Senator poziva na podučavanje ljudskih prava u školama (Filipini)

De Lima: Učite ljudska prava u školama

(Priopćenje za javnost: Senat Filipina. 11. srpnja 2017)

Senatorica Leila M. de Lima podnijela je prijedlog zakona kojim studente na osnovnoj i visokoj razini podučava osnovnim načelima ljudskih prava, posebno poštivanju ljudskog dostojanstva i života pojedinaca.

De Lima, poznati branitelj ljudskih prava u Senatu, podnio je Senatski prijedlog zakona (SB) br. 1497 kojim se ljudska prava institucionaliziraju kao zaseban i specijaliziran predmet za osnovne i srednje škole te za fakultete.

"U vremenu kada se ljudska prava krše svakodnevno, odgovornost države je zaštititi svakog građanina od kršenja ljudskih prava kako od strane državnih tako i nedržavnih čimbenika", rekla je.

De Lima je citirao studiju Komisije za ljudska prava (CHR) - Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) koja je preporučila uključivanje ljudskih prava kao zasebnog predmeta u akademske institucije.

Istaknula je da su obrazovanje za ljudska prava (HRE) potaknuti raznim međunarodnim instrumentima o ljudskim pravima, od kojih su mnoge ratificirali Filipini

Među tim instrumentima su Konvencija o pravima djeteta, Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, Međunarodna konvencija o građanskim i političkim pravima i Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima.

"Ovom se mjerom usvaja preporuka studije CHR-UNDP za produbljivanje HRE institucionaliziranjem ljudskih prava kao zasebnog i specijaliziranog predmeta u osnovnom i visokom obrazovanju", rekla je.

"Čak i s programom K do 12 koji je sada na snazi, HRE je još uvijek samo uključen u razne postojeće predmete od 1. do 12. razreda", dodala je.

Pod SB 1497, HRE se definira kao napori za osposobljavanje, širenje i informiranje usmjereni na izgradnju univerzalne kulture ljudskih prava davanjem znanja i vještina i oblikovanjem stavova.

De Lima, koji je svojedobno obnašao funkciju predsjedavajućeg CHR-a, rekao je kako je provedba programa o ljudskim pravima u školama važna za jačanje opredjeljenja filipinske vlade da podržava ugovore o ljudskim pravima.

"Važno je napomenuti da su Filipini bili među potpisnicima Svjetskog programa za obrazovanje o ljudskim pravima Komiteta za ljudska prava Ujedinjenih naroda, koji je usredotočen na integriranje obrazovanja o ljudskim pravima u osnovni i srednji školski sustav", dodala je.

Mjera obvezuje Odjel za obrazovanje i Povjerenstvo za visoko obrazovanje da formuliraju svoje nastavne planove i programe tečaja za studije ljudskih prava.

Kurikulum za ljudska prava usredotočit će se na osobne vrijednosti, stavove i ponašanja koji promiču osobnu odgovornost za poštivanje, podržavanje i zaštitu ljudskih prava, između ostalog.

De Lima je također podnio prijedlog zakona Senata br. 1230, poznat i kao Zakon o povelji o povjerenju za ljudska prava, kojim se želi uključiti obvezno trajno obrazovanje o ljudskim pravima za provedbu zakona i sigurnosno osoblje.

blizu
Pridružite se kampanji i pomozite nam #SpreadPeaceEd!
Molimo pošaljite mi e-poštu:

Pridružite se raspravi ...

Dođite na vrh