Tečaj osposobljavanja za obrazovanje o ljudskim pravima "Mir od nas" (Cipar)

(Foto: YEU Cipar)

(Objavljeno iz: YEU Cipar. 17. srpnja 2018)

YEU Cipar je u suradnji s Centrom za mlade i resurse Kyrenia GIGEM organizirao Nacionalni tečaj za obrazovanje o ljudskim pravima za učitelje osnovnih i srednjih škola iz obje zajednice pod nazivom „Mir od nas“ koji financira Vijeće Europe. Projekt je imao dvije faze: 5. - 6. svibnja i 26. - 27. svibnja, obje su se faze provodile u hotelu Ledra Palace u tampon zoni koja je okupila 27 nastavnika i profesora podrijetlom iz obje ciparske zajednice.

Cilj ovog tečaja bio je njegovati kulturu ljudskih prava, mira i razumijevanja između različitih etničkih skupina na Cipru, usredotočujući se na učitelje / profesore i mlade u dobi između 7-14 godina. To smo postigli educiranjem 27 učitelja / profesora i mladih radnika iz ciparskih Grka i ciparskih Turaka na otoku o temama demokratskog građanstva, ljudskih prava i mirovnog obrazovanja. Nakon njihove obuke, sudionici su organizirali i organizirat će slične aktivnosti u svojim učionicama, angažirajući djecu u dobi od 7-14 godina. Tijekom radionica profesori i učitelji škola ciparskih Turaka i ciparskih Grka upoznali su se s obrazovanjem o ljudskim pravima, kao i s neformalnim obrazovanjem (NFE).

Ovaj trening prvi je proveden uz upotrebu COMPASS-a i Compasita na temu odgoja i obrazovanja za ljudska prava i mir na Cipru u koje su uključene škole iz obje zajednice. Cilj programa je razviti znanje i razumijevanje razlika između dviju etničkih skupina, istovremeno gradeći uzajamno poštivanje ljudskih prava i potičući dijalog između dviju zajednica.

Pritom su treneri Stalo Lesta, Cihan Kilic i Nantia Kornioti koristili dva alata za obrazovanje o ljudskim pravima, COMPASS i Compasito, za promicanje ljudskih prava, demokratskog građanstva i mirovnog obrazovanja. Tijekom aktivnosti obuke organizirali su radionice o korištenju priručnika Compasito i nastavnim metodama za učionice osnovnih škola te o priručniku COMPASS i nastavnim metodama za učionice srednjih škola, pružajući tako sudionicima znanje i podršku potrebnu za organizaciju radionica u svom razredu o ljudskim pravima, građanstvu i mirovnom obrazovanju. Naš je dugoročni cilj da naši sudionici samostalno provode ove aktivnosti u sljedećoj akademskoj godini nakon obuke i da uključe više profesora i škola.

Tijekom tečaja imali smo troje gostiju koji su svojim znanjem, vještinama i iskustvima pridonijeli uspjehu programa. Gospodin Menelaos Menelaou, izvršni direktor Odbora za mlade na Cipru i predstavnik Europskog upravnog odbora za mlade, pridružio se našem programu i predstavio organizaciju. Nadalje, gospodin Marius Jitae, predstavnik Vijeća Europe, prisustvovao je prvoj fazi našeg treninga i predstavio nam mogućnosti Vijeća Europe, kao i pokreta Ne Govor mržnje. Treća predavačica, gđa Nataly Alkiviadou iz nevladine organizacije AEQUITAS koja radi s obrazovanjem o ljudskim pravima, posjetila nas je i objasnila nam važnost i koristi takve svijesti kroz prezentaciju 'Nove mogućnosti i izazovi za obrazovanje o ljudskim pravima'.

Vrijedno je spomenuti da je svaka radna skupina na treningu bila mješovita, uključujući učitelje, profesore i mlade radnike iz obje zajednice. Sudionici su dobili potvrdu o pohađanju i kopije COMPASS-a i Compasito-a kako bi obučavali druge zainteresirane nastavnike / profesore u sljedećoj akademskoj godini.

(Idite na izvorni članak)

Prvi komentirajte

Pridružite se raspravi ...