilnu ljudsku sigurnost koja se temelji na ekološkom zdravlju i ljudskom djelovanju i odgovornosti.

Središnji upit zbirke je: “Kako tri najhitnije i najpriznatije egzistencijalne globalne krize i njihovi sustavni međusobni odnosi utječu na iskustvo i mogućnosti ljudske sigurnosti, sada i tijekom dvadeset i prvog stoljeća?"

Istraživanje koje se vodi kroz feminističko-futurističku leću istražit će sveobuhvatnu problematiku koja se sastoji od interakcija između i između: klimatska hitna situacija (između ostalog, posljedice objektivizacije prirodnog svijeta i ljudska zabluda “tehnološkog popravka”); rat i oružje (ia analiziranje prirode i svrhe institucije rata i “kulture oružja”); i rodnog apartheida (ia sustavno razvlaštenje žena kao korijen patrijarhalnog autoritarizma kojeg karakteriziraju nejednakost i nepravda globalnih ekonomskih struktura, kolonijalizam i višestruki oblici rasnog, vjerskog i etničkog ugnjetavanja).

Predstavljen u perspektivi konvergencije triju kriza i potrebe za njihovim rješavanjem u okviru njihovih sistemskih međuodnosa, rad će se sastojati od tri dijela: 1) uvod u okvir urednika, 2) tri sadržajna dijela poglavlja koja su pridonijela, svaki od kojih će se, odnosno, usredotočiti istraživanja na jednu od tri analizirane krize u smislu njezine međupovezanosti s druge dvije, i 3) zaključak urednika, integrirajući analizu problema i sažimajući predložene smjerove djelovanja za rješavanje problema u općem strategija promjene u okviru holističko-organskog, feminističko-futurističkog mišljenja, kao alternative dominantnom sigurnosnom razmišljanju racionalističko-redukcionističke patrijarhalne paradigme usmjerene na sadašnjost.

Prilozi za 2. odjeljak traže se za eseje izvedene iz feminističkog istraživanja o ženskom iskustvu sigurnosti, radu na alternativnim sigurnosnim sustavima i feminističkim prijedlozima za rješavanje triju kriza kao koraka prema postizanju globalnog sustava ljudske sigurnosti.

Pojedina poglavlja pokazat će da te krize imaju uzajamno pojačavajuće učinke, budući da se globalni kapital kombinira s militarističkim načinom razmišljanja, neraskidivo povezanim s nejednakostima rodnog aparthejda i nasilnog iskorištavanja planeta. Tražimo eseje koji istražuju višestruke međusobne odnose među krizama i potrebu da ih analiziramo u kontekstu njihove konvergencije. Urednici će svako poglavlje locirati unutar sveobuhvatnog okvira navedenog u Odjeljku 1, i pokrenuti diskurs o njegovom značaju za postizanje ljudske sigurnosti postavljajući upite nakon poglavlja, upit koji će se sažeti kao osnova za strategiju praktičnog djelovanja. navedeno u odjeljku 3.

Klimatska kriza: Planet u opasnosti

Klimatska izvanredna situacija koja je posljedica neuspjeha u smanjenju emisija ugljika, smanjenja biološke raznolikosti koja je rezultat pogrešno usmjerenog razvoja i ekološki destruktivnih tehnologija prožima i pogoršava druge dvije krize. To je najočitija i najhitnija prijetnja ljudskoj sigurnosti. U doba kada je svjetska zajednica pristala na standarde ekološke odgovornosti, države reagiraju mjerama za kratkoročno ublažavanje, a ne dugotrajne promjene kako bi prevladale ekonomsku nepravdu i potrošnju koja je štetna za Zemlju, te naoružavanje resursa. Ekološka odgovornost zahtijeva demilitarizaciju sigurnosti kao nuždu za spašavanje planeta.

Doprinosi koje treba uzeti u obzir: U ovom dijelu tražimo eseje koji demonstriraju i dokumentiraju integralni odnos između klimatskih izvanrednih situacija i krize disfunkcionalnog militariziranog sigurnosnog sustava ili se bave nedostatkom sudjelovanja žena i feminističke perspektive u pristupima država klimatskoj krizi. Posebno će biti dobrodošli članci koji se fokusiraju na globalni jug, gdje zajednice doživljavaju najgore siromaštvo povezano s klimom i sve veću neimaštinu, nudeći feminističke analize ili istražujući načine suočavanja s izvanrednim stanjem koji doprinose opstanku čovječanstva i našeg planeta.

Kriza rata i oružja: Imperativ promjene sigurnosnog sustava

Globalni sigurnosni sustav usredotočen na državu bio je toliko zaokupljen percepcijom prijetnje da su svi drugi zahtjevi ugušeni militarističkim načinima odgovora na prijetnje, držeći rat ugrađenim kao stalnu značajku političkih sustava. Pojačan društveno-kulturnim stavovima, rat je dat ljudskom stanju. Slijedom toga, uski okvir diskursa o ženama, miru i sigurnosti više je zaokupljen pitanjima sudjelovanja žena i prevencije rodnog nasilja nego putevima ukidanja rata. Feminističke rasprave o međusobnim odnosima između okoliša i razvoja rijetko se bave vezama između militarizma i degradacije okoliša koje pogoršavaju nejednakost spolova. Cjelovita procjena temeljne problematike rata zahtijeva razmatranje cijelog niza tih međuodnosa koji čine ratni sustav. Eseji će pružiti takvu ocjenu kao temelj za feminističke prijedloge alternativa ratu.

Doprinosi koje treba uzeti u obzir: U ovom dijelu tražimo eseje koji će rasvijetliti međusobne odnose između hitnosti klimatskih izvanrednih situacija i militarizirane sigurnosti i dobitaka koje treba postići u kretanju prema stvarnoj ljudskoj sigurnosti redefiniranjem ljudske sigurnosti i predlaganjem alternativa ratu i oružanim sukobima koje bi, također, povećati sigurnost Zemlje.

Rodni apartheid: kriza patrijarhalne paradigme

Izraz “rodni apartheid” koristi se za označavanje općeg sustava opresivnih separacija s njegovim negativnim učincima na potlačene i tlačitelje patrijarhalne rodne segregacije. Patrijarhat je raspored moći daleko širi od podjele spolnih uloga. To je politička paradigma za većinu ljudskih institucija, hijerarhija u kojoj gotovo sve žene pate od manjka moći i nedostatka sudjelovanja u većini područja javne politike koja odjekuje u višestrukim deficitima koje trpe svi, muškarci i žene, isključeni s vrha hijerarhija. Ona je temelj nejednakosti globalnih političkih i ekonomskih sustava.

Proliferacija ekoloških katastrofa, oružane borbe i ideološki sukobi donijeli su oštriju segregaciju, očitu kako sve više država potpada pod utjecaj fundamentalističkih autoritarizama različitih ideologija i religija. Posljedično sve veće smanjenje ljudske sigurnosti žena jasno otkriva značajan sigurnosni deficit u postojećem sigurnosnom sustavu, te posljedični imperativ traženja rodno pravedne alternative.

Doprinosi koje treba uzeti u obzir: Za ovaj odjeljak pozivamo eseje koji predstavljaju feminističke analize militariziranog sigurnosnog sustava, pokazuju prednosti sudjelovanja žena u kreiranju klimatskih i sigurnosnih politika, studije slučaja koje ilustriraju učinkovitu klimatsku akciju žena ili eksperimente s politikom ljudske sigurnosti i/ili predlažu feminističke alternative. predstaviti klimatske i sigurnosne politike i sustave.

Slanje mogućih doprinosa

Molimo pošaljite eseje, nacrte ili sažetke na razmatranje bettyreardon@gmail.com i ashahans10@gmail.com do 1. lipnja 2022., hvala.

 

blizu
Pridružite se kampanji i pomozite nam #SpreadPeaceEd!
Molimo pošaljite mi e-poštu:

Pridružite se raspravi ...

Dođite na vrh