Mogućnosti financiranja

Poziv za prijavu: Transformativni vođe za mir i pravdu

Odabrani će studenti biti pozvani na koledž Gettysburg na tjedan dana intenzivnog programiranja osmišljenog kako bi razvili njihove voditeljske vještine na području mira i pravde. Svi studenti dodiplomskog studija (iz Kanade, SAD-a i Meksika) kojima je preostala najmanje jedna akademska godina nakon završetka stipendije ispunjavaju uvjete za prijavu (rok: 15. rujna). [nastavi čitati…]

Mogućnosti financiranja

Open-Oxford-Cambridge doktorsko partnerstvo za osposobljavanje koje nudi potpuno financiranu doktorsku nagradu za istraživanje mira i antinuklearnog aktivizma

Pozivaju se prijave za nagradu Open-Oxford-Cambridge AHRC, koju financira DTP, Suradničku doktorsku nagradu na Otvorenom sveučilištu, u partnerstvu s Britanskom knjižnicom političkih znanosti i ekonomije (LSE Library). Istraživanje bi se trebalo usredotočiti na temu povezanu s mirom i / ili antinuklearnim aktivizmom od 1945. godine. [nastavi čitati…]