બધું જ શક્ય છે: અફઘાનિસ્તાન પર યુએન અને સિવિલ સોસાયટી એક્શનને પ્રોત્સાહિત કરવું

અફઘાનિસ્તાન પર નાગરિક સમાજની કાર્યવાહી માટેની અન્ય તાજેતરની અપીલો અહીં જુઓ.

બધું જ શક્ય છે

જેમણે સમીક્ષા કરી ગઈકાલે WILPF દસ્તાવેજની પોસ્ટ અફઘાનિસ્તાન પર કાર્યવાહી માટે યુએન સિસ્ટમની અંદર બહુવિધ પાયાની રૂપરેખા, જાણશે કે વિશ્વ સંગઠને હાથ ધરવાની હિંમત કરી છે તેના કરતા વધુ શક્ય છે અને શક્ય છે. નાગરિક સમાજ યુએન સિસ્ટમની અંદર જેઓ કાર્ય કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે તેમના ધ્યાન પર આવી સંભાવનાઓ લાવવાની તકો શોધવાનું ચાલુ રાખે છે. ગઈકાલની પોસ્ટ કેનેડિયન સંસદસભ્યો અને નાગરિક સમાજના સંગઠનોના ખુલ્લા પત્રમાંથી વૈશ્વિક જવાબદારી દર્શાવે છે કે વિશ્વના તમામ નાગરિકો આ અને અન્ય કટોકટીઓમાં પ્રગટ થઈ શકે છે.

આ પોસ્ટ વિશ્વ સંસ્થાને ક્રિયા તરફ લઈ જવાના એક નાગરિક સમાજના પ્રયાસનું બીજું ઉદાહરણ છે. કૃપા કરીને યુએનમાં કેનેડાના રાજદૂતને આ પત્રમાં મુકેલ દરખાસ્ત વાંચો અને આઇરિશ રાજદૂતની નકલ કરો. જો તમે સંમત થાઓ, તો કૃપા કરીને તમારો ટેકો દર્શાવવા માટે સાઇન ઇન કરો. વધારાની સહીઓ કેનેડિયન અને આઇરિશ યુએન મિશનને મોકલવામાં આવશે.

બાર, 8/16/21

ઝુંબેશમાં જોડાઓ અને #SpreadPeaceEd અમને મદદ કરો!
કૃપા કરીને મને ઇમેઇલ્સ મોકલો:

ચર્ચામાં જોડાઓ ...

ટોચ પર સ્ક્રોલ